adopcja

21 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rodzinie i systemie pieczy zastępczej. – To jest system służący opiece nad dziećmi, które nie mogą się wychowywać w biologiczny…

dodano 23-6-2022

Chrzest dziecka adoptowanego nastręcza więcej trudności niż ochrzczenie dziecka rodzonego. Często bywa tak, na przykład gdy adoptujemy kilkuletnie dziecko, że nie ma pewności, czy nie było już ono oc…

dodano 5-9-2014

Handel noworodkami w Hiszpanii nigdy nie był legalny, ale był powszechny. Rodzicom wmawiano, że dziecko zmarło przy porodzie, a pokątnie sprzedawano je bezdzietnym parom za duże pieniądze. W ten spos…

dodano 23-6-2014

Adopcja dziecka to nie tylko stos formalności do załatwienia, ale przede wszystkim masa rozmaitych emocji. O tym jak bardzo skomplikowana jest to procedura i jakie odczucia towarzyszą procesowi adopc…

dodano 26-3-2014

Adopcje dzieci z zagranicy zdarzają sie w Polsce stosunkowo rzadko. Niewiele dzieci jest adoptowanych przez obcokrajowców i niewiele polskich rodzin decyduje się adoptować dzieci obcego pochodzenia. …

dodano 11-2-2014

Zadecydowaliście – pragniecie adoptować dziecko. Procedury są już rozpoczęte, w domu wszystko przygotowane. Przed wami najtrudniejsze zadanie, które też być może spędza wam sen z powiek – nawiązanie …

dodano 29-11-2013