Jak uzyskać alimenty od cudzoziemca?

2008-05-27 13:25

Spodziewam się dziecka. Mój partner jest Amerykaninem, ale teraz pracuje na kontrakcie w Hiszpanii. Uznał dziecko i przysyła mi pieniądze, ale chciałabym wiedzieć, gdzie mam się starać o alimenty?

Jak uzyskać alimenty od cudzoziemca?
Autor: photos.com

Egzekucja alimentów od osoby zamieszkałej za granicą jest trudna, ale nie niemożliwa.
Związane z tym czynności trzeba zacząć po narodzinach dziecka. Zgodnie z konwencją z Lugano z 16.09.1988 r., rozwiązania są dwa:

  • złożyć pozew w sądzie tego kraju, w którym zamieszkuje dłużnik alimentacyjny,
  • albo w sądzie polskim.

To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze dla obywatela polskiego, ale wiąże się z nim konieczność inicjowania drugiego postępowania – o zezwolenie na wykonanie w obcym państwie wyroku polskiego sądu (na ogół odbywa się to dość sprawnie).
Pozew o alimenty przeciwko cudzoziemcowi trzeba złożyć do sądu okręgowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.
Należy w nim podać: dokładny adres i narodowość dłużnika oraz wartość przedmiotu sporu. Do pozwu trzeba załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka i dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko. Pozew musi być sporządzony pismem maszynowym, bez żadnych poprawek, pieczęci, skreśleń, nie może zawierać żadnych skrótów itp.
Po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty należy złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego do sądu państwa obcego, w którego okręgu zamieszkuje dłużnik.
Potrzebne będą załączniki:

  • uwierzytelniony odpis orzeczenia stwierdzającego, że wyrok zasądzający alimenty jest wykonalny w Polsce,
  • dowód doręczenia orzeczenia sądu polskiego drugiej stronie (czyli dłużnikowi),
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce (może to być poświadczenie sędziego,który wydał wyrok) i potwierdzające korzystanie z bezpłatnej pomocy adwokata

– na tej podstawie będzie Pani mogła także tam starać się o zwolnienie z kosztów, pomoc adwokata itd.
Trzeba też wskazać adres do doręczeń mieszczący się w okręgu sądu, który ma rozpoznać sprawę (czyli miejscowy adres, pod który sąd będzie wysyłał korespondedncję) lub wskazać pełnomocnika do doręczeń.
Wniosek i dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język państwa, w którym mają być egzekwowane alimenty.
Wniosek może zostać oddalony, np. gdy zezwolenie na wykonanie wyroku polskiego sądu na terenie państwa obcego byłoby sprzeczne z jego porządkiem publicznym albo gdy pozwany nie otrzymał pozwu i z tego powodu nie mógł podjąć się własnej obrony.
W razie przyjęcia wniosku następuje wydanie zezwolenia na wykonanie polskiego wyroku na terenie państwa obcego – będzie Pani informowana o tej decyzji na piśmie skierowanym pod wskazany przez Panią adres.
W razie decyzji negatywnej, oddalającej wniosek, ma Pani prawo do zaskarżenia jej w ciągu 2 miesięcy od daty doręczenia.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza