Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem

2012-03-13 12:38

Rodzice dziecka, rozliczając podatek dochodowy za 2011 r., mogą odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składek zdrowotnych, nawet do 1.112,04 zł za każde dziecko będące na ich wychowaniu. Ponadto rodzic samotnie wychowujący dziecko może rozliczyć podatek dochodowy wspólnie z dzieckiem.

Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem
Autor: _photos.com|photos.com Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem

Spis treści

  1. Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
  2. Odliczenie od podatku dla obojga rodziców
  3. Samotni rodzice mogą rozliczać się z dzieckiem

Ulga na dziecko, rozliczanie się z dzieckiem to tematy często poruszane przez rodziców, którzy mają często wiele wątpliwości. Sprawdźmy, jak to wygląda w świetle prawa.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej mają rodzic dziecka, opiekun prawny, u którego zamieszkuje dziecko oraz osoba sprawująca opiekę pełniąc funkcję rodziny zastępczej. Odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym uprawniona osoba wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję rodziny zastępczej czy też sprawowała opiekę, tj. maksymalnie 1.112,04 zł na jedno dziecko (12 x 92,67 zł = 1.112,04 zł). Prawo odliczenia nie przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczej lub wstąpiło w związek małżeński.

Odliczenie od podatku dla obojga rodziców

Istotne jest, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez siebie proporcji. Nie mniej istotne jest, iż prawo skorzystania z ulgi przysługuje nie tylko na małoletnie dzieci, ale również na dzieci do 25 roku życia, o ile uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskują dochodów przekraczających kwotę 3.089,00 zł oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym podając liczbę dzieci i ich numery PESEL - w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Jedynie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (np. odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego, odpis orzeczenia sądu, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły).

Samotni rodzice mogą rozliczać się z dzieckiem

Ponadto atrakcyjnym podatkowo rozwiązaniem jest rozliczenie dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci, wspólnie z dzieckiem. Takie uprawnienie przysługuje osobie będącej panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, o ile jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W takim przypadku rodzic lub opiekun dziecka (również uczącego się) składa wniosek o wspólne rozliczenie podatku wspólnie z dzieckiem w rocznym zeznaniu podatkowym. Rozliczając podatek wspólnie z dzieckiem określa się go w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, co zawsze jest korzystniejsze biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku. Z rozliczeniem z dzieckiem nie można skorzystać, gdy rodzic lub opiekun płaci 19 % podatek liniowy lub podatek ryczałtowy, ponadto dziecko nie może mieć dochodów podlegających podatkowi dochodowemu.Akty prawne:1. ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza