Zmiana nazwiska małoletniego dziecka

2010-08-23 14:44

Zmiana nazwiska dziecka - jak to zrobić? Nasza czytelniczka pyta: Pięć miesięcy temu urodziłam synka. Z jego ojcem nie jestem w związku małżeńskim. Mały nosi nazwisko ojca. Niestety, ostatnio nie układa się nam i chciałabym zmienić nazwisko syna na moje. Czy pozostał mi tylko sąd, nawet jeśli z partnerem dojdziemy do porozumienia i wyrazi on na to zgodę?

Zmiana nazwiska małoletniego dziecka
Autor: Jupiterimages

Zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2008 r., zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmiany na nazwisko używane, na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione etc. Ocena, czy w danym przypadku zachodzi przyczyna uzasadniająca zmianę nazwiska, należy do organu wydającego decyzję. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego (lub jego zastępca) właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.

Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, czyli w niniejszej sytuacji Pani. Złożyć go Pani powinna osobiście do ww. organu lub przesłać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Do wniosku należałoby dołączyć zgodę drugiego rodzica (nie jest to konieczne, jeżeli ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej). Dla wyrażenia zgody ojca również wymagany jest osobisty kontakt albo forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:

  • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię lub imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały, numer PESEL
  • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
  • uzasadnienie. Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z ojcem dziecka, pozostanie zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza