Nowelizacja ustawy 500+. Rząd wprowadza zmiany!

2017-07-10 15:32

Ogłoszona przez rząd nowelizacja ustawy uwzględnia zmiany w samym programie 500+, ale też w funkcjonowaniu żłobków oraz w Karcie Dużej Rodziny. 

500+ nowelizacja ustawy
Autor: thinkstockphotos.com

Tak naprawdę nowa ustawa wprowadza zmiany w obszarze działań kilku ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także o Karcie Dużej Rodziny.

Lista zmian, które obejmuje ustawa:

1. Ujednolicenie terminów przyjmowania wniosków o różnego rodzaju świadczenia dla rodzin. 

2. Roczna ocena funkcjonowania programu Rodzina 500 plus będzie połączona z analizą innych świadczeń, bo są one ze sobą powiązane.

3. Redukcję niepożądanych zjawisk tj. dopasowanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, fałszowanie samotnego rodzicielstwa (by nie uwzględniać dochodu partnera) czy pobieranie 500+ przez osoby faktycznie mieszkające poza granicami Polski.

4. Zmianie ulegnie także obsługa wniosków składanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - do tej pory urząd marszałkowski, po wejściu w życie ustawy, wojewoda. Powodem przejęcia tego obowiązku jest problem z realizacją tego zadania (opóźnienia w zakresie decyzji administracyjnej i wypłaty świadczenia). Po zmianach, minister rodzinny będzie miał większe wpływy na egzekwowanie efektywnej pracy wojewodów.

Jak złożyć wniosek na kolejny rok świadczenia wychowawczego?

5. W 2017 r. internetowe i papierowe wnioski będą składane od 1.08, a od przyszłego będzie można je złożyć już 1.07 (to ukłon w stronę samorządowców, którzy łącznie z wnioskami o 500+ będą musieli rozpatrywać także inne wnioski). 

6. Ustawa obejmuje także zmiany w żłobkach i klubach dziecięcych. Poza szeregiem socjalnych ułatwień, placówki te będą także zwolnione z opłat od nieruchomości tak jak przedszkola. Powstaną nowe żłobki. Ministerstwo wskazuje, że w ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki. Brak placówek powoduje, że wielu rodziców nie jest w stanie pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym. Osoby kandydujące do pracy w żłobkach, począwszy od opiekunów kończąc na dyrektorach, będą sprawdzani w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rodzice będą mieli prawo w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego. 

7. KARTA DUŻEJ RODZINY - od 2019 r. z jej przywilejów będą mogły skorzystać ci, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu trójkę dzieci. Karta zostanie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Pojawi się aplikacja na smartfonie: Karta Dużej Rodziny. Pozwoli to na korzystanie z ulg od razu po jej przyznaniu przez jednostkę wydającą pozytywną decyzję. Karta plastikowa pozostanie dalej w obiegu. Posiadacze kart będą mogli korzystać z obu form. 

Ustawa wejdzie w życie etapami - 1 sierpnia, od 2018 r. oraz od 2019 r. 

Jak wygląda zależność pomiędzy ciążą a umową-zlecenie? Czy przysługuje ci zasiłek macierzyński? Choć nie dostaniesz urlopu macierzyńskiego, możesz otrzymać zasiłek z tytułu urodzenia dziecka. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.
Karta Dużej Rodziny oznacza m.in. tańsze przejazdy, bilety do kina i teatru oraz wiele innych zniżek udzielanych zarówno przez przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatnych usługodawców. Kto i na jakich zasadach może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?
W nowym M jak mama znajdziesz szczegółowy raport, ile pieniędzy otrzymasz na dziecko w 2018 r. Jakie są świadczenia dla rodziców? Do kiedy składać wnioski, komu przysługuje ulga podatkowa. Sprawdź koniecznie, bo kwota nie jest mała - nawet 1500 zł miesięcznie!
Rodzina 500+ to rządowy program pomocy polskim rodzinom z dziećmi. Po roku funkcjonowania programu postanowiono sprawdzić jak polskie rodziny radzą sobie ze zwiększonym budżetem domowym. Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, łącznie wypłacono już ponad 27,6 mld zł. Na co przeznaczane są te pieniądze, czy dofinansowanie rozwiązało rodzinne problemy finansowe?
Ogłoszona przez rząd nowelizacja ustawy uwzględnia zmiany w samym programie 500+, ale też w funkcjonowaniu żłobków oraz w Karcie Dużej Rodziny. 
Jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+, musisz ponownie złożyć wniosek. 500+ gwarantuje regularne wsparcie rodzicom wychowującym dzieci. Już można składać wnioski, nowością jest możliwość złożenia ich w rormie elektronicznej.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawany jest do zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowe świadczenie rodzinne nadawane na wniosek rodziny - wynosi ono 100 zł, na każde uczące się dziecko. Kto i na jakich zasadach może domagać się przyznawania finansowego wsparcia w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.