Co to jest prawo Ohma? Definicja i wzór

2023-04-27 12:38

Prawo Ohma to prawo obwodów elektrycznych, które mówi, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do napięcia panującego między końcami przewodnika. Kiedy stosuje się prawo Ohma i co trzeba o nim wiedzieć?

Prawo Ohma
Autor: Getty Images Prawo Ohma to jedno z podstawowych praw fizyki.

Prawo Ohma to jedno z podstawowych praw fizyki. Służy do sprawdzania poziomu natężenia prądu, źródeł napięcia i spadków napięcia. O prawie Ohma dzieci uczą się na lekcjach fizyki w szkole podstawowej. 

Spis treści

  1. Co to jest prawo Ohma?
  2. Historia prawa Ohma
  3. Czy prawo Ohma jest słuszne?
  4. Do czego stosuje się prawo Ohma?
  5. Wzór na prawo Ohma

Co to jest prawo Ohma?

Prawo Ohma to prawo obwodów elektrycznych, które zakłada proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia panującego między końcami przewodnika.

Historia prawa Ohma

Prawo to odkrył niemiecki nauczyciel matematyki Georg Simon Ohm w latach 1825-1826. W czasie swoich eksperymentów doszedł do wniosku, że prąd jest zależny od przyłożonego napięcia. Początkowo jednak prace Ohma nie zyskały jednak większego rozgłosu, ponieważ były bardzo niejasne. Dopiero później, gdy opublikował tezę znaną do dzisiaj, mówiącą o proporcjonalności natężenia prądu do napięcia panującego na końcu przewodnika, jego teoria zyskała uznanie.

Czy prawo Ohma jest słuszne?

Dziś wiemy, że teoria Ohma nie zawsze ma zastosowanie. Ma ona przełożenie jedynie na konkretną klasę materiałów, które nazywa się omowymi (liniowymi). Materiały, do których nie możemy zastosować prawa Ohma, nazywa się nieomowymi (nieliniowymi). 

Do czego stosuje się prawo Ohma?

Prawo Ohma ma zastosowanie do niektórych metali (miedzi, złota, żelaza), a także materiałów ceramicznych i elektrolitów.

Wzór na prawo Ohma

Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i natężenia wyraża się wzorem:

U=IxR. 

Współczynnik proporcjonalności R to opór elektryczny. 

Czytaj: Czym są fale radiowe i jakie mają zastosowanie? Odpowiedź może być zaskakująca