Co to są głoski - przykłady głosek

2019-02-20 16:02
głoski ania
Autor: Redakcja

Chcesz wytłumaczyć dziecku, czym są głoski - przykłady znajdziesz w artykule. Nauka głoskowania to bardzo ważny etap w nauce czytania. To nic innego jak ćwiczenie słuchu fonematycznego, to w końcu dzielenie wyrazów na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko jest w stanie usłyszeć. Dobrze, aby każdy rodzic uczący w domu dziecko głoskowania zdawał sobie z tego sprawę.

Podczas nauki głoskowania warto jak zawsze i przy wszystkim zacząć od prostych 2-3 głoskowych wyrazów, np. d-o-m, s-o-k, r-o-k, o-k-o, n-o-s, m-r-o-k, s-m-o-k, n-o-c. Dodatkowo ćwiczmy z dzieckiem zarazem analizę jak i syntezę słuchową, np. rodzic mówi wyraz nos, a dziecko głoskuje n-o-s – to jest analiza słuchowa wyrazów. Lub rodzic głoskuje n-o-s, a dziecko mówi nos– to jest synteza słuchowa wyrazów. Oba rodzaje ćwiczeń są szalenie ważne, ćwiczone do znudzenia z dziećmi przez nauczycieli w tak zwanych zerówkach.

Kolejny ważny problem pojawia się w trakcie głoskowania podczas występowania w wyrazie głoski „i”. Przed spółgłoską kiedy występuje zmiękcza spółgłoskę poprzedzającą i jest samodzielną głoską, np. p’-i-n-g-w’-i-n (pingwin), p’-i-s-t-o-l-e-t (pistolet), w’-i-d-ł-y (widły), A-l’-i-n-a (Alina). „I” przed samogłoską nie jest samodzielną głoską, a jedynie zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę, np. g’-e-s (3 głoski), ale g-i-e-s (4 litery), m’-o-t-ł-a (5 głosek), ale m-i-o-t-ł-a (6 liter), w’-e-r-t-a-r-k-a (8głosek), ale w-i-e-r-t-a-r-k-a (9 liter), p’-o-s-e-n-k-a (7 głosek), ale p-i-o-s-e-n-k-a (8 liter). Natomiast te wyrazy poniżej zawierają głoski i, a także dwuznaki, np. dź-w’-ę-k-i (5 głosek), ale aż d-ź-w-i-ę-k-i (7 liter), b-rz-o-s-k-f’-i-n’-a (9 głosek), ale aż b-r-z-o-s-k-w-i-n-i-a (11 liter).

Czytaj:

Dzielenie na sylaby - jak nauczyć dziecko dzielenia na sylaby

Jak nauczyć dziecko czytać? Nauka czytania sylabami, metoda literowa, czytanie globalne

Głoski - przykłady

Zatem jak głoskujemy, oto przykłady:

liczba liter: liczba głosek:

 • rzeczka r-z-e-c-z-k-a (7) rz-e-cz-k-a (5)
 • Pszczyna P-s-z-c-z-y-n-a (8) P-sz-cz-y-n-a (6)
 • brzuszek b-r-z-u-s-z-e-k (8) b-rz-u-sz-e-k (6)
 • porzeczka p-o-r-z-e-c-z-k-a (9) p-o-rz-e-cz-k-a (7)
 • chrzan c-h-r-z-a-n (6) ch-rz-a-n (4)
 • narzędzia n-a-r-z-ę-d-z-i-a (9) n-a-rz-ę-dz’-a (6)
 • Puchatek P-u-c-h-a-t-e-k (8) P-u-ch-a-t-e-k (7)
 • krzaczek k-r-z-a-c-z-e-k (8) k-rz-a-cz-e-k (6)
 • przyjaciel p-r-z-y-j-a-c-i-e-l (10) p-rz-y-j-a-c’-e-l (8)
 • chusteczka c-h-u-s-t-e-c-z-k-a (10) ch-u-s-t-e-cz-k-a (8)
 • móżdżek m-ó-ż-d-ż-e-k (7) m-ó-ż-dż-e-k (6)
 • szczeniak s-z-c-z-e-n-i-a-k (9) sz-cz-e-n’-a-k (6)
 • pszczoła p-s-z-c-z-o-ł-a (8) p-sz-cz-o-ł-a (6)
 • grzechotka g-r-z-e-c-h-o-t-k-a (10) g-rz-e-ch-o-t-k-a (8)
 • Szczawnica S-z-c-z-a-w-n-i-c-a (10) Sz-cz-a-w-n’-i-c-a (8)
 • bracia b-r-a-c-i-a (6) b-r-a-c’-a (5)
 • miesięczniki m-i-e-s-i-ę-c-z-n-i-k-i (12) m-i-e-s’-ę-cz-n’-k-i (9)
 • łodzianin ł-o-d-z-i-a-n-i-n (9) ł-o-dz’-a- n’-n (6)

Czytaj: 

Lektury klasa 4 w roku szkolnym 2018/2019

Dyktando klasa 4: zasady ortograficzne i przykładowe dyktando dla uczniów klasy 4

Litery a głoski - przykłady zadań

Poniżej znajdują się zadania pomagające dziecku, szczególnie temu na starcie szkolnym, odróżnić głoskę od litery, pomóc w przezwyciężeniu trudności w nauce czytania i pisania, nauce wyodrębniania wyrazów w zdaniu, wyodrębniania głosek w wyrazach w następującej kolejności: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, dokonywania dźwiękowej analizy wyrazów, dokonywania syntezy słuchowej wyrazów jednosylabowych i wielosylabowych.

Poza tym również rozwijają pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi, orientację w kierunkach, stronach, początek, koniec, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową wyrazu oraz logiczne myślenie. Pozwalają na wielokrotne powtarzanie tych czynności, które zawodzą u dziecka, a są niezbędne do opanowania umiejętności niezbędnych w zakresie analizy i syntezy słuchowej w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości poznawczych danego dziecka.

W trakcie przygotowywania dziecka do podjęcia nauki szkolnej ważne jest również niezaniedbywanie opieki nad ostatnią fazą kształtowania się mowy. Chodzi tu nie tylko o bogaty jak na wiek dziecka zasób słownictwa, o odpowiednią formę wypowiedzi, ale też o czystą i wyraźną mowę. U sześciolatków mowa powinna już być opanowana pod względem dźwiękowym. Poniżej znajdują się także ćwiczenia sprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, rytmizujące i ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Jak zachęcić dziecko do nauki? [SŁUCHAJ ONLINE]

Sukienka
sukienka

Autor: romanoriginals.co.uk

 • lekka i zwiewna
 • na wyjątkowe okazje
 • w modnym kolorze i fasonie
Koszula
koszula

Autor: pinterest

Orsay 60 zł

 • dla małego eleganta
 • o klasycznym kroju z kołnierzykiem
 • można ją łączyć z garniturem, spodniami casualowym oraz jeansami
Bejsbolówka
Bejsbolówka

Autor: materiały prasowe

 • zapinana na napy 
 • brzegi wykończone ściągaczem
 • rękawy w kontrastowym kolorze
Bluza
bluza

Autor: materiały prasowe

New Look 69 zł

 • w twarzowym różowym kolorze
 • wygodne zapięcie na suwak
 • z kapturem i kieszeniami

Głoski - przykłady ćwiczeń

Pobierz: Głoski - przykłady ćwiczeń w pdf

1. Wypisz samogłoski i spółgłoski z podanych wyrazów: lew, atlas, sowa, żaba, los, ryba, mydło, kapusta, burak, bocian, lemur, koc, meble, miodek, klasa, chłopiec, droga, kotek, rzepa, szkoła, wakacje, pole, może, sałata, chmury, chór, płot, trawa, narty, piesek, podłoga, samochód, noc.

2. Wymyśl i zapisz po 5 wyrazów:
-jednosylabowych:
-dwusylabowych:
-trzysylabowych:

3. Wysłuchiwanie głosek w wyrazach. Co słyszysz:
a) na początku wyrazu – w nagłosie: Ala, Ola, Ula, Ela, osa, ule, ekran, auto, sowa, rak, buda, sok, fajka, cena, zebra, rok, guma, waga, tort, mak, łania, buty, nora, kasa.
b) w środku wyrazu – w śródgłosie: noc, koc, kot, tak, las, osa, żuk, dom, nos, pół, byk, sok, bar, rok, bat, bób, bór, bok, bis, bus, tuż, tik, mak, sos, łan, pas, dym, Jan.
c) na końcu wyrazu – w wygłosie: las, kwiat, dom, ziemniak, sok, chrzan, len, burak, lok, pomidor, pole, osa, drewno, sala, rzeka, lato, słońce, koce, lalka, kosze, domy.

4. Zgadnij jaki to wyraz:
a) metoda sylabowa: bu-ty, ka-wa, za-ku-py, sza-fa, dra-bi-na, sa-ła-ta, ło-pa-ta, ka-na-pa, pa-ra-sol, ja-go-da, ry-ba, sa-mo-lot, mu-cha.
b) metoda głoskowa: d-o-m, d-y-m, o-k-o, s-o-k, l-o-k, l-o-d-y, b-u-t-y, w-o-d-a, w-a-g-a, s-a-ł-a-t-a, b-a-l-o-n, b-u-r-a-k, m-a-k.

5. Powtórz następujące sylaby (bez sensu, które nie tworzą wyrazu): ra do, ma da, so na, wa ka, za do ra, sa ta ra, wa go ri, wa ka na, na ze lu, la ce go su.

6. Z jakich liter składa się dany wyraz, jakie litery napiszesz w wyrazach: Ela, sok, dom, mapa, kot, foka, płot, baca, agrest, motyl, samolot, kaloryfer.

7. Zabawy naśladowczo-słuchowe. Dziecko naśladuje, udaje odgłosy wybranych zwierząt, narzędzi, ludzi: nadmiar pary w lokomotywie – fffffff, odgłos karetki pogotowia- ija ija ija, kwakanie kaczki - kwa kwa kwa, odłos gdy pada deszcz – kap kap kap, szczekanie psa – hau, hau, hau, dźwięk dzwonka – dzyń dzyń dzyń, brzęczenie muchy – bzzzz, piszczenie myszy – pi pi pi, syczenie węża – ssssssss, parskanie jak konik, płacz małego dziecka – łe łe łe, naśladowanie rechotania żabek, miauczenie kota- miauu, miauu, kichanie chorego człowieka, gdakanie kury – ko,ko,ko, gęganie gęsi – gę, gę, gę

8. Ćwiczenia słuchowe – rozwijające wrażliwość na dźwięk, rytm, melodię i ton mowy: 
a) dziecko siedzi z zamkniętymi oczami i odgaduje odgłosy dochodzące z ulicy –
„ wsłuchiwanie się w ciszę”, rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków - szmery, stukanie, chodzenie, mowa. 
b) rozpoznawanie różnych rzeczy zamkniętych w pudełku przez potrząsanie nim - groch, kasza, gwoździe, ryż, guziki, cukierki.
c) uderzanie dwoma klockami o siebie, łyżeczką w pustą szklankę, klaskanie, tupanie, krzyczenie, darcie papieru, gniecenie papieru, lanie wody, wypuszczanie powietrza, np. z balonika.
d) różnicowanie dźwięków wydobywanych przez pojazdy - samochodu, motoru, pociągu, samolotu, autobusu, tramwaju.
e) rozpoznawanie określonych sylab wśród innych sylab / pa, ta, ba, da,/ ta, ba, ta / bu, da, zu, pi/ le, ly, po, no/ ty, za, bu, to/.
f) rozpoznawanie poszczególnych nazw zwierząt po ich głosie.
g) rozpoznawanie różnych znanych melodii, piosenek dziecka.

9. Ćwiczenia słuchowe w rozróżnianiu wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską - zmiana znaczenia wyrazu. Znajdź czym różnią się te pary wyrazów, np: lody – loty, domek – Tomek, pasek – piasek, gapa – kapa, dama – tama, koza – kosa, bal-pal, bąk – pąk, kasa – kasza, kos – kosz, bułka – półka, rak-lak, góra – kura, rok-lok, kos – kosz, sale-szale.

10. Ćwiczenia oddechowe, prosimy dziecko, aby pokazała jak potrafi: dmuchać bańki, świeczkę, gorącą zupę, chuchać na szybę, lustro, gwizdać, głośno i beztrosko śmiać się.

11. Powtarzające się głoski:
a) powiedź, które wyrazy rozpoczynają się od takiej samej głoski: mysz, mucha, malec, smok, moc, mleko, mama, tata, mata, most, noc, masło, miska.
b) powiedź, które wyrazy kończą się na taką samą głoskę: apaszka, myszka, chorągiewka, osa, noc, guma, cena, nora, rzeka, koc, trop, fajka, foka, Ala, lalka, zebra.
c) W nazwie którego wyrazu występuje głoska „p”: paproć, przepraszam, opona, kanapa, kapusta, mapa, napiwek, nietoperz, naprawić.

12. Domino fonetyczne. Dziecko zaczyna następny wyraz od takiej głoski na jaka kończył się wyraz poprzedni, np. noc – cukier- rak – kret – termometr, itd.

13. Wyodrębnianie wyrazów krótszych ukrytych w wyrazach dłuższych, np.: chusteczka (teczka), tort (tor), kubeczki (beczki), pisanki (sanki), jaskółka (kółka), laska (las), listek (lis).

14. Ćwiczenie pamięci słuchowej, koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej. Rzucamy do dziecka piłkę wymawiając dowolną sylabę, np.: „ba”. Dziecko łapie piłkę i kończy wyraz dowolną sylabą, aby tworzyło spójny wyraz, np.: „ran”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W numerze 3/2020 "Zdrowia": odchudzanie według typu sylwetki, chorobę poznasz po zapachu, ból można leczyć, życie ze schizofrenią, siarka w pielęgnacji urody, jak przechowywać żywność. Miesięcznik "Zdrowie" to pakiet rzetelnej wiedzy i sprawdzonych porad!

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie 3/2020
KOMENTARZE