Konwencja o prawach dziecka ma już 30 lat

2019-11-20 14:04

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta 30 lat temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, pozwala wszystkim państwom skuteczniej chronić prawa dzieci. jednym z jej twórców jest Polak.

konwencja o prawach dziecka
Autor: Getty images

20 listopada 2019 roku obchodzimy wyjątkowo ważną dla całego świata rocznicę. Tego dnia mija 30 lat od przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka, która pozwala wszystkim państwom skuteczniej chronić prawa dzieci.

Konwencja przyznaje dzieciom niezbywalne prawo do życia, rozwoju, dobra,
równości, poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców oraz pomocy państwa.

Konwencja o prawach dziecka, została ratyfikowana przez 192 kraje – wszystkie zobowiązały się do przestrzegania i realizowania jej zapisów.Twórcą projektu Konwencji jest Polak, prof. Tadeusz Smyczyński, który został uhonorowany Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1991 r.

Obecnie, nacisk kładzie się na konieczność współpracy, także międzynarodowej, rządów z organizacjami pozarządowymi, aby wypracować metody skutecznej walki z patologiami w internecie. - Konwencja o prawach dziecka ma już 30 lat, ale wciąż pozostaje aktualna. Nie wymienia najnowszych technologii, ale wciąż jednoznacznie wskazuje, jak dzieci trzeba chronić przed przemocą, demoralizacją i wyzyskiem – twierdzi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Czytaj: Konwencja o prawach dziecka - jakie prawa mają dzieci?