przemoc w rodzinie

Koszmar za zamkniętymi drzwiami dzieje się również w Warszawie. Radna Renata Niewitecka (KO) zapytała o występowanie przemocy domowej w poszczególnych dzielnicach. Odpowiedź, jaką otrzymała, szokuje.…

dodano 13-4-2022

Dziś większość specjalistów uważa bicie dzieci przez rodziców za niedopuszczalne. Dlaczego nie wolno bić dzieci i jak wychować dziecko bez klapsów? Co robić, jeśli tłumaczenie nie odnosi skutku? Czy …

dodano 24-8-2021

Niebieska Karta to dokument wypełniany przez policjanta, pracownika socjalnego, lekarza czy pedagoga, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy. Niebieska Karta to także ogół czynności podejmowanych w przy…

dodano 22-1-2020

W 2015 roku odnotowano 17 392 przypadki przemocy wobec małoletnich. Dzieci wykorzystywane fizycznie, psychicznie i seksualnie to ogromny problem. Tylko w ostatnim czasie media nagłośniły kilka przypa…

dodano 16-1-2017

Alienacja rodzicielska stanowi poważny problem wychowawczy, który dziecku fundują mama i tata - a właściwie jedno z nich - i może skutkować u dziecka zespołem alienacji rodzicielskiej. Na czym polega…

dodano 12-1-2016

"Nasz najbliższy wróg" to kampania społeczna organizowana przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Jej celem jest zwrócenie uwagi na kwestię przemocy domowej, która przybiera różne formy. Organizatorzy ch…

dodano 7-9-2015

Celem projektu „poradnia meilow@” jest zapewnienie mieszkańcom miast i miasteczek, a także osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju wsparcia i poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemoc…

dodano 30-9-2013