oceny szkolne

Świadectwo z wyróżnieniem motywuje ucznia do nauki czy może oznacza niepotrzebny stres? To zależy, czy to dziecku zależy na dobrych stopniach czy może... rodzicom. Jeśli to oni próbują je przekupić p…

dodano 16-6-2014

Odwiecznym problemem rodziców i nauczycieli, jest ich niewystarczający wzajemny kontakt. Niezawsze wynika on ze złej woli, częściej przyczyną jest brak czasu. Rodzice często nie wiedzą jakie oceny ma…

dodano 12-4-2010