Ulga na dziecko PIT 2017: zobacz, jak uzyskać ulgę prorodzinną

2015-04-08 12:53

Ulga na dziecko PIT 2017 to najpopularniejszy rodzaj ulgi pojawiającej się w PIT-ach. Przeczytaj, jakie są zasady przyznawania ulgi na dziecko 2017. Zobacz, jak uzyskać ulgę prorodzinną rozliczając PIT za 2016 rok!

Ulga na dziecko PIT
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Ile wynosi ulga na dziecko PIT 2017?
  2. Ulga na dziecko 2017: jakie dochody umożliwiają otrzymanie ulgi prorodzinnej?
  3. Ulga na dziecko 2017: co, gdy ulga na dziecko jest wyższa od zapłaconego podatku?
  4. Polecamy wideo: Jak uzyskać alimenty na dziecko? 

Z ulgi na dziecko PIT 2017 mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni dziecka - wyłącznie wtedy, gdy ono z nimi mieszka - oraz rodzice zastępczy. Warto jednak zaznaczyć, że ulga prorodzinna przysługuje do skończenia przez dziecko 18. roku życia lub - jeśli kontynuuje ono naukę (także zagranicą) - do ukończenia przez nie 25. roku życia. Warunkiem jest nieuzyskanie przez dziecko w danym roku rozliczeniowym dochodu wyższego niż 3089 zł netto (renta nie jest wliczana w dochód).

Ulga nie przysługuje rodzicom, których dzieci prowadzą własną działalność gospodarczą z 19-procentowym podatkiem lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ulga na dziecko PIT 2017 nie przysługuje podatnikom również w przypadku, gdy dziecko podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym. Ulga prorodzinna przysługuje do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat, skończyło naukę lub 25. rok życia. Jeśli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, rodzice odliczają ulgę bez względu na jego wiek.

Co ważne, ulga na dziecko PIT 2017 przysługuje wyłącznie rodzicom, którzy składają PIT-36 lub PIT-37. Nie przysługuje ona osobom, rozliczającym się za pomocą deklaracji PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz tym, których rozliczają pracodawcy za pośrednictwem PIT-40, PIT-40A. 

>> 500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie mogą liczyć samotne matki

Ile wynosi ulga na dziecko PIT 2017?

Ulga prorodzinna na pierwsze i drugie dziecko w rodzinie jest taka sama, jak w roku ubiegłym. Wysokość ulgi na trzecie oraz czwarte i kolejne dzieci w rodzinie też pozostaje bez zmian. Warto dodać, że ulga jest naliczana proporcjonalnie, np. jeśli dziecko urodziło się w sierpniu, składkę nalicza się za 5 miesięcy - od sierpnia włącznie, nie za cały rok, w którym dziecko przyszło na świat. Ulga na dziecko PIT 2017 wygląda następująco: 

  • za pierwsze i za drugie dziecko za każdy miesiąc opieki można odliczyć od podatku 92,67 zł - 1112,04 za rok; 2224,08 zł za rok za dwójkę dzieci (1112,04 za każde) 
  • za trzecie dziecko za każdy miesiąc opieki można odliczyć od podatku 166,67 zł - 4224,12 zł za trójkę dzieci, ulga prorodzinna za samo trzecie dziecko wynosi 2000,04 zł
  • za czwarte i każde kolejne dziecko za każdy miesiąc opieki można odliczyć od podatku 225 zł - 6924,12 zł za czwórkę dzieci, za samo czwarte i każde kolejne dziecko 2700 zł

Ulga na dziecko 2017 nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko zawarło związek małżeński lub decyzją sądu umieszczono je w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie.

Ulga na dziecko 2017: jakie dochody umożliwiają otrzymanie ulgi prorodzinnej?

Warto zaznaczyć, że wszyscy rodzice, którzy wychowują dwoje lub więcej dzieci, mają prawo do otrzymania ulgi na dziecko 2017. Bez względu na wysokość dochodu. Warunki pojawiają się, jeśli rodzice mają jedno dziecko. Odliczenie na dziecko przysługuje jeśli:

  • rodzice są małżeństwem, które trwało cały rok rozliczeniowy, a ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tysięcy złotych netto
  • samotny rodzic - tzn. taki, który może się rozliczyć w zeznaniu razem z dzieckiem - nie osiągnął rocznych dochodów większych niż 112 tysięcy złotych netto
  • rodzice, którzy nie są małżeństwem i nie mogą się rozliczać jako samotni opiekunowie: panny, kawalerowie, wdowcy, rozwodnicy oraz ci, którzy zawarli małżeństwo w trakcie roku - nie byli nim przez całe 12 miesięcy - mogą otrzymać ulgę, jeśli dochód każdego rodzica nie przekracza rocznie 56 tysięcy złotych netto.

Za małżeństwo uznaje się również to z orzeczeniem o separacji, a także sytuację, gdy jeden z małżonków odbywa karę pozbawienia wolności bądź jest pozbawiony praw rodzicielskich.

Ulga na dziecko 2017: co, gdy ulga na dziecko jest wyższa od zapłaconego podatku?

W tym przypadku bardzo ważne znaczenie mają zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku. Do tej pory rodzice, którzy, ze względu na swoje dochody, nie mogli odliczyć ulgi prorodzinnej w całości, nieodliczoną część traciły. Teraz mogą się oni ubiegać o całkowity zwrot ulgi na dziecko PIT 2017. Ulgę rozlicza się nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej. W przypadku tej ostatniej odlicza się 7,75 jej procent, a nie całą składkę - 9 procent podstawy wymiaru. To tej pory, aby dokonać rozliczenia do wypełnionego PIT-36 lub PIT-37 trzeba było dołączyć załącznik PIT/UZ.

W rozliczeniu za 2016 rok PIT/UZ już nie obowiązuje. Dane, które wpisywaliśmy do PIT/UZ zostały przeniesione i wpisujemy je bezpośrednio do PIT-36 lub PIT-37 do sekcji "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci". Wpisujemy je w pola w PIT-37 od 130 do 135 (sekcja H), a w PIT-36 pola 204 do 208 (sekcja K), 223 i 225 (sekcja L). 

Rodzice, w przypadku których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest niższa od kwoty odliczonej w PIT-36 lub PIT-37, składają deklarację PIT/O. Rodzic, który skorzysta z ulgi prorodzinej i złoży wniosek o zwrot, dodaje do deklaracji PIT załącznik: PIT/O, gdzie zaznacza wartość ulgi podatkowej.

O zmianach w prawie, dotyczących rodziców porozmawiaj również na forum Mjakmama24.pl!

Polecamy wideo: Jak uzyskać alimenty na dziecko? 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza