Zalecenia dla rodziców i uczniów w sprawie nauki od września

2020-08-13 9:15

GIS podał wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu dzieci do szkół. Zobacz, co rekomenduje Główny Inspektor Sanitarny i co oznaczają trzy planowane warianty nauki w roku szkolnym 2020/2021.

Wytyczne GIS dla uczniów - niekoniecznie nauka stacjonarna
Autor: Getty images

O powrocie uczniów do szkół 1 września dowiedzieliśmy się kilka dni temu podczas konferencji ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, który zapowiedział, że nowy rok szkolny będzie przebiegał tradycyjnej formie.

Minister zaznaczył jednak, że wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowuje dokładniejsze wytyczne, które nie tylko pozwolą nauczycielom i dzieciom zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa w palcówkach, jak i szczegółowe rekomendacje dotyczące postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie szkoły lub w regionie.

Wytyczne dotyczące organizacji nauki w szkołach mówią o konieczności dezynfekcji dłoni, wietrzenia sal, obowiązku posiadania przez dzieci własnych przyborów szkolnych, zakazie poruszania się po budynku osób z zewnątrz bez maseczek i rękawiczek itd. Dokładne wytyczne dotyczące zasad zachowania w szkole znajdziesz TUTAJ.

med dla rodziców
Autor: materiały prasowe

Dodatkowo MEN oraz GIS podali trzy warianty sposobu kształcenia, który będzie obowiązywał w danej placówce w zależności od sytuacji epidemicznej. W razie wykrycia ogniska zakażenia dyrektor palcówki będzie musiał podjąć decyzje o wyborze formy kształcenia na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W grę wchodzą dwa warianty Bi C, które są alternatywą do wariantu A, czyli tradycyjnej nauki w trybie stacjonarnym.

Warianty nauczania podane przez MEN (za https://gis.gov.pl/):

  • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
    Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

  • Wariant C – kształcenie zdalne
    Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
MEN dla dzieci
Autor: materiały prasowe