Paszport czy dowód osobisty? WYJAZD Z DZIECKIEM za granicę

2014-01-01 22:33

Planujesz wyjechać z dzieckiem poza granice Polski? Pamiętaj zatem, że dziecko musi mieć własny dokument potwierdzający jego tożsamość. O szczegółach opowiada Elżbieta Behrendt z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spis treści

  1. Chcemy wyjechać z dzieckiem poza granice naszego kraju. Jakiego dokumentu potrzebujemy?
  2. A paszport?
  3. By urząd wydał dziecku paszport, wymagana jest zgoda obojga rodziców. Co zatem w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni i nie utrzymują ze sobą kontaktów?
  4. Jeden z rodziców nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę. Czy to przekreśla szansę na opuszczenie kraju z dzieckiem?
  5. Załóżmy, że na wakacje za granicą chciałabym zabrać swoją siostrzenicę. Powinnam mieć ze sobą jakieś upoważnienie podpisane przez jej rodziców?

Chcemy wyjechać z dzieckiem poza granice naszego kraju. Jakiego dokumentu potrzebujemy?

Elżbieta Behrendt*: Aby dziecko mogło wyjechać za granicę, potrzebny jest mu własny dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Dowód osobisty jest dokumentem, na podstawie którego obywatele polscy (również dzieci) mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej, a także państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską stosowne umowy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Dotyczy to również państw, które na podstawie jednostronnych decyzji uznają dowód osobisty za wystarczający do przekroczenia granicy (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia i Serbia).

A paszport?

EB: Paszport jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic pozostałych państw świata. Należy pamiętać o sprawdzeniu terminu jego ważności, ponieważ większość państw położnych poza Europą wymaga co najmniej półrocznego okresu ważności.

By urząd wydał dziecku paszport, wymagana jest zgoda obojga rodziców. Co zatem w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni i nie utrzymują ze sobą kontaktów?

EB: Sam rozwód nie ma wpływu na to, czy dziecko może legalnie wyjechać za granicę na wakacje. Pamiętajmy jednak, że sąd postanawia o podziale i wykonywaniu władzy rodzicielskiej w wyroku sądowym. Postanowienie sądu o tym, że drugi rodzic ma prawo współdecydować o istotnych sprawach dziecka znaczy, że musi on wyrazić zgodę na to, aby jego dziecko otrzymało paszport.

Jeden z rodziców nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę. Czy to przekreśla szansę na opuszczenie kraju z dzieckiem?

EB: Jeśli rodzicom przysługuje władza rodzicielska, a jedno z nich odmawia wyrażenia zgody na wydanie paszportu, wówczas jego zgoda może zostać zastąpiona przez orzeczenie sądu rodzinnego.

Załóżmy, że na wakacje za granicą chciałabym zabrać swoją siostrzenicę. Powinnam mieć ze sobą jakieś upoważnienie podpisane przez jej rodziców?

EB: Przepisy prawa krajowego nie stanowią, aby było potrzebne specjalne upoważnienie dla osób, pod których opieką dziecko będzie podróżować poza granice Polski, ale warto w takich przypadkach zasięgnąć informacji o procedurach dotyczących podróży nieletnich w ambasadzie i konsulacie państwa, do którego planuje się podróż. Z dostępnych choćby na stronie ambasady kanadyjskiej informacji wynika, iż w sytuacji podróży z nie swoim dzieckiem potrzebna jest zgoda notarialna rodziców tego dziecka.

Ze swej strony doradzamy, aby w przypadkach przekraczania granic państw europejskich, opiekun dziecka posiadał przynajmniej własnoręczną zgodę rodziców.

*Elżbieta Behrendt – Kierownik Oddziału Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza