Obowiązki OJCA CHRZESTNEGO

2014-02-26 13:50

Wybór danej osoby na ojca chrzestnego rodzi w niej nowe obowiązki i potrzebę sprawdzenia się w nowej roli. Na czym polega bycie chrzestnym i jakie warunki trzeba spełnić przed chrztem, w jego trakcie oraz po nim?

obowiązki ojca chrzestnego
Autor: mjakmama24.pl

Spis treści

  1. Formalności, czyli co trzeba załatwić przed chrztem
  2. Jak przygotować się do roli ojca chrzestnego
  3. Na czym polega rola ojca chrzestnego

Bycie ojcem chrzestnym to nie tylko przywilej i powód do dumy, ale również obowiązek. Warto wiedzieć jak przygotować się do tej ważnej roli.

Formalności, czyli co trzeba załatwić przed chrztem

Oboje rodzice chrzestni są zobowiązani do dopełnienia wszelkich formalności narzuconych im przez kościół katolicki. By stać się chrzestnym należy być katolikiem, mieć skończone 16 lat oraz przyjąć sakramenty: chrztu świętego, eucharystii i bierzmowania. Kandydat na chrzestnego nie może być obciążony karą kanoniczną i musi prowadzić życie zgodne z wiarą katolicką. Ojcem chrzestnym nie może być ojciec dziecka. Gdy wszystkie te warunki są spełnione, przyszły chrzestny powinien uzyskać w swojej parafii zaświadczenie o braku przeciwskazań do wypełniania tej roli. Gdy jest to wymagane, należy również do zaświadczenia dołączyć poświadczenie odbytej spowiedzi świętej.

Przed mszą świętą lub tuż po niej, chrzestny ma obowiązek złożenia swojego podpisu na akcie chrztu i tym samym potwierdzić swoją odpowiedzialność za wychowanie ochrzczonego dziecka w wierze.

Jak przygotować się do roli ojca chrzestnego

W przypadku ojców chrzestnych tradycja związana z przygotowaniem do mszy świętej jest jedna - chrzestny kupuje specjalną świecę do chrztu, którą będzie trzymał przez całą mszę. Świeca to symbol oświecenia. W trakcie mszy ojciec chrzestny nie tylko wyznaje wiarę i przyjmuje na siebie obowiązek duchowego wsparcia dla wychowywania dziecka w wierze, ale również zapala świece, jednocześnie dając świadectwo prowadzenia dziecka ku Jezusowi i jego nauce. Ważne jest zachowanie świecy po chrzcie świętym, bo powinna ona towarzyszyć dziecku na dalszych etapach życie we wspólnocie kościoła np. podczas komunii świętej.

Na czym polega rola ojca chrzestnego

Ojciec chrzestny ma służyć dziecku duchowym wsparciem. Ważne jest to, by był obecny w życiu dziecka również po chrzcinach. Rolą chrzestnego jest dbanie o wychowanie dziecka w wierze i w zgodzie z nauką kościoła. Chrzestny pogłębia wiarę i stanowi wzór do naśladowania dla dziecka. Powinien on być wsparciem dla rodziców dziecka, gdy czują się zagubieni lub samotni, a gdy ich zabraknie-przejąć na siebie odpowiedzialność za duchowość chrześniaka i wspierać go w dalszym życiu.