Jak się uczyć do testu szóstoklasisty? Pomóż dziecku w przygotowaniach do egzaminu

2012-02-06 10:21

Szóstoklasista, kończąc naukę w podstawówce, staje przed sprawdzianem umiejętności ucznia kończącego szkołę podstawową czyli musi rozwiązać test szóstoklasisty. Jak pomóc dziecku w przygotowaniu psychicznym i merytorycznym do egzaminu szóstoklasisty?

Jak się uczyć do testu szóstoklasisty? Pomóż dziecku w przygotowaniach do egzaminu
Autor: _photos.com|photos.com Pomóż dziecku w przygotowaniach do egzaminu

Spis treści

  1. Test szóstoklasisty: powtórka materiału i testy z poprzednich lat
  2. Jak się uczyć do testu szóstoklasisty omawiamy na przykładzie

Test szóstoklasisty jest obowiązkowy, a jeśli z przyczyn losowych uczeń do niego nie przystąpił, powinien stawić się w wyznaczonym terminie dodatkowym. Nie ma więc odwrotu. Trzeba sprężyć rodzicielskie siły i pomóc dziecku w nauce oraz wesprzeć je psychicznie. Przede wszystkim razem musicie znaleźć odpowiedź na pytanie: jak się uczyć do testu?

Test szóstoklasisty: powtórka materiału i testy z poprzednich lat

Warto zaopatrzyć się w specjalny, wydawany przez Centralną Komisję Edukacyjną "Informator dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców" - zawierający nie tylko opis sprawdzianu szóstoklasisty i standardów wymagań, ale również przykładowe testy. Możesz rozwiązywań zadania razem z dzieckiem albo po tym, jak rozwiąże je rozwiąże sam, wspólnie je sprawdzić - ważne, byś wychwyciła te zagadnienia, nad którymi należy jeszcze popracować. W tym celu przejrzyjcie także stare zeszyty, podręczniki i ćwiczenia dziecka. Wracajcie do tych tematów, które sprawiały dziecku trudność.Poza tym przygotuj się na to, że obecna nauka nie ma nic wspólnego z tą z "twoich lat". Na egzaminie szóstoklasisty nie trzeba błysnąć wyuczoną na pamięć regułką, a umieć ją zastosować. Stąd i nauka do egzaminu różni się od tej, jaką kiedyś stosowali uczniowie. To dobrze, bo tak naprawdę możesz przygotowywać dziecko do egzaminu podczas codziennych czynności. Tak, tak... już pokazujemy ci to na przykładzie.

Jak się uczyć do testu szóstoklasisty omawiamy na przykładzie

Szóstoklasista powinien wykazać się umiejętnością czytania tekstów kultury, tzn. nie tylko opowiadań, artykułów z gazety czy komiksów, ale również obrazów, rzeźb lub filmów. A odczytanie tych tekstów to zrozumienie, o czym mówią - w znaczeniu dosłowne oraz przenośnym. Dlatego podaj dziecku przepis na potrawę i proś, by wybrał według niego składniki oraz przygotował danie. Jedziecie do sklepu? Daj mapę i poproś, by wyszukał jego lokalizację. Zaproponuj fragment ze swojej książki i poproś o opinię - czy jest ciekawa, o czym może być - ważne, by podczas wypowiedzi dziecko używało fachowych terminów, tj. bohater, podmiot mówiący, autor, powieść. Podczas niedzielnej mszy poproś, by dziecko przyjrzało się obrazom i rzeźbom, a następnie porozmawiajcie, co przedstawiają i jaki mogą mieć sens przenośny. Wspólnie obejrzyjcie film i zachęć dziecko, by szczegółowo opowiedział fabułę tacie. Podczas tych codziennych zadań zwracaj uwagę na zasady dobrego wysławiania się, jak również dobrego wychowania (np. jak tatę do czegoś zachęca, przeprasza rodzeństwo albo tobie czegoś odmawia). Oprócz wypowiedzi ustnych, potrzebne jest opanowanie wypowiedzi pisemnej. Zaproponuj wypracowanie na dowolny temat, a czytając je zwracaj uwagę na logiczny układ treści (czy wszystko jest po kolei) oraz poprawność językową, ortograficzną i stylistyczną. Jeśli zaś weźmiesz się za tematy "matematyczne", możesz przerabiać je np. w sklepie, kiedy to dziecko będzie musiało podliczać koszt zakupów oraz samo przy kasie za nie zapłacić. Poproś również, by wymierzyło stół pod zakup obrusa oraz pomogło ci skorzystać z piekarnika (według instrukcji ustawiło parametry m.in. czasu i temperatury).