Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Ile ich jest?

2023-07-17 10:49

Przedmioty w liceum w roku szkolnym 2023/2024 będą się różnić od tych, które znamy z ubiegłych lat. Jakich przedmiotów będą musieli uczyć się licealiści w 2023 roku?

Nowe przedmioty w liceum
Autor: Getty Images W roku szkolnym 2023/2024 pojawią się nowe przedmioty w liceach i technikach.

Spis treści

 1. Jakie są przedmioty w liceum?
 2. Ile jest przedmiotów w liceum ogólnokształcącym?
 3. Ile godzin lekcyjnych w liceum?
 4. Przedmioty w liceum — poziom podstawowy
 5. Przedmioty w liceum - poziom podstawowy i rozszerzony
 6. Przedmioty w liceum — poziom rozszerzony
 7. Ile trwa liceum?
 8. Nowe przedmioty w liceum w roku szkolnym 2023/2024
 9. Biznes i zarządzanie — nowy przedmiot w liceum
 10. Matura z nowego przedmiotu w liceum
 11. Zmiany w przedmiotach w liceum w roku szkolnym 2023/2024

Przedmioty w liceum w nowym roku szkolnym 2023/2024 będą inne niż dotychczas. Uczniowie szkół średnich będą musieli przygotować się na naukę kilku nowych przedmiotów, m.in. biznesu i zarządzania. Zmienione zostały również podstawy programowe kilku podstawowych przedmiotów. Jakie zmiany czekają uczniów szkół ponadpodstawowych od września?

Lektury szkolne - filmy. Ekranizacje książek, które pomogą w nauce

Jakie są przedmioty w liceum?

Wykaz przedmiotów dla liceów w roku szkolnym 2023/2024 jest następujący:

 • język polski;
 • język obcy nowożytny;
 • historia i teraźniejszość;
 • filozofia;
 • język łaciński i kultura antyczna;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • geografia;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • matematyka;
 • informatyka;
 • muzyka;
 • historia muzyki;
 • plastyka;
 • historia sztuki;
 • wychowanie fizyczne;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • wychowanie do życia w rodzinie;
 • etyka;
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • język regionalny – język kaszubski.

Ile jest przedmiotów w liceum ogólnokształcącym?

W szkole ponadpodstawowej uczniowie mogą uczyć się aż 23 przedmiotów w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Nie wszystkie jednak są obowiązkowe — liczba przedmiotów jest zależna od profilu klasy. 

Czytaj: Kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024?

Ile godzin lekcyjnych w liceum?

Zgodnie z ust. 10 w zał. nr 7 do rozporządzenia z 7 lutego 2012 r.) uczniowie muszą:

 • w 1 klasie zrealizować 31 godzin nauki tygodniowo
 • w 2 klasie zrealizować 32 godziny nauki tygodniowo
 • w 3 klasie zrealizować 29 godzin nauki tygodniowo

Przedmioty w liceum — poziom podstawowy

W szkole ponadpodstawowej uczniowie muszą zrealizować następujące przedmioty na poziomie podstawowym:

 • język polski 
 • język angielski
 • drugi język obcy
 • historia 
 • historia i teraźniejszość 
 • biologia 
 • chemia 
 • fizyka 
 • geografia 
 • informatyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • wychowanie fizyczne 

Każda klasa ma również raz w tygodniu godzinę wychowawczą.

Przedmioty w liceum - poziom podstawowy i rozszerzony

Uczniowie mogą się uczyć następujących przedmiotów w zakresie podstawowym i rozszerzonym:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny
 • historia
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • język łaciński i kultura antyczna
 • fizyka
 • informatyka.

Przedmioty w liceum — poziom rozszerzony

Liczba rozszerzonych przedmiotów w liceum zależy od profilu klasy. I tak rozszerzone mogą być:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • historia sztuki

Ile trwa liceum?

Po zmianach w systemie edukacji nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata. W technikum z kolei 5 lat.

Nowe przedmioty w liceum w roku szkolnym 2023/2024

Nowy rok szkolny oznacza wiele zmian dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pojawią się nowe przedmioty i dość duże zmiany programowe, które wynikają z konieczności dostosowania nauczania do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie. 

Jednym z największych zaskoczeń dla uczniów może być wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Ma on uczyć uczniów podstaw przedsiębiorczości, pracy projektowej i przygotować ich na to, co w przyszłości będzie czekało ich na rynku pracy.

Czytaj: BiZ w liceum. W jakich klasach nowy przedmiot?

Biznes i zarządzanie — nowy przedmiot w liceum

Biznesu i zarządzania uczniowie będą uczyli się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W pierwszym wymiarze BiZ-u będą 2 godziny tygodniowo, w drugim — aż 8 godzin tygodniowo.

Wielu uczniów z obawą podchodzi do nauki przedmiotu, który będzie dotyczył podstaw ekonomii. Nie ma się jednak czego obawiać, bo może on wyposażyć ich w wiedzę konieczną po zakończeniu szkoły i nauczyć krytycznego myślenia. Przedmiot będą prowadzić nauczyciele, którzy dotychczas uczyli przedsiębiorczości, ale muszą przejść odpowiednie kursy i dostosować wiedzę do nowej podstawy programowej.

Matura z nowego przedmiotu w liceum

Przedmiot biznes i zarządzanie będzie obowiązkowy w szkole ponadpodstawowej, a uczniowie będą mogli zdawać go na egzaminach maturalnych. Pierwsi uczniowie przystąpią do matury z BiZ już w 2027 roku. Być może okaże się, że zdawanie przedmiotu będzie konieczne, by dostać się na uczelnie ekonomiczne.

Zmiany w przedmiotach w liceum w roku szkolnym 2023/2024

To nie jedyna zmiana w szkołach ponadpodstawowych w tym roku. Niektóre przedmioty będą miały nową podstawę programową. Na języku polskim uczniowie będą uczyli się o grach: "This War of Mine" (11BitStudios) oraz "Gra Szyfrów" (Instytut Pamięci Narodowej). Do liceów wróci również łacina - uczniowie będą mogli wybrać ten język zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Ma ich to zachęcić do podejmowania studiów klasycznych i zgłębiania dziedzictwa kulturalnego Europy.

W roku szkolnym 2023/2024 na technice uczniowie zapoznają się z zagadnieniami wychowania komunikacyjnego. To kolejna zmiana, która została podyktowana zmieniającą się rzeczywistością. Na technice uczniowie będą m.in. uczyli się zasad ruchu drogowego pod kątem poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Czytaj: Historia i teraźniejszość. Co to za przedmiot?