Czasy w języku angielskim

2020-10-27 14:23 Dagmara Osińska
Czasy w języku angielskim
Autor: Getty Images

Jakie są czasy w języku angielskim? I jakie czasy angielskie trzeba znać w szkole podstawowej? W programie nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej przewidziano wprowadzenie siedmiu "czasów". Wyjaśniamy, jakie są zasady ich używania w mowie i piśmie.

Czasy w języku angielskim są dużo bardziej rozbudowane, niż w języku polskim. W naszym rodzimym języku posługujemy się tylko trzema czasami: przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. A jak to wygląda w języku angielskim?

Choć czasów, w rozumieniu podobnym do polskiego, językoznawcy wyróżniają tak naprawdę dwa - teraźniejszy i przeszły, a jeśli brać pod uwagę samo umiejscowienie opisywanego zdarzenia na osi czasu - także czas przyszły, tak naprawdę konstrukcji, które uczniowie i nauczyciele nazywają czasami (ang. tenses) jest kilkanaście.

Program szkoły podstawowej przewiduje opanowanie siedmiu takich "czasów" (konstrukcji) w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.

Nazwa każdego z nich skazuje na to, czy dotyczy on teraźniejszości (Present), przeszłości (Past), czy przyszłości (Future). Drugi człon nazwy wskazuje na typ: prosty (Simple) albo ciągły (Continuous). Czasy typu Simple można porównać do polskiego trybu dokonanego czasownika (np. przeczytać), a czasy typu Continuous - do trybu niedokonanego (np. czytać).

Spis treści

 1. Present Simple - czas teraźniejszy prosty
 2. Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły
 3. Past Simple - czas przeszły prosty
 4. Past Continuous - czas przeszły ciągły
 5. Present Perfect Simple - czas teraźniejszy
 6. Past Perfect Simple - czas przeszły dokonany
 7. Future Simple - czas przyszły prosty

Present Simple - czas teraźniejszy prosty

To pierwszy czas w języku angielskim, jaki poznają uczniowie. Używa się go do mówienia o:

 • sobie, swojej rodzinie, przyjaciołach i innych ludziach
 • zwyczajach i nawykach swoich lub innych osób
 • uczuciach, emocjach i opiniach
 • faktach przyrodniczych
 • rozkładach jazdy, planach zajęć, harmonogramach itp.

Budowa: podmiot + czasownik (w 3 os. l. poj. z końcówką -s lub -es) + reszta zdania

Przykłady:

 • I love you. (uczucia)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (fakt przyrodniczy)
 • British people drink a lot of tea. (zwyczaj, nawyk)
 • Bus arrives at 9 AM. (rozkład jazdy)

Pytania i przeczenia tworzy się używając operatora do (w 3 os. l.poj. operatorem jest does). Pełna forma operatora w przeczeniach to do not ( does not w 3 os. l. poj.), a skrócona to don't (doesn't w 3 os. l. poj.). Pełnych form używa się w oficjalnej, formalnej korespondencji, w mowie natomiast używana jest głównie forma skrócona.

Przykłady:

 • I do not (don't) like gangster films.
 • Do we need more tomatoes for dinner?
 • He does not (doesn't) speak Spanish.

Czytaj także: Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - zakres materiału

Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

Używa się go do mówienia o:

 • tym, co właśnie się dzieje
 • sytuacjach, które trwają przez pewien czas
 • planach i ustaleniach na najbliższą przyszłość
 • czynnościach powtarzalnych, które nas irytują

Budowa: podmiot + to be (am/is/are - w zależności od osoby) + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania

Przykłady:

 • He is taking a shower right now. (dzieje się teraz)
 • We are going to the doctor tomorrow. (plany na najbliższą przyszłość)

Pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: to be + podmiot + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • Listen! Is she playing the piano?
 • Are you flying to Paris next week?

Czytaj także: Jak się uczyć angielskiego lub innych języków obcych?

Past Simple - czas przeszły prosty

Używa się go do mówienia o:

 • przeszłości (swojej lub innych osób)
 • tym, co wydarzyło się w określonym czasie w przeszłości
 • wydarzeniach następujących po sobie - np. podczas opowiadania historii

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. II kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Formę przeszłą czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie do czasownika końcówki -ed (play >> played). Jeżeli natomiast czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), przed dodaniem końcówki y zamieniamy na i (study >> studied).

Budowa: podmiot + czasownik w formie przeszłej (II kolumna) + reszta zdania

Przykłady:

 • My grandparents were born before the war.
 • We had a really great time at the club last night.
 • She went into the room and turned on the light. She saw a huge mess.

Pytania i przeczenia tworzy się przy pomocy operatora (czasownika posiłkowego) did - przeszłej formy czasownika do - który dla wszystkich osób jest taki sam. Pełna forma operatora w przeczeniach to did not, a forma skrócona - didn't.

Przykłady:

 • Did you go out yesterday?
 • Why did you leave the party so early?
 • Poland did not (didn't) win the European Championship in 2004.

Czytaj także: Na czym polegają zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu?

Past Continuous - czas przeszły ciągły

Używa się go do mówienia o:

 • czymś co działo się w określonym momencie w przeszłości
 • zdarzeniach, które były tłem dla innych wydarzeń
 • dwóch sytuacjach, które działy się jednocześnie

Budowa: podmiot + was/were + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania

Przykłady:

 • At this time last year I was skiing in the mountains.
 • She was walking around the shopping centre. Suddenly she saw a dog.
 • When we were having breakfast, our cat was running around the kitchen.

Przeczenia tworzy się wykorzystując formę przeczącą was not (wasn't) / were not (weren't). Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: was/were + osoba + czasownik (z końcówką -ing) + reszta zdania.

Przykłady:

 • Were you waiting at the bus stop this time yesterday?
 • Was she playing this album again while the kids were outside?

Czytaj także: Czy uczenie niemowląt języka obcego ma sens?

Present Perfect Simple - czas teraźniejszy

Używa się go do mówienia o:

 • doświadczeniach życiowych
 • sytuacjach, które trwają od jakiegoś czasu
 • skutkach czegoś, co właśnie się zdarzyło

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. III kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Czasowniki regularne dla każdego czasu przeszłego tworzy się w ten sam sposób.

Budowa: podmiot + have/has + czasownik w formie przeszłej (III kolumna) + reszta zdania

Przykłady:

 • I have never been to Australia.
 • I have had this car for more than a year.
 • I'm not busy anymore. I have already finished my homework for tomorrow.

Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: have/has + osoba + czasownik (w formie przeszłej) + reszta zdania.

 • Have you ever been abroad?
 • Has she written the essay yet?

Pytania o szczegóły:

 • How long have you known each other?

Pytania o podmiot:

 • Who has talked to dad about it yet?

Przeczenia:

 • I have not (haven't) read this yet.
 • He has not (hasn't) gone out for three days.

Czytaj także: Ćwiczenia na koncentrację - jak poprawić koncentrację u dziecka?

Past Perfect Simple - czas przeszły dokonany

Używa się go do mówienia o:

 • czynnościach, które dokonały się zanim wydarzyła się inna czynność z przeszłości

Aby tworzyć zdania w tym czasie konieczna jest znajomość odmiany czasowników nieregularnych w języku angielskim - tzw. III kolumna czasowników (z tabeli czasowników nieregularnych). Czasowniki regularne dla każdego czasu przeszłego tworzy się w ten sam sposób: dodając końcówkę -ed (patrz powyżej).

Budowa: podmiot + had + czasownik (w formie przeszłej - regularnej lub nieregularnej) + reszta zdania

Przykłady:

 • By the time I got to the station, the train had left.
 • I realised I had left the briefcase at home.
 • I had seen that film before it was released.
 • I had travelled a lot before I moved here.

Przeczenia w czasie Past Perfect tworzymy poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym had (forma skrócona: hadn't). Pytania tworzy się poprzez przestawność szyku zdania: had + osoba + czasownik (w formie przeszłej) + reszta zdania.

Przykłady:

 • Had you been there before your trip to London?
 • Had she already passed all her exams when she started working here?

Czytaj także: Bajki po angielsku: czytanki po angielsku i bajki do oglądania [TOP 10] 

Future Simple - czas przyszły prosty

Używa się go do mówienia o:

 • decyzjach podejmowanych w chwili mówienia
 • obietnicach
 • opiniach
 • nadziejach lub obawach
 • przyszłe zdarzeniach, które są pewne
 • oferując pomoc, prosząc o pomoc

Budowa: osoba + will + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • OK, I will take a look at it in a moment.
 • Yes, I will visit grandma on my way back from school.
 • I think in the future more Polish people will study abroad.
 • I hope my family will move to a bigger flat next year.

Proste pytania tworzy się poprzez przestawność szyku w zdaniu: will + osoba + czasownik + reszta zdania

Przykłady:

 • Will you marry me?
 • Will they call you on Monday?

Czytaj także: Angielski dla najmłodszych: jak osłuchać niemowlę z językiem? [piosenki i wierszyki po angielsku do pobrania]

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE