Jak zgłosić dziecko do fundacji i otrzymać 1 proc. podatku?

2013-01-23 15:37

Dla wielu rodziców chorych dzieci problemem jest brak środków finansowych na specjalistyczne badania, leczenie, rehabilitację, czasem także konieczną operację. Rozwiązaniem jest zgłoszenie dziecka do programu fundacji, która pomaga dzieciom, zbierając potrzebne fundusze. Uzyskuje je przeważnie z darowizn, wpłat indywidualnych, a także z 1 proc. podatku. Podpowiadamy, jak założyć subkonto w fundacji.

Fundacja to organizacja, która z założenia nie działa dla osiągnięcia zysku, lecz prowadzi działalność na rzecz wybranego interesu publicznego. Wiele fundacji, m.in. Fundacja „Zdążyć z pomocą”,  Fundacja Dorośli Dzieciom czy Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, powstało po to, by otaczać chore i niepełnosprawne dzieci opieką, a także by wspierać placówki afiliacyjne: lecznicze, opiekuńcze, wychowawcze i hospicyjne. Podstawowym celem fundacji jest niesienie pomocy - poprzez finansowe wsparcie pomagają one ratować dzieci, których życie jest zagrożone i przywracać im zdrowie, a także wspierają edukację, niosą pomoc rodzinom, które mają trudną sytuację materialną czy warunki bytowe. Wielu rodziców chorych dzieci nie stać na specjalistyczne leczenie, kosztowną rehabilitację czy drogie operacje. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie dziecka do programu fundacji.

Zgłoszenie dziecka do fundacji – krok po kroku

Sposobem na zdobycie pieniędzy na leczenie, terapię i wspieranie rozwoju dziecka jest zgłoszenie go do fundacji. Tam zostanie dla niego założone specjalne subkonto, na które wpływać będą pieniądze – można zaangażować bliskich, znajomych, rodzinę, współpracowników czy sąsiadów, by wspomogli nas finansowo, wpłacajac datki na konto fundacji lub też zadysponowali, by 1 proc. podatku podczas rozliczenia rocznego został przekazany na rzecz naszego dziecka.
Aby zgłosić dziecko do fundacji i założyć mu subkonto, najlepiej jest napisać do wybranej fundacji list, w którym zwracamy się o pomoc. W treści listu trzeba zawrzeć:

  • prośbę o udostępnienie konta w celu gromadzenia funduszy na leczenie i rehabilitację dziecka (prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka, a także dokładny adres zwrotny),
  • przedstawić problem/chorobę na jaką dziecko cierpi (jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy przesłać kopię tego dokumentu),
  • opisać objawy tej choroby, koszty leczenia i rehabilitacji, a także uzasadnić, dlaczego przekraczają one nasze możliwości finansowe,
  • do listu należy także dołączyć oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę dziecka - może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.

Musimy także podać nasze dane - imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, a także dane dziecka - imię, nazwisko i jego wiek. Do listu należy też dołączyć zdjęcie dziecka i odręcznie napisane oświadczenie o zarobkach, w którym podamy, jaką kwotą netto miesięcznie dysponuje rodzina.

Jeśli zdecydujemy się zgłosić dziecko do fundacji, najlepiej poszukajmy w internecie strony wybranej przez nas fundacji - tam znajdziemy dokładne informacje o samej organizacji, komu pomaga, w jaki sposób pozyskuje fundusze i jak przebiega refundacja np. leczenia i rehabilitacji dziecka.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza