Zadania z matematyki klasa 5

2017-08-24 16:56

Zadania z matematyki - klasa 5. Sprawdź, jakie zadania matematyczne powinien umieć rozwiązać uczeń klasy 5. Pobierz PDF z zadaniami matematycznymi dla klasy 5 i ćwicz z dzieckiem matematykę.

Zadania z matematyki
Autor: thinkstockphotos.com Zadania z matematyki - klasa 5

Spis treści

 1. Zadania z matematyki - klasa 5: co powinno umieć dziecko
 2. Zadania z matematyki - klasa 5: przykłady

Samodzielne wykonywanie obliczeń pamięciowych jak i pisemnych po pierwsze ćwiczy umysł, a po drugie daje uczniom o wiele lepsze wyobrażenie o liczbach i ich wielkościach, niż prowadzenie obliczeń za pomocą urządzeń elektronicznych. Daje również niezależność i wolność podczas nauki przedsiębiorczości, szanowania pieniędzy, oszczędzania i racjonalności w wydawaniu ich.

Zadania z matematyki - klasa 5: co powinno umieć dziecko

Co zatem powinien wiedzieć, umieć uczeń klasy 5 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu matematyki w klasie 5, przewidywane osiągnięcia ucznia? W 5 klasie uczeń powinien się nauczyć:

 • wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci i sposobem pisemnym, znać kolejność wykonywania działań,
 • zapisywać i odczytywać liczby wielocyfrowe w systemie dziesiątkowym (w zakresie miliardów),
 • zaokrąglić liczbę dziesiętną do całości, części dziesiętnych lub setnych,
 • rozpoznawać liczby pierwsze i liczby złożone, rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2,3,5,9,10,100,
 • pracować na ułamkach zwykłych – skracać, rozszerzać i sprowadzać do wspólnego mianownika ułamki zwykłe, przedstawiać je na osi liczbowej, dodawać je i odejmować, mnożyć i dzielić je przez liczby naturalne, zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000, na ułamki dziesiętne skończone i odwrotnie, dodawać i odejmować (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne, mnożyć i dzielić (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, obliczać wartości wyrażeń,
 • obliczać pola trójkąta, równoległoboku, trapezu,
 • mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje,
 • rozpoznawać figury geometryczne płaskie i wskazywać ich  własności,
 • znać pojęcie %, wskazywać 100%, 50%, 25% danej wielkości w sytuacjach praktycznych, z życia codziennego,
 • rysować wielokąty za pomocą linijki, ekierki i cyrkla i obliczać ich obwody i pola, stosować skalę podczas ich rysowania,
 • rozpoznawać graniastosłupy proste oraz ich siatki, prostopadłościany i obliczać pole powierzchni prostopadłościanu,
 • rozwiązywać proste zadania tekstowe,
 • oceniać, które wydarzenia są pewne, które możliwe, a które niemożliwe.

Zadania z matematyki - klasa 5: przykłady

Zadania z matematyki klasa 5 - pobierz pdf

A oto przykładowe, wybrane zadania matematyczne objęte programem nauczania dla klasy 5:

1.Dodawanie pisemne – pod kreską – liczb czterocyfrowych. Wykonaj działania:

   3852          8721       5090       7629           8910             5067

+ 3152          3132       1212       2800           5277             1702

  -------         ------       ------      -------          ------           -------

2. Odejmowanie pisemne – pod kreską – liczb czterocyfrowych. Wykonaj działania:

  9985        8396         9769          9752            5428            3778

- 4531        1224         8569          8631            4318            2535

 -------       -------       -------        -------          -------         --------

3. Mnożenie pisemne – pod kreską – przez liczbę dwucyfrową. Wykonaj działania:

  538         931        687         873          795          486

x  98      x   10      x  42      x   54        x  38        x  99

-------     -------    --------     -------       -------      -------

4. Oblicz obwód kwadratu, kiedy:

bok=12cm,     bok=20cm,     bok=7cm,     bok=9cm,     bok=16cm,     bok=11cm

5. Oblicz obwód prostokąta, kiedy:

bok krótszy=4cm                      bok krótszy=10cm                               bok krótszy=3cm

bok dłuższy=6cm                      bok dłuższy=14cm                               bok dłuższy=6cm

bok krótszy= 5cm                     bok krótszy=7cm                               bok krótszy=7cm

bok dłuższy= 8cm                     bok dłuższy=9cm                               bok dłuższy=10cm

6. Oblicz obwód trójkąta, kiedy:

jeden bok=  12cm                               jeden bok= 7cm                           jeden bok=20cm

drugi bok=  14cm                               drugi bok= 5cm                           drugi bok=17cm

trzeci bok=  6cm                                 trzeci bok= 3cm                           trzeci bok=9cm

jeden bok=15cm                                 jeden bok=9cm                            jeden bok=16cm

drugi bok= 13cm                                drugi bok=6cm                            drugi bok=11cm

trzeci bok= 7cm                                  trzeci bok=3cm                            trzeci bok=8cm

7. Oblicz pole kwadratu, kiedy:

bok=6cm,     bok=8cm,     bok=10cm,     bok=12cm,     bok=9cm,     bok=14cm

8. Oblicz pole prostokąta, kiedy:

bok krótszy=6cm                      bok krótszy=9cm                               bok krótszy=4cm

bok dłuższy=9cm                      bok dłuższy=12cm                             bok dłuższy=13cm

bok krótszy= 3cm                     bok krótszy=5cm                               bok krótszy=11cm

bok dłuższy= 6cm                     bok dłuższy=8cm                               bok dłuższy=18cm

8. Oblicz pole trójkąta, kiedy:

bok=4cm                                bok=6cm                                bok=9cm

wysokość=6cm                        wysokość=9cm                       wysokość=12cm

bok=5cm                                bok=8cm                                bok=10cm

wysokość=10cm                      wysokość=12cm                      wysokość=16cm

9. Skracanie ułamków zwykłych. Oblicz:

8             6              9             4               2                 8

-  =          -  =          -  =          -  =           -  =             -  =

16           18            15            12            14               12

10. Mnożenie ułamków. Oblicz:

5   2           4   6           5    3            5   2             7   4             3   2

- x -  =       - x -  =        - x -  =         - x -  =         - x - =          - x -  =

6   4          7    6           6    5            8   3             9   5             8    3

11. Dzielenie ułamków. Oblicz:

2   3          2   8         7   7          4  2            3   1              9   4

- : - =        - : - =       - : - =        - : - =         - : - =            - : - =

3   8          3   3         4   9          5   6           7   3             10  6

12. Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych. Wykonaj działania:

-2+(-11)+17=

-13+(-4)+12=

4-9+(-8)=

-14+(-5)+19=

12+(-10)+3=

-8-(-6)-4=

13. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Wykonaj działania:

0,8+0,4=

8,4+0,3=

6,5+1,6=

3,4+2,7=

7,6-0,8=

4,3-1,9=

14. Mnożenie liczb całkowitych. Wykonaj działania:

(-7)x(-3)=

4x(-6)=

5x7=

6x(-2)=

(-3)x(-8)=

3x(-10)=

15. Równanie z jedną niewiadomą – mnożenie i dodawanie. Wykonaj działania:

3x X+8=17                   6x X +9=45                        3x X+2=14

10x X+8=48                  3x X +5=26                        9x X +4=31

16. Równanie z jedną niewiadomą – wszystkie działania. Wykonaj działania:

10:X+5=7             27:X+8=17               12:X-5=1

2x X -2=12           4x X -3=21                7x X -6=22

17. Zadania tekstowe. Przeczytaj uważnie polecenia i rozwiąż zadania pamiętając o odpowiedzi:

 • Pewien handlowiec sprzedający paprykę sprzedał połowę swoich zbiorów: 185 papryk czerwonych i 217 żółtych. Ile papryk liczy cały zbiór handlowca?
 • W hipermarkecie były trzy gatunki kawy: I po 15zł za opakowanie, II po 14zł za opakowanie i III po 11zł za opakowanie. Zakupiono w tym hipermarkecie 8 opakowań kawy I gatunku i 4 II gatunku. Ile zapłacono? Ile opakowań można było kupić, gdyby za całą sumę kupić najtańszą kawę?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza