Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? 6 kroków, które możesz podjąć, by uzyskać pieniądze na dziecko

2024-07-11 13:48

Obecnie coraz częściej zdarza się, że dziecko na codzień wychowywane jest tylko przez jednego rodzica. Drugi dokłada się do jego utrzymania płacąc co miesiac alimenty, których kwotę zazwyczaj ustala sąd. Jednak nie zawsze były partner wywiązuje się z tego obowiązku. Co wtedy robić?

Pieniądze dla dziecka
Autor: Canva/Karolina Grabowska

Miliardowe zadłużenia alimentacyjne w Polsce. Najczęściej nie płacą ojcowie

Jak wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pod koniec 2023 roku kwota nieuregulowanych należności związanych z płaceniem alimentów sięgała aż... 15 mld zł! W ubiegłym roku swoich zobowiązań nie płaciło 289 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość, bo aż 96%, to ojcowie.

Nie są to jednak pełne dane, bo do Rejestru Dłużników wpisywane są wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez samorządy, ponieważ w wypłacie alimentów wyręczył je Fundusz Alimentacyjny. Nie każdy jednak może z tego funduszu korzystać, a co więcej: nie każdy zgłasza, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów zwyczajnie ich nie płaci. To duży błąd. Obecnie istnieją bowiem formy prawne, w ramach których można się ubiegać o należne świadczenie.

Od czego zależą alimenty i opieka nad dzieckiem

Jaka jest wysokość alimentów?

O wysokości przyznanych alimentów każdorazowo decyzuje sąd biorąc pod uwagę sytuację finansową rodzica zobowiązanego do ich płacenia. W ustalaniu wymiaru alimentów uwzględniane są także indywidualne potrzeby dziecka.

Średnio alimenty w Polsce wynoszą od 800 do 1 500 zł miesięcznie na każde dziecko, ale w uzasadnionych wypadkach mogą być niższe lub wyższe (np. gdy rodzic zobowiązany do ich płacenia ma bardzo niskie lub bardzo wysokie dochody). Jeśli znajdujesz się w sytuacji,w  której drugi rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, nie rezygnuj z walki o nie!

6 kroków, które możesz podjąć, by wyegzekwować alimenty

  1. Wniosek do komornika o egzekucję alimentów — to pierwszy krok, który możesz podjąć w stosunku do byłego partnera, który nie płaci alimentów. Każdy wyrok sądowy dotyczący alimentów jest bowiem opatrzony klauzulą wykonalności, a to oznacza, że w przypadku jego niewykonania odpowiednie działania może podjąć komornik. We wniosku o wszczęcie egzekucji warto zaznaczyć jakim majątkiem dysponuje dłużnik i z jakich składników majątkowych można uzyskać świadczenie - to znacznie przyspieszy cały proces. Jeśli jednak nie podasz takich danych, ustaleniem majątku zajmie się sam komornik.
  2. Pozew o alimenty przeciwko dziadkom ojczystym — jeśli ojciec dziecka (tudzież matka) uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, możesz złożyć pozew o zasądzenie alimentów wobec jego matki i ojca (czyli dziadków dziecka). W tym wypadku jednak musi zaistnieć przesłanka świadcząca o tym, że dziecko żyje w niedostatku i pieniądze te są potrzebne na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.
  3. Zawiadomienie do prokuratury — uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest działanie niezgodnym z prawem, a to oznacza, że może się wiązać z prawnymi konsekwencjami. Jeśli dłużnik nie płaci alimentów dłużej niż przez 3 miesiące, musi się liczyć z karą grzywny, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.
  4. Fundusz Alimentacyjny — to rozwiązanie dla osób, które wyczerpały wymienione wcześniej drogi i wciąż nie mogą uzyskać alimentów od drugiego rodzica. W przypadku gdy sytuacja materialna rodzica wychowującego dziecko jest wyjątkowo trudna, wówczas Fundusz Alimentacyjny może wypłacić alimenty za dłużnika. W tym wypadku obowiązują jednak surowe wymogi dotyczące finansów rodziny: przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł.
  5. Wpis do rejestru dłużników — w ten sposób co prawda nie wyegzekwujesz bezpośrednio żadnych pieniędzy, ale możesz w pewien sposób negatywnie wpłynąć na wizerunek dłużnika. Rejestr Dłużników jest bowiem ogólnodostępny i każdy może znaleźć tam informacje o osobach, które uchylają się od określonych świadczeń. Jeśli alimentów nie płaci osoba majętna, prowadząca własną firmę lub jakikolwiek inny sposób znana publicznie, wówczas taki wpis może znacznie wpłynąć na jej wizerunek. Może być też swego rodzaju motywacją do uiszczenia zaległości.
  6. Skarga pauliańska — związana jest z egzekucją prowadzoną przez komornika. Skarga pauliańska to pozew do sądu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Można ją złożyć w sytuacji, gdy dłużnik celowo pozbywa się swojego majątku (sprzedaje, oddaje w formie darowizny, itp.), by komornik nie zajął ich na poczet roszczenia. Jeśli udowodnisz, że działania te były celowe, wówczas komornik będzie mógł dalej prowadzić egzekucję wobec dłużnika.

Zobacz też: Miny i pomysły dzieci bywają rozbrajające. Zdjęcia i filmiki tych maluchów poprawią nastrój każdemu

To najpopularniejsze imiona w Polsce. Wiesz, co znaczą?

Pytanie 1 z 12
Anna to najpopularniejsze imię żeńskie w Polsce. Wiesz, co znaczy?