Zasiłki dla samotnej mamy

2009-04-24 15:25

Czy przysługują ci jakieś świadczenia pieniężne lub zasiłki dla samotnej mamy? Jeśli samotnie wychowujesz dziecko, nie możesz lekceważyć spraw materialnych..

Zasiłki dla samotnej mamy
Autor: photos.com

Spis treści

 1. Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samotna matka?
 2. Zasiłki dla samotnej mamy: po pierwsze - alimenty
 3. Zasiłki dla samotnej mamy: dokąd po pomoc?
 4. Zasiłki dla samotnej mamy: na co możesz liczyć?
 5. Zasiłki dla samotnej mamy: dodatek mieszkaniowy

Na początku mamy dla ciebie zimny prysznic - tylko z tytułu samotnego macierzyństwa nie przysługują żadne specjalne zasiłki ani świadczenia. Kryterium otrzymania pomocy finansowej ze strony państwa jest wysokość dochodu, a więc na taką pomoc może liczyć tylko samotna mama, która ma niskie dochody (wyjątkiem jest tzw. becikowe).

Na jakie wsparcie finansowe może liczyć samotna matka?

Zasiłki dla samotnej mamy: po pierwsze - alimenty

W pierwszym rzędzie obowiązek zapewnienia dziecku utrzymania spoczywa na rodzicach. W sytuacji, gdy samotna mama ma bardzo mało środków utrzymania (lub nie ma ich wcale), trzeba wykorzystać każdą możliwość ich zdobycia, nie można więc rezygnować z ubiegania sie o alimenty od ojca dziecka. Po pierwsze dlatego, że one się dziecku należą i są potrzebne, ale i dlatego, że tylko wtedy można się ubiegać o świadczenia rodzinne.Ustawa mówi, że zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) nie przysługuje, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców (z wyjątkami, kiedy np. ojciec nie żyje lub jest nieznany). Nie występując o alimenty, matka zmniejsza więc swoje szanse na otrzymanie pomocy.

Pozew o alimenty, a wcześniej o ustalenie ojcostwa (gdy ojciec dziecka nie chce go uznać) składa się do Sądu Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ojca dziecka. Trzeba do niego dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, wnioski dowodowe (dane świadków, dokumenty). O alimenty na dziecko występuje się dopiero po jego urodzeniu, ale jeszcze w ciąży można złożyć w sądzie prośbę o zabezpieczenie od ojca dziecka środków na rzecz wydatków związanych z ciążą. Sąd wyda taką decyzję, gdy dowody uprawdopodobnią domniemane ojcostwo. Ojciec dziecka jest bowiem zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z ciążą, porodem i trzymiesięcznym utrzymaniem matki po porodzie. Warto więc zbierać dowody poniesionych wydatków - imienne rachunki lub faktury na ubrania, leki, płatne badania, szkołę rodzenia, wyprawkę dla dziecka itp.

Zasiłki dla samotnej mamy: dokąd po pomoc?

Zanim sąd rozpatrzy sprawę o alimenty, już można zgłosić się do swojego urzędu miasta (gminy) lub ośrodka pomocy społecznej. W tych dwóch miejscach otrzymasz informacje, na jaką pomoc możesz liczyć, co w tym celu należy zrobić, jakie dokumenty dołączyć, i tam również tę pomoc otrzymasz.Zasiłki rodzinne wypłacają urzędy miasta (gminy), a pomoc z tytułu tzw. zasiłków okresowych i celowych leży w gestii ośrodków pomocy społecznej (MOPS). Więcej informacji znajdziesz w swoim urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy, w ośrodku pomocy społecznej, na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl) a także na stronie www.pomocspoleczna.ngo.pl.

Zasiłki dla samotnej mamy: na co możesz liczyć?

 • Becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, przysługuje na każde żywo urodzone dziecko, o ile dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Aby ją otrzymać, trzeba w urzędzie gminy złożyć wniosek (w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka) oraz wiele dokumentów: dokument tożsamości, kopię aktu urodzenia dziecka (oryginały do wglądu), zaświadczenie od lekarza o opiece medycznej w ciąży i zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.
 • Rodzina 500 plus - świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko (bez względu na dochód); rodziny o niskich dochodach dostaną 500 zł także na pierwsze dziecko, pod warunkiem że dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie.
 • Zasiłek rodzinny - comiesięczne świadczenie przysługujące wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł netto (w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 764 zł). Zasiłek rodzinny wynosi obecnie: 89 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat, 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata.Przyznawany jest na okres zasiłkowy (rok).Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego (o dochodzie poniżej 674 zł na osobę) mogą otrzymać też nastepujące dodatki do niego:
  • tzw. drugie becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje matce (lub ojcu) dziecka, jeśli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone; dodatek wypłacany jest co miesiąc w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł na dziecko (także w "zerówce"); wniosek o wypłatę dodatku składa się w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

Wymienione świadczenia rodzinne wypłacają urzędy - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oprócz tego osoby o niskich dochodach i trudnej sytuacji życiowej mogą wystapić o zasiłek z pomocy społecznej. MOPS może przyznać tzw. zasiłek okresowy lub celowy - na pokrycie całości lub części kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, zakupu odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp. Z MOPS można też otrzymać dopłate do czynszu, na przejazdy komunikacją czy inny cel. Wysokość zasiłku zależy od sytuacji wnioskującego oraz możliwości finansowych MOPS-u (jedne mają więcej pieniędzy do wydania, a inne mniej). Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Zasiłki dla samotnej mamy: dodatek mieszkaniowy

Jest to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania wypłacana przez gminę. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na okres 6 miesięcy, a można o niego wystapić jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku) nie przekroczy ustalonych w ustawie progów. W gospodarstwie wieloosobowym (także dwuosobowym) dochód nie może przekraczać 125 proc. najniższej emerytury na osobę (obecnie 1103,20 zł brutto). Oprócz tego trzeba spełnić jeszcze dwa warunki - mieć tytuł prawny do lokalu (czyli być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, który ma lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, właścicielem mieszkania lub jego najemcą) i nie przekraczać tzw. normatywu, czyli limitu powierzchni mieszkania w stosunku do zajmujących go osób, np. gdy w lokalu mieszkają 2 osoby - nie może ono mieć więcej niż 40 m2, dla 3 osób to 45 m2, a dla 4 osób - 55 m2.Wniosek o dodatek składa się w urzędzie gminy. Trzeba do niego dołączyć aneks o składnikach czynszu za ostatni miesiąc (ze spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej) i zaświadczenia o dochodach brutto z ostatnich trzech miesięcy, jakie otrzymują dorośli członkowie rodziny zamieszkującej lokal.

https://www.mjakmama24.pl/rodzice/dom-prawo-finanse/rodzina-500-plus-zasady-wyplaty,569_8751.html

miesięcznik "M jak mama"
Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to program wprowadzony pięć lat temu. Pieniądze są wypłacane od marca 2019 roku. Wbrew nazwie, środki może otrzymać zarówno matka, jak i ojciec, kluczowe jest spełnienie odpowiednich warunków. Niedawno wzrosła kwota przekazywana w ramach programu.
800 plus to świadczenie, które przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia. By jednak zachować ciągłość w jego wypłatach, należy w terminie składać wnioski na kolejne okresy świadczeniowe. Właśnie o tym przypomina ZUS w oficjalnym komunikacje. Jeśli chcesz, by 800 plus w okresie 2024/2025 wpływało na czas na twoje konto, musisz znać ten termin.
Jeśli dziecko jest wychowywane wyłącznie przez matkę, nawet jak ojciec posiada władzę rodzicielską, ulga na dziecko mu się nie należy. Takie są najnowsze interpretacje skarbówki w tej sprawie. Czy to znaczy, że matki są uprzywilejowane? Nie – zasada ta działa w obie strony.
Program "Laptop dla ucznia" zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma komputer przenośny. Ledwo wystartował, a został został zawieszony. Jednak to nie koniec wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Program ma powrócić w formule "Cyfrowy uczeń".
Jeszcze w tym roku rodzice mogą otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki. Po wakacjach na konta młodych rodziców może trafić nawet 1500 złotych miesięcznie. Co trzeba zrobić, by je otrzymać?
Od stycznia 2024 roku rodzice dostają na dzieci nie 500, ale 800 złotych miesięcznie. Okazuje się jednak, że kwota ta nie jest obligatoryjna, a niektórzy mogą otrzymać pomniejszone świadczenie.
Dodatkowe świadczenie w wysokości 320 złotych przysługuje uczniom szkół podstawowych. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić jednak kryteria programu. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?
Już od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego zeznania podatkowe za 2023 rok. Jak co roku, rodzice mający na utrzymaniu dzieci, mogą skorzystać z dość dużej ulgi. Oto najważniejsze informacje o rozliczeniu ulgi prorodzinnej w tym roku.
Ile może zarobić pełnoletnie dziecko, by rodzice nie stracili na nie ulgi prorodzinnej? Okazuje się, że w tej kwestii obowiązują konkretne limity, które warto poznać przed rozliczeniem podatku.
Od 15 lutego 2024 roku wszyscy podatnicy będą mogli łatwo i szybko rozliczyć się dzięki usłudze Twój e-PIT. Zeznanie podatkowe będzie dostępne na platformie podatki.gov.pl. Wystarczy je dokładnie sprawdzić i w razie konieczności nanieść niezbędne zmiany. Część rodziców musi jednak pamiętać o ważnych zmianach.
W 2024 roku wciąż można złożyć wniosek o względnie nowy zasiłek na drugie i kolejne dziecko - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rząd uwzględnił w budżecie państwa na 2024 rok niezbędne środki na ten cel. Komu przysługuje 12000 zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek na dziecko?
W 2024 roku rodzice mogą wciąż ubiegać się o dodatkowe świadczenie dla dzieci. Starając się o 400 plus nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego. Nie każdy jednak może starać się o ten dodatek. Komu przysługuje 400 plus na dziecko?