Jak uzyskać alimenty od cudzoziemca?

2008-05-27 13:25

Spodziewam się dziecka. Mój partner jest Amerykaninem, ale teraz pracuje na kontrakcie w Hiszpanii. Uznał dziecko i przysyła mi pieniądze, ale chciałabym wiedzieć, gdzie mam się starać o alimenty?

Jak uzyskać alimenty od cudzoziemca?
Autor: photos.com

Egzekucja alimentów od osoby zamieszkałej za granicą jest trudna, ale nie niemożliwa.
Związane z tym czynności trzeba zacząć po narodzinach dziecka. Zgodnie z konwencją z Lugano z 16.09.1988 r., rozwiązania są dwa:

  • złożyć pozew w sądzie tego kraju, w którym zamieszkuje dłużnik alimentacyjny,
  • albo w sądzie polskim.

To drugie rozwiązanie jest korzystniejsze dla obywatela polskiego, ale wiąże się z nim konieczność inicjowania drugiego postępowania – o zezwolenie na wykonanie w obcym państwie wyroku polskiego sądu (na ogół odbywa się to dość sprawnie).
Pozew o alimenty przeciwko cudzoziemcowi trzeba złożyć do sądu okręgowego właściwego dla Pani miejsca zamieszkania.
Należy w nim podać: dokładny adres i narodowość dłużnika oraz wartość przedmiotu sporu. Do pozwu trzeba załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka i dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko. Pozew musi być sporządzony pismem maszynowym, bez żadnych poprawek, pieczęci, skreśleń, nie może zawierać żadnych skrótów itp.
Po uzyskaniu wyroku zasądzającego alimenty należy złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego do sądu państwa obcego, w którego okręgu zamieszkuje dłużnik.
Potrzebne będą załączniki:

  • uwierzytelniony odpis orzeczenia stwierdzającego, że wyrok zasądzający alimenty jest wykonalny w Polsce,
  • dowód doręczenia orzeczenia sądu polskiego drugiej stronie (czyli dłużnikowi),
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce (może to być poświadczenie sędziego,który wydał wyrok) i potwierdzające korzystanie z bezpłatnej pomocy adwokata

– na tej podstawie będzie Pani mogła także tam starać się o zwolnienie z kosztów, pomoc adwokata itd.
Trzeba też wskazać adres do doręczeń mieszczący się w okręgu sądu, który ma rozpoznać sprawę (czyli miejscowy adres, pod który sąd będzie wysyłał korespondedncję) lub wskazać pełnomocnika do doręczeń.
Wniosek i dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język państwa, w którym mają być egzekwowane alimenty.
Wniosek może zostać oddalony, np. gdy zezwolenie na wykonanie wyroku polskiego sądu na terenie państwa obcego byłoby sprzeczne z jego porządkiem publicznym albo gdy pozwany nie otrzymał pozwu i z tego powodu nie mógł podjąć się własnej obrony.
W razie przyjęcia wniosku następuje wydanie zezwolenia na wykonanie polskiego wyroku na terenie państwa obcego – będzie Pani informowana o tej decyzji na piśmie skierowanym pod wskazany przez Panią adres.
W razie decyzji negatywnej, oddalającej wniosek, ma Pani prawo do zaskarżenia jej w ciągu 2 miesięcy od daty doręczenia.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza