Zasiłki dla samotnej mamy

2009-04-24 15:25

Czy przysługują ci jakieś świadczenia pieniężne lub zasiłki dla samotnej mamy? Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, nie możesz lekceważyć spraw materialnych..

Spis treści

 1. Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samotna matka?
 2. Zasiłki dla samotnej mamy: po pierwsze - alimenty
 3. Zasiłki dla samotnej mamy: dokąd po pomoc?
 4. Zasiłki dla samotnej mamy: na co możesz liczyć?
 5. Zasiłki dla samotnej mamy: dodatek mieszkaniowy

Na początku mamy dla ciebie zimny prysznic - tylko z tytułu samotnego macierzyństwa nie przysługują żadne specjalne zasiłki ani świadczenia. Kryterium otrzymania pomocy finansowej ze strony państwa jest wysokość dochodu, a więc na taką pomoc może liczyć tylko samotna mama, która ma niskie dochody (wyjątkiem jest tzw. becikowe).

Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samotna matka?

Zasiłki dla samotnej mamy: po pierwsze - alimenty

W pierwszym rzędzie obowiązek zapewnienia dziecku utrzymania spoczywa na rodzicach. W sytuacji, gdy samotna mama ma bardzo mało środków utrzymania (lub nie ma ich wcale), trzeba wykorzystać każdą możliwość ich zdobycia, nie można więc rezygnować z ubiegania sie o alimenty od ojca dziecka. Po pierwsze dlatego, że one się dziecku należą i są potrzebne, ale i dlatego, że tylko wtedy można się ubiegać o świadczenia rodzinne.Ustawa mówi, że zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) nie przysługuje, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (z wyjątkami, kiedy np. ojciec nie żyje lub jest nieznany). Nie występując o alimenty, matka zmniejsza więc swoje szanse na otrzymanie pomocy.

Pozew o alimenty, a wcześniej o ustalenie ojcostwa (gdy ojciec dziecka nie chce go uznać) składa się do Sądu Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ojca dziecka. Trzeba do niego dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, wnioski dowodowe (dane świadków, dokumenty). O alimenty na dziecko występuje się dopiero po jego urodzeniu, ale jeszcze w ciąży można złożyć w sądzie prośbę o zabezpieczenie od ojca dziecka środków na rzecz wydatków związanych z ciążą. Sąd wyda taką decyzję, gdy dowody uprawdopodobnią domniemane ojcostwo. Ojciec dziecka jest bowiem zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z ciążą, porodem i trzymiesięcznym utrzymaniem matki po porodzie. Warto więc zbierać dowody poniesionych wydatków - imienne rachunki lub faktury na ubrania, leki, płatne badania, szkołę rodzenia, wyprawkę dla dziecka itp.

Zasiłki dla samotnej mamy: dokąd po pomoc?

Zanim sąd rozpatrzy sprawę o alimenty, już można zgłosić się do swojego urzędu miasta (gminy) lub ośrodka pomocy społecznej. W tych dwóch miejscach otrzymasz informacje, na jaką pomoc możesz liczyć, co w tym celu należy zrobić, jakie dokumenty dołączyć, i tam również tę pomoc otrzymasz.Zasiłki rodzinne wypłacają urzędy miasta (gminy), a pomoc z tytułu tzw. zasiłków okresowych i celowych leży w gestii ośrodków pomocy społecznej (MOPS). Więcej informacji znajdziesz w swoim urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy, w ośrodku pomocy społecznej, na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl) a także na stronie www.pomocspoleczna.ngo.pl.

Zasiłki dla samotnej mamy: na co możesz liczyć?

 • Becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, przysługuje na każde żywo urodzone dziecko, o ile dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Aby ją otrzymać, trzeba w urzędzie gminy złożyć wniosek (w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka) oraz wiele dokumentów: dokument tożsamości, kopię aktu urodzenia dziecka (oryginały do wglądu), zaświadczenie od lekarza o opiece medycznej w ciąży i zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.
 • Rodzina 500 plus - świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko (bez względu na dochód); rodziny o niskich dochodach dostaną 500 zł także na pierwsze dziecko, pod warunkiem że dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie.
 • Zasiłek rodzinny - comiesięczne świadczenie przysługujące wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł netto (w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 764 zł). Zasiłek rodzinny wynosi obecnie: 89 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat, 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.Przyznawany jest na okres zasiłkowy (rok).Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego (o dochodzie poniżej 674 zł na osobę) mogą otrzymać też nastepujące dodatki do niego:
  • tzw. drugie becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje matce (lub ojcu) dziecka, jeśli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone; dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł na dziecko (także w "zerówce"); wniosek o wypłatę dodatku składa się w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

Wymienione świadczenia rodzinne wypłacają urzędy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oprócz tego osoby o niskich dochodach i trudnej sytuacji życiowej mogą wystapić o zasiłek z pomocy społecznej. MOPS może przyznać tzw. zasiłek okresowy lub celowy - na pokrycie całości lub części kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, zakupu odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp. Z MOPS można też otrzymać dopłate do czynszu, na przejazdy komunikacją czy inny cel. Wysokość zasiłku zależy od sytuacji wnioskującego oraz możliwości finansowych MOPS-u (jedne mają więcej pieniędzy do wydania, a inne mniej). Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Zasiłki dla samotnej mamy: dodatek mieszkaniowy

Jest to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania wypłacana przez gminę. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na okres 6 miesięcy, a można o niego wystapić jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku) nie przekroczy ustalonych w ustawie progów. W gospodarstwie wieloosobowym (także dwuosobowym) dochód nie może przekraczać 125 proc. najniższej emerytury na osobę (obecnie 1103,20 zł brutto). Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze dwa warunki - mieć tytuł prawny do lokalu (czyli być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, który ma lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, właścicielem mieszkania lub jego najemcą) i nie przekraczać tzw. normatywu, czyli limitu powierzchni mieszkania w stosunku do zajmujących go osób, np. gdy w lokalu mieszkają 2 osoby - nie może ono mieć więcej niż 40 m2, dla 3 osób to 45 m2, a dla 4 osób - 55 m2.Wniosek o dodatek składa się w urzędzie gminy. Trzeba do niego dołączyć aneks o składnikach czynszu za ostatni miesiąc (ze spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej) i zaświadczenia o dochodach brutto z ostatnich trzech miesięcy, jakie otrzymują dorośli członkowie rodziny zamieszkującej lokal.

https://www.mjakmama24.pl/rodzice/dom-prawo-finanse/rodzina-500-plus-zasady-wyplaty,569_8751.html

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza