Gloria Victis Elizy Orzeszkowej - streszczenie lektury

2020-02-26 11:35

Gloria Victis Elizy Orzeszkowej to opowiadanie oparte na wspomnieniach autorki, która była świadkiem walk na Litwie w czasie powstania styczniowego. Posłuchaj streszczenia lektury.

Gloria Victis Elizy Orzeszkowej - strzeszczenie lektury
Autor: Getty images

Gloria Victis to jedno z kilku opowiadań Elizy Orzeszkowej, opartych na dziejach walk powstańczych na Litwie w roku 1863. Spisanie wspomnień w formie opowiadań było odpowiedzią na niepokojące zjawisko, zaobserwowane przez Orzeszkowa u młodych Polaków, którzy nie pamiętali powstania i nie szanowali pamięci poległych.

Gloria Victis opowiada o losach dwóch powstańców widzianych z perspektywy przyrody - drzew czy wiatru. Opowiadanie pokazuje dramat młodych powstańców, którzy mimo męstwa i heroizmu ginęli za ojczyznę. Posłuchaj streszczenia lektury.

Posłuchaj również streszczenia: Rozdziobią na kruki, wrony... Żeromskiego

Przedwiośnia Żeromskiego

Zbrodni i kary Dostojewskiego