Ochrona kobiety w ciąży w pracy – PRAWO PRACY

2013-04-11 14:31

Polskie prawo chroni kobiety w ciąży w pracy. Szczegółowe przepisy ustalają, jak długo może pracować kobieta w ciąży na określonych stanowiskach i jakiej pracy nie powinna wykonywać. Sprawdź, jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży w pracy.

ochrona kobiety w ciazy w pracy prawo pracy
Autor: _photos.com|photos.com

Zobacz, do czego masz prawo, jeśli jesteś w ciąży i nie zrezygnowałaś z pracy:

  • Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w nocy ani w niedziele i święta. Nie można też bez jej zgody wysyłać jej w delegację.
  • Dzień pracy kobiety w ciąży nie może trwać dłużej niż osiem godzin.
  • Jeżeli do tej pory kobieta pracowała nocą lub w trybie zmianowym, pracodawca musi tak zmienić grafik, żeby godziny jej pracy wypadały w ciągu dnia. Gdy nie ma takiej możliwości, pracodawca powinien zwolnić pracownicę z wykonywania świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
  • Pracodawca ma obowiązek zwalniać ciężarną z pracy na każde badanie zlecone przez lekarza, jeśli nie można go wykonać poza godzinami pracy.
  • Możesz zaproponować indywidualne godziny pracy, np. że będziesz przychodzić do biura (i wychodzić z niego) dwie godziny wcześniej lub później niż pozostali pracownicy, ale pracodawca nie musi się na to zgodzić.
  • Kobietom w ciąży nie wolno wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych i przebiegających w szkodliwych warunkach. Należą do nich m.in.: dźwiganie ciężkich przedmiotów (w pracy stałej możesz przenosić maksymalnie 3 kg, w pracy dorywczej, czyli do czterech razy na godzinę – 5 kg), praca przy zmiennej temperaturze, w głośnych pomieszczeniach i w miejscach, gdzie pracownicy są narażeni na działanie pól elektromagnetycznych.
  • W sytuacji gdy zmiana warunków lub czasu pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

Uwaga! Gdy przepisy nie są przestrzegane, powinnaś skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy (www.pip.gov.pl).

miesięcznik "M jak mama"