Czasy w języku angielskim

2020-10-27 14:23

Jakie są czasy w języku angielskim? I jakie czasy angielskie trzeba znać w szkole podstawowej? W programie nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej przewidziano wprowadzenie siedmiu "czasów". Wyjaśniamy, jakie są zasady ich używania w mowie i piśmie.

Czasy w języku angielskim
Autor: Getty Images

Czasy w języku angielskim są dużo bardziej rozbudowane, niż w języku polskim. W naszym rodzimym języku posługujemy się tylko trzema czasami: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. A jak to wygląda w języku angielskim?

Choć czasów, w rozumieniu podobnym do polskiego, językoznawcy wyróżniają tak naprawdę dwa - teraźniejszy i przeszły, a jeśli brać pod uwagę samo umiejscowienie opisywanego zdarzenia na osi czasu - także czas przyszły, tak naprawdę konstrukcji, które uczniowie i nauczyciele nazywają czasami (ang. tenses) jest kilkanaście.

Program szkoły podstawowej przewiduje opanowanie siedmiu takich "czasów" (konstrukcji) w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.

Nazwa każdego z nich skazuje na to, czy dotyczy on teraźniejszości (Present), przeszłości (Past), czy przyszłości (Future). Drugi człon nazwy wskazuje na typ: prosty (Simple) albo ciągły (Continuous). Czasy typu Simple można porównać do polskiego trybu dokonanego czasownika (np. przeczytać), a czasy typu Continuous - do trybu niedokonanego (np. czytać).

Spis treści

 1. Present Simple - czas teraźniejszy prosty
 2. Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły
 3. Past Simple - czas przeszły prosty
 4. Past Continuous - czas przeszły ciągły
 5. Present Perfect Simple - czas teraźniejszy
 6. Past Perfect Simple - czas przeszły dokonany
 7. Future Simple - czas przyszły prosty

Present Simple - czas teraźniejszy prosty

To pierwszy czas w języku angielskim, jaki poznają uczniowie. Używa się go do mówienia o:

 • sobie, swojej rodzinie, przyjaciołach i innych ludziach
 • zwyczajach i nawykach swoich lub innych osób
 • uczuciach, emocjach i opiniach
 • faktach przyrodniczych
 • rozkładach jazdy, planach zajęć, harmonogramach itp.

Budowa: podmiot + czasownik (w 3 os. l. poj. z końcówką -s lub -es) + reszta zdania

Przykłady:

 • I love you. (uczucia)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (fakt przyrodniczy)
 • British people drink a lot of tea. (zwyczaj, nawyk)
 • Bus arrives at 9 AM. (rozkład jazdy)

Pytania i przeczenia tworzy się używając operatora do (w 3 os. l.poj. operatorem jest does). Pełna forma operatora w przeczeniach to do not ( does not w 3 os. l. poj.), a skrócona to don't (doesn't w 3 os. l. poj.). Pełnych form używa się w oficjalnej, formalnej korespondencji, w mowie natomiast używana jest głównie forma skrócona.

Przykłady:

 • I do not (don't) like gangster films.
 • Do we need more tomatoes for dinner?
 • He does not (doesn't) speak Spanish.

Czytaj także: Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - zakres materiału

Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

Używa się go do mówienia o:

 • tym, co właśnie się dzieje
 • sytuacjach, które trwają przez pewien czas
 • planach i ustaleniach na najbliższą przyszłość
 • czynnościach powtarzalnych, które nas irytują

Budowa: podmiot + to be (am/is/are - w zależności od osoby) + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania

Przykłady:

 • He is taking a shower right now. (dzieje się teraz)
 • We are going to the doctor tomorrow. (plany na najbliższą przyszłość)

Pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: to be + podmiot + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • Listen! Is she playing the piano?
 • Are you flying to Paris next week?

Czytaj także: Jak się uczyć angielskiego lub innych języków obcych?

Past Simple - czas przeszły prosty

Używa się go do mówienia o:

 • przeszłości (swojej lub innych osób)
 • tym, co wydarzyło się w określonym czasie w przeszłości
 • wydarzeniach następujących po sobie - np. podczas opowiadania historii

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. II kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Formę przeszłą czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie do czasownika końcówki -ed (play >> played). Jeżeli natomiast czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), przed dodaniem końcówki y zamieniamy na i (study >> studied).

Budowa: podmiot + czasownik w formie przeszłej (II kolumna) + reszta zdania

Przykłady:

 • My grandparents were born before the war.
 • We had a really great time at the club last night.
 • She went into the room and turned on the light. She saw a huge mess.

Pytania i przeczenia tworzy się przy pomocy operatora (czasownika posiłkowego) did - przeszłej formy czasownika do - który dla wszystkich osób jest taki sam. Pełna forma operatora w przeczeniach to did not, a forma skrócona - didn't.

Przykłady:

 • Did you go out yesterday?
 • Why did you leave the party so early?
 • Poland did not (didn't) win the European Championship in 2004.

Czytaj także: Na czym polegają zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu?

Past Continuous - czas przeszły ciągły

Używa się go do mówienia o:

 • czymś co działo się w określonym momencie w przeszłości
 • zdarzeniach, które były tłem dla innych wydarzeń
 • dwóch sytuacjach, które działy się jednocześnie

Budowa: podmiot + was/were + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania

Przykłady:

 • At this time last year I was skiing in the mountains.
 • She was walking around the shopping centre. Suddenly she saw a dog.
 • When we were having breakfast, our cat was running around the kitchen.

Przeczenia tworzy się wykorzystując formę przeczącą was not (wasn't) / were not (weren't). Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: was/were + osoba + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania.

Przykłady:

 • Were you waiting at the bus stop this time yesterday?
 • Was she playing this album again while the kids were outside?

Czytaj także: Czy uczenie niemowląt języka obcego ma sens?

Present Perfect Simple - czas teraźniejszy

Używa się go do mówienia o:

 • doświadczeniach życiowych
 • sytuacjach, które trwają od jakiegoś czasu
 • skutkach czegoś, co właśnie się zdarzyło

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. III kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Czasowniki regularne dla każdego czasu przeszłego tworzy się w ten sam sposób.

Budowa: podmiot + have/has + czasownik w formie przeszłej (III kolumna) + reszta zdania

Przykłady:

 • I have never been to Australia.
 • I have had this car for more than a year.
 • I'm not busy anymore. I have already finished my homework for tomorrow.

Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: have/has + osoba + czasownik (w formie przeszłej) + reszta zdania.

 • Have you ever been abroad?
 • Has she written the essay yet?

Pytania o szczegóły:

 • How long have you known each other?

Pytania o podmiot:

 • Who has talked to dad about it yet?

Przeczenia:

 • I have not (haven't) read this yet.
 • He has not (hasn't) gone out for three days.

Czytaj także: Ćwiczenia na koncentrację - jak poprawić koncentrację u dziecka?

Past Perfect Simple - czas przeszły dokonany

Używa się go do mówienia o:

 • czynnościach, które dokonały się zanim wydarzyła się inna czynność z przeszłości

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. III kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Czasowniki regularne dla każdego czasu przeszłego tworzy się w ten sam sposób: dodając końcówkę -ed (patrz powyżej).

Budowa: podmiot + had + czasownik (w formie przeszłej - regularnej lub nieregularnej) + reszta zdania

Przykłady:

 • By the time I got to the station, the train had left.
 • I realised I had left the briefcase at home.
 • I had seen that film before it was released.
 • I had travelled a lot before I moved here.

Przeczenia w czasie Past Perfect tworzymy poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym had (forma skrócona: hadn't). Pytania tworzy się poprzez przestawność szyku zdania: had + osoba + czasownik (w formie przeszłej) + reszta zdania.

Przykłady:

 • Had you been there before your trip to London?
 • Had she already passed all her exams when she started working here?

Czytaj także: Bajki po angielsku: czytanki po angielsku i bajki do oglądania [TOP 10] 

Future Simple - czas przyszły prosty

Używa się go do mówienia o:

 • decyzjach podejmowanych w chwili mówienia
 • obietnicach
 • opiniach
 • nadziejach lub obawach
 • przyszłe zdarzeniach, które są pewne
 • oferując pomoc, prosząc o pomoc

Budowa: osoba + will + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • OK, I will take a look at it in a moment.
 • Yes, I will visit grandma on my way back from school.
 • I think in the future more Polish people will study abroad.
 • I hope my family will move to a bigger flat next year.

Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: will + osoba + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • Will you marry me?
 • Will they call you on Monday?

Czytaj także: Angielski dla najmłodszych: jak osłuchać niemowlę z językiem? [piosenki i wierszyki po angielsku do pobrania]

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza