Co trzeba zrobić, żeby założyć fundację?

2013-01-25 12:13

Fundacja to organizacja ustanowiona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, którą powołuje fundator, przeznaczając określony majątek na ten cel, tzw. fundusz założycielski. Działalność fundacji musi mieć charakter publiczny. Dowiedz się, co trzeba zrobić, by założyć fundację?

Fundacja jest powoływana dla dobra ogólnego, nie może być założona w celu zaspokojenia prywatnego interesu fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby. To oznacza, że np. nie można założyć fundacji, by pomóc jednej osobie, np. choremu dziecku – taka fundacja nie miałaby wtedy charakteru publicznego. Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. Fundator powinien przeznaczyć pewien majątek, który pozwoli fundacji rozpocząć działalność.

Jak założyć fundację?

Zakładając fundację, trzeba napisać statut, w którym zawrzemy cele i zasady jej działania, majątek, jakim będzie dysponować i skąd będzie czerpać dochody. W statucie trzeba przedstawić zarząd i radę fundacji – zakres ich kompetencji, a także obowiązki, jakie powinni wypełniać. Wzory statutów różnych fundacji znaleźć można w internecie.
Następnie należy się udać do notariusza, który sporządzi akt fundacyjny i karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji. (Za sporządzenie aktu fundacyjnego notariusz pobiera od fundatora opłatę tzw. taksę notarialną).

Kolejnym krokiem jest zwołanie posiedzenia fundatorów, na którym wybrany zostanie zarząd fundacji i przyjęty statut – z tego posiedzenia należy sporządzić protokół oraz uchwały: o wyborze Zarządu, o przyjęciu statutu, o wyborze osoby odpowiedzialnej za zarejestrowanie fundacji w sądzie rejestrowym. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php)   trzeba ściągnąć i wypełnić następujące formularze:

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (formularz KRS W20),
 • Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (formularz KRS WF),
 • Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (formularz KRS WK).

W przypadku gdy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, trzeba także wydrukować formularz: Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS WM).
W biurze podawczym sądu rejestrowego właściwego dla twojej okolicy trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • Akt Fundacyjny,
 • Statut Fundacji,
 • Protokół z posiedzenia Fundatorów wraz z Uchwałami,
 • Karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji,
 • Wypełnione formularze - KRS W20, KRS WF, KRS WK i ewentualnie KRS WM.

W kasie sądu trzeba też uiścić stosowną opłatę urzędową. W ciągu dwóch tygodni z sądu rejestrowego powinna przyjść wiadomość o zarejestrowaniu podmiotu.
Na koniec trzeba jeszcze:

 • otworzyć konto bankowe dla nowo utworzonej fundacji,
 • w Urzędzie Statystycznym złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
 • w Urzędzie Skarbowym wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza