Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem

2012-03-13 12:38

Rodzice dziecka, rozliczając podatek dochodowy za 2011 r., mogą odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składek zdrowotnych, nawet do 1.112,04 zł za każde dziecko będące na ich wychowaniu. Ponadto rodzic samotnie wychowujący dziecko może rozliczyć podatek dochodowy wspólnie z dzieckiem.

Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem
Autor: _photos.com|photos.com Podatek dochodowy za 2011: ulgi podatkowe na dziecko i wspólne rozliczanie się z dzieckiem

Spis treści

  1. Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
  2. Odliczenie od podatku dla obojga rodziców
  3. Samotni rodzice mogą rozliczać się z dzieckiem

Ulga na dziecko, rozliczanie się z dzieckiem to tematy często poruszane przez rodziców, którzy mają często wiele wątpliwości. Sprawdźmy, jak to wygląda w świetle prawa.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej mają rodzic dziecka, opiekun prawny, u którego zamieszkuje dziecko oraz osoba sprawująca opiekę pełniąc funkcję rodziny zastępczej. Odliczeniu od podatku dochodowego podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym uprawniona osoba wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję rodziny zastępczej czy też sprawowała opiekę, tj. maksymalnie 1.112,04 zł na jedno dziecko (12 x 92,67 zł = 1.112,04 zł). Prawo odliczenia nie przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczej lub wstąpiło w związek małżeński.

Odliczenie od podatku dla obojga rodziców

Istotne jest, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez siebie proporcji. Nie mniej istotne jest, iż prawo skorzystania z ulgi przysługuje nie tylko na małoletnie dzieci, ale również na dzieci do 25 roku życia, o ile uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskują dochodów przekraczających kwotę 3.089,00 zł oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym podając liczbę dzieci i ich numery PESEL - w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Jedynie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (np. odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego, odpis orzeczenia sądu, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły).

Samotni rodzice mogą rozliczać się z dzieckiem

Ponadto atrakcyjnym podatkowo rozwiązaniem jest rozliczenie dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, który w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci, wspólnie z dzieckiem. Takie uprawnienie przysługuje osobie będącej panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, o ile jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W takim przypadku rodzic lub opiekun dziecka (również uczącego się) składa wniosek o wspólne rozliczenie podatku wspólnie z dzieckiem w rocznym zeznaniu podatkowym. Rozliczając podatek wspólnie z dzieckiem określa się go w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, co zawsze jest korzystniejsze biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku. Z rozliczeniem z dzieckiem nie można skorzystać, gdy rodzic lub opiekun płaci 19 % podatek liniowy lub podatek ryczałtowy, ponadto dziecko nie może mieć dochodów podlegających podatkowi dochodowemu.Akty prawne:1. ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Termin na złożenie wniosku o czerwcowe świadczenie 800 plus szybko się zbliża. Jeśli więc rodzice nie chcą, by im przepadło, muszą się spieszyć. Duża część jeszcze nie złożyła wniosku na nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 800 plus".
Chociaż 800 plus przyznawane jest na każde dziecko, niezależnie od dochodów w rodzinie, świadczenia nie dostaniemy z automatu. Jeśli jeszcze nie masz na koncie wypłaty za czerwiec, upewnij się, czy nie umknął ci ważny termin. Minął 30 kwietnia.
1500 zł dla rodziców już pewne. Program "Aktywny rodzic" został przyjęty przez rząd, parlament, ustawę podpisał prezydent. Obsługą nowych świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy będzie można złożyć wniosek o 1500 zł "babciowego"? Poznaj szczegóły.
Szykują się spore zmiany w programie 800 plus i Dobry Start. Nie wszyscy, którzy do tej pory pobierali świadczenia, otrzymają je. Zmiany wejdą w życie już 1 lipca. Co konkretnie powinni wiedzieć rodzice?
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny Rodzic". Świadczenia dla rodziców mają obowiązywać od października. - Każde małe dziecko w Polsce zasługuje na dobrą opiekę - podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
By korzystać ze świadczeń dla rodziców, a zwłaszcza z 800 plus, musisz pospieszyć się ze złożeniem tych wniosków. Jeśli się spóźnisz, pieniądze dostaniesz z opóźnieniem. W przypadku dzieci urodzonych do końca maja tego roku, potrzebne są wyjątkowo dwa wnioski.
Pierwsze wypłaty 1500 zł z tytułu "babciowego" na konta rodziców mają wpłynąć jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że nie wszyscy rodzice dzieci w wieku od 1 do 3 lat dostaną pieniądze. Jedna grupa wydaje się być wykluczona.
300 plus to świadczenie, o którym wie większość rodziców uczniów. Na wyprawkę szkolną możemy dostać kolejne 100 zł jednorazowego wsparcia. Te środki nie są jednak przeznaczone dla wszystkich, o ich wypłatę może wnioskować tylko określona grupa.
"Aktywny rodzic" to trzy nowe świadczenia, które mają wspierać pracujących rodziców małych dzieci. "Likwidujemy bariery, które powodowały, że nie mogli decydować się na jednoczesne łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym" - podkreśliła wiceministra Aleksandra Gajewska.
W tym roku rodzice mogą wysłać dzieci na 9-dniowy wypoczynek, za który w dużej mierze nie będą musieli płacić z własnej kieszeni. Dofinansowanie do wyjazdu w góry lub nad morze wyniesie nawet 1200 zł.
800 plus nie jest przyznawane z automatu, aby uzyskać prawo do świadczenia, musimy złożyć wniosek. Nie robimy tego jednorazowo, ale na każdy nowy okres świadczeniowy. A ten niedługo się rozpoczyna. Co to znaczy? Jeśli dalej chcesz otrzymywać 800 zł na dziecko, musisz się pospieszyć.
Rok szkolny jeszcze się nie skończył, a wielu rodziców już rozmyśla o wydatkach, które czekają ich we wrześniu. A tych nie brakuje. Jeśli chcesz odpowiednio wcześniej wszystko zaplanować i mieć spokojną głowę w wakacje, zobacz, jakie są świadczenia dla uczniów.