Zadania z matematyki klasa 5

2017-08-24 16:56

Zadania z matematyki - klasa 5. Sprawdź, jakie zadania matematyczne powinien umieć rozwiązać uczeń klasy 5. Pobierz PDF z zadaniami matematycznymi dla klasy 5 i ćwicz z dzieckiem matematykę.

Zadania z matematyki
Autor: thinkstockphotos.com Zadania z matematyki - klasa 5

Spis treści

 1. Zadania z matematyki - klasa 5: co powinno umieć dziecko
 2. Zadania z matematyki - klasa 5: przykłady

Samodzielne wykonywanie obliczeń pamięciowych jak i pisemnych po pierwsze ćwiczy umysł, a po drugie daje uczniom o wiele lepsze wyobrażenie o liczbach i ich wielkościach, niż prowadzenie obliczeń za pomocą urządzeń elektronicznych. Daje również niezależność i wolność podczas nauki przedsiębiorczości, szanowania pieniędzy, oszczędzania i racjonalności w wydawaniu ich.

Zadania z matematyki - klasa 5: co powinno umieć dziecko

Co zatem powinien wiedzieć, umieć uczeń klasy 5 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu matematyki w klasie 5, przewidywane osiągnięcia ucznia? W 5 klasie uczeń powinien się nauczyć:

 • wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci i sposobem pisemnym, znać kolejność wykonywania działań,
 • zapisywać i odczytywać liczby wielocyfrowe w systemie dziesiątkowym (w zakresie miliardów),
 • zaokrąglić liczbę dziesiętną do całości, części dziesiętnych lub setnych,
 • rozpoznawać liczby pierwsze i liczby złożone, rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2,3,5,9,10,100,
 • pracować na ułamkach zwykłych – skracać, rozszerzać i sprowadzać do wspólnego mianownika ułamki zwykłe, przedstawiać je na osi liczbowej, dodawać je i odejmować, mnożyć i dzielić je przez liczby naturalne, zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000, na ułamki dziesiętne skończone i odwrotnie, dodawać i odejmować (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne, mnożyć i dzielić (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne przez liczby naturalne, obliczać wartości wyrażeń,
 • obliczać pola trójkąta, równoległoboku, trapezu,
 • mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje,
 • rozpoznawać figury geometryczne płaskie i wskazywać ich  własności,
 • znać pojęcie %, wskazywać 100%, 50%, 25% danej wielkości w sytuacjach praktycznych, z życia codziennego,
 • rysować wielokąty za pomocą linijki, ekierki i cyrkla i obliczać ich obwody i pola, stosować skalę podczas ich rysowania,
 • rozpoznawać graniastosłupy proste oraz ich siatki, prostopadłościany i obliczać pole powierzchni prostopadłościanu,
 • rozwiązywać proste zadania tekstowe,
 • oceniać, które wydarzenia są pewne, które możliwe, a które niemożliwe.

Zadania z matematyki - klasa 5: przykłady

Zadania z matematyki klasa 5 - pobierz pdf

A oto przykładowe, wybrane zadania matematyczne objęte programem nauczania dla klasy 5:

1.Dodawanie pisemne – pod kreską – liczb czterocyfrowych. Wykonaj działania:

   3852          8721       5090       7629           8910             5067

+ 3152          3132       1212       2800           5277             1702

  -------         ------       ------      -------          ------           -------

2. Odejmowanie pisemne – pod kreską – liczb czterocyfrowych. Wykonaj działania:

  9985        8396         9769          9752            5428            3778

- 4531        1224         8569          8631            4318            2535

 -------       -------       -------        -------          -------         --------

3. Mnożenie pisemne – pod kreską – przez liczbę dwucyfrową. Wykonaj działania:

  538         931        687         873          795          486

x  98      x   10      x  42      x   54        x  38        x  99

-------     -------    --------     -------       -------      -------

4. Oblicz obwód kwadratu, kiedy:

bok=12cm,     bok=20cm,     bok=7cm,     bok=9cm,     bok=16cm,     bok=11cm

5. Oblicz obwód prostokąta, kiedy:

bok krótszy=4cm                      bok krótszy=10cm                               bok krótszy=3cm

bok dłuższy=6cm                      bok dłuższy=14cm                               bok dłuższy=6cm

bok krótszy= 5cm                     bok krótszy=7cm                               bok krótszy=7cm

bok dłuższy= 8cm                     bok dłuższy=9cm                               bok dłuższy=10cm

6. Oblicz obwód trójkąta, kiedy:

jeden bok=  12cm                               jeden bok= 7cm                           jeden bok=20cm

drugi bok=  14cm                               drugi bok= 5cm                           drugi bok=17cm

trzeci bok=  6cm                                 trzeci bok= 3cm                           trzeci bok=9cm

jeden bok=15cm                                 jeden bok=9cm                            jeden bok=16cm

drugi bok= 13cm                                drugi bok=6cm                            drugi bok=11cm

trzeci bok= 7cm                                  trzeci bok=3cm                            trzeci bok=8cm

7. Oblicz pole kwadratu, kiedy:

bok=6cm,     bok=8cm,     bok=10cm,     bok=12cm,     bok=9cm,     bok=14cm

8. Oblicz pole prostokąta, kiedy:

bok krótszy=6cm                      bok krótszy=9cm                               bok krótszy=4cm

bok dłuższy=9cm                      bok dłuższy=12cm                             bok dłuższy=13cm

bok krótszy= 3cm                     bok krótszy=5cm                               bok krótszy=11cm

bok dłuższy= 6cm                     bok dłuższy=8cm                               bok dłuższy=18cm

8. Oblicz pole trójkąta, kiedy:

bok=4cm                                bok=6cm                                bok=9cm

wysokość=6cm                        wysokość=9cm                       wysokość=12cm

bok=5cm                                bok=8cm                                bok=10cm

wysokość=10cm                      wysokość=12cm                      wysokość=16cm

9. Skracanie ułamków zwykłych. Oblicz:

8             6              9             4               2                 8

-  =          -  =          -  =          -  =           -  =             -  =

16           18            15            12            14               12

10. Mnożenie ułamków. Oblicz:

5   2           4   6           5    3            5   2             7   4             3   2

- x -  =       - x -  =        - x -  =         - x -  =         - x - =          - x -  =

6   4          7    6           6    5            8   3             9   5             8    3

11. Dzielenie ułamków. Oblicz:

2   3          2   8         7   7          4  2            3   1              9   4

- : - =        - : - =       - : - =        - : - =         - : - =            - : - =

3   8          3   3         4   9          5   6           7   3             10  6

12. Dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych. Wykonaj działania:

-2+(-11)+17=

-13+(-4)+12=

4-9+(-8)=

-14+(-5)+19=

12+(-10)+3=

-8-(-6)-4=

13. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Wykonaj działania:

0,8+0,4=

8,4+0,3=

6,5+1,6=

3,4+2,7=

7,6-0,8=

4,3-1,9=

14. Mnożenie liczb całkowitych. Wykonaj działania:

(-7)x(-3)=

4x(-6)=

5x7=

6x(-2)=

(-3)x(-8)=

3x(-10)=

15. Równanie z jedną niewiadomą – mnożenie i dodawanie. Wykonaj działania:

3x X+8=17                   6x X +9=45                        3x X+2=14

10x X+8=48                  3x X +5=26                        9x X +4=31

16. Równanie z jedną niewiadomą – wszystkie działania. Wykonaj działania:

10:X+5=7             27:X+8=17               12:X-5=1

2x X -2=12           4x X -3=21                7x X -6=22

17. Zadania tekstowe. Przeczytaj uważnie polecenia i rozwiąż zadania pamiętając o odpowiedzi:

 • Pewien handlowiec sprzedający paprykę sprzedał połowę swoich zbiorów: 185 papryk czerwonych i 217 żółtych. Ile papryk liczy cały zbiór handlowca?
 • W hipermarkecie były trzy gatunki kawy: I po 15zł za opakowanie, II po 14zł za opakowanie i III po 11zł za opakowanie. Zakupiono w tym hipermarkecie 8 opakowań kawy I gatunku i 4 II gatunku. Ile zapłacono? Ile opakowań można było kupić, gdyby za całą sumę kupić najtańszą kawę?