Egzamin ósmoklasisty z jezyka angielskiego - zakres materiału

2019-08-20 15:09
Egzamin ósmoklasisty angielski
Autor: Getty images

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego lub języka obcego nowożytnego odbywa się w trzecim dniu testów. Podobnie jak dwa pozostałe – egzamin z języka polskiego i egzamin z matematyki – dogłębnie sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował materiał z ośmiu lat nauki w szkole podstawowej. Oto zagadnienia i zakres materiału, jaki obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego to jedna z możliwości zdawania egzaminu z języka obcego nowożytnego. Oprócz angielskiego ósmoklasista może wybrać inny język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych, np. francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski czy ukraiński.

Spis treści:

  1. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zakres materiału
  2. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zadania
  3. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - arkusz egzaminacyjny

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - zakres materiału

Podobnie jak egzamin z polskiego czy matematyki, egzamin ósmoklasisty z angielskiego nie będzie należał do łatwych przede wszystkim dlatego że obejmuje zagadnienia z całej podstawy programowej – i tylko jej realizacja zapewni uczniom odpowiednie przygotowanie.

Wśród zadań egzaminacyjnych znajdą się zarówno takie, które sprawdzą znajomość gramatyki i słówek, jak i umiejętność rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi, przetwarzania ich oraz reagowania na nie.

Sprawdź jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów:

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - zadania

Podobnie jak w pozostałych częściach egzaminu będą to zadania zamknięte i otwarte. Wśród zadań zamkniętych będą zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz zadania typu prawda-fałsz. Zadania otwarte będą wymagały od ucznia samodzielnego formułowania odpowiedzi – znajdą się wśród nich zarówno zadania tylko w języku angielskim, jak i takie, w których na podstawie treści anglojęzycznej trzeba będzie – już po polsku – odpowiedzieć na kilka pytań.

Jedno z zadań będzie wymagało nie tylko znajomości języka, lecz również wyobraźni – uczeń, postawiony w określonej sytuacji, będzie musiał umieć porozumieć się z obcokrajowcem. Na egzaminie znajdą się również zadania wymagające wysłuchania treści z płyty CD, a następnie udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania.

Czytaj: Jak zachęcić dziecko do nauki? 5 sprawdzonych sposobów [SŁUCHAJ ONLINE]

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – arkusz egzaminacyjny 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa krócej, niż pozostałe testy – 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 kategorii (tzw. wiązek). Będzie on podzielony na kilka wyraźnych części:

  1. Rozumienie ze słuchu. W trakcie tej części uczniowie dwukrotnie odsłuchają nagrań z płyty CD, na której oprócz tekstu w języku obcym nagrane będą również instrukcje w języku polskim. Na całe nagranie wraz z przerwami na wykonanie zadań przeznaczono 20-25 minut, w trakcie których uczniowie będą musieli uporać się w 12-14 zadaniami.

  2. Znajomość funkcji językowych. W tej części arkusza znajdą się zadania, które sprawdzą znajomość funkcji języka, a także podobieństw i różnic do języka polskiego. Zadania będą oparte na krótkich tekstach, zdjęciach lub nagraniach odtwarzanych z płyty CD. W tej części znajdzie się 10-12 zadań.

  3. Rozumienie tekstów pisanych. W tej części arkusza znajdzie się 12-16 zadań, które sprawdzą, czy uczeń rozumie teksty pisane.

  4. Znajomość środków językowych. Zadań, sprawdzających znajomość środków językowych (m.in. gramatyki) będzie 10-12, i mają być one oparte albo na krótkich, pojedynczych zdaniach, albo na krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

  5. Wypowiedź pisemna. Ostatnia część to miejsce na własną twórczość ucznia, którego zadaniem będzie napisanie krótkiego (50-120 wyrazów) tekstu na zadany temat – opowiadania, zaproszenia, wpisu na blogu czy uzasadnienia opinii. Temat polecenia będzie wydany w języku polskim, i będzie zawierał trzy konkretne podpunkty, które uczeń będzie musiał w swojej wypowiedzi rozwinąć. Dla ułatwienia zasugerowany zostanie również początek wypowiedzi.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza