Sprawdzian z matematyki klasa 4 (testy z matematyki klasa 4)

2017-08-24 17:02

Chcesz sprawdzić wiedzę dziecka przed testem z matematyki? Oto przykładowy sprwdzian z matematyki dla klasy 4.

Sprawdzian z matematyki - klasa4
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Sprawdzian z matematyki - klasa 4
  2. Przykładowy test z matematyki - klasa 4

Każdy jest w stanie pojąć matematykę i jej mnogość testów, sprawdzianów, prac klasowych, jeżeli tylko uwierzy w siebie i swoje możliwości, które są przecież nieograniczone. Oczywiście zdarzają się dzieci dotknięte dyskalkulią i dla nich procesy matematyczne są znacznie bardziej ograniczone. Muszą poświęcać znacznie więcej swojego wolnego czasu, aby pojąć to co inni są w stanie osiągnąć podczas lekcji 45 minutowej.

Wyznacznikiem tego jak uczeń odbiera matematykę są jego oceny. Uczeń piątkowy rzecz jasna zawsze będzie zadowolony z siebie, będzie mu się chciało więcej, jego samoocena będzie na wysokim poziomie. Uczeń ledwie dwójkowy przeżywa natomiast ciągłe porażki, symptom wtórnego niepowodzenia w uczeniu się matematyki. Pamiętajmy dziecko samo sobie nie pomorze, to my dorośli musimy zauważyć zawczasu trudności i podjąć odpowiednie działania. Pierwszym krokiem niech będzie kontakt z psychologiem i/lub pedagogiem szkolnym.

Sprawdzian z matematyki - klasa 4

Dlatego też różnego rodzaju testy matematyczne zaleca się ćwiczyć dziecku w zaciszu domowym razem z rodzicami. Efektem będzie to, że dziecko będzie potrafiło skupić się zadaniowo, uważniej słuchać na lekcjach, łatwiej pokonywać trudności, będzie śmielsze w swoich wypowiedziach i czynach. Poprawią mu się oceny i podwyższą się jego marale, jak również zwiększy się jego akceptacja w grupie rówieśniczej.

Viki Gabor o szkole i ocenach - matematyka najtrudniejsza

Przykładowy test z matematyki - klasa 4

Pobierz sprawdzian z matematyki - klasa 4 w pdf

Rozwiązuj poszczególne zadania uważnie zaznaczając poprawną odpowiedź, lub rozwiązując poszczególne zadania, pamiętając zawsze o odpowiedzi na zadawane pytania:

1. Jeżeli zdanie jest poprawne wpisz w miejsce kropek literę T (Tak), jeżeli niepoprawne – literę N (Nie):

a) liczba 3 jest dzielnikiem liczby 913 …..

b) liczba 98 jest wielokrotnością liczby 7 ……

c) liczba 23 jest liczbą złożoną …….

d) wśród dzielników liczby 6390 są: 2, 5, 10 ……

e) liczba 1 jest liczbą pierwszą …….

f) wśród dzielników liczby 5730 są: 2, 5, 10 ……

g) liczba 9 jest dzielnikiem liczby 645 ……

h) liczba 96 jest wielokrotnością liczby 8 ……

2. Które zdanie jest prawdziwe? Zaznacz je kółkiem:

a) liczba 40 068 zapisana słownie to czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt osiem

b) różnicą liczb 193 i 58 jest liczba 135

c) cyfra setek w liczbie 15 817 to 8

d) w wyrażeniu 82-5x(46+36) najpierw wykonujemy mnożenie

e) sumą liczb 135 i 58 jest liczba 193

f) cyfra jedności tysięcy w liczbie 17 581 to 1

g) liczba 68 040 zapisana słownie to sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści

h) w wyrażeniu 123+(78-12)x8 najpierw wykonujemy działanie w nawiasie

3. Rozwiąż uważnie podane zadania z treścią:

a) Łóżko kosztuje 2375zł, a komoda jest o 1020zł droższa. Ile zapłacono w sklepie meblowym za łóżko i komodę?

b) Tomek ma 52 naklejki ze zwierzętami, a jego koleżanka Ola 4 razy mniej. Ile razem naklejek ze zwierzętami mają przyjaciele?

c) Przemek na urodziny dostał od swoich gości 1500zł. Kupił sobie od razu następnego dnia 23 małe samochodziki po 32zł za sztukę. Ile pieniędzy zostało mu po zakupie małych samochodzików?

d) W koszyku są 24 prawdziwki i 3 razy mniej kurek. Ile grzybów jest w koszyku?

a) 27                   b) 8                   c)  32                  d) 21

e) Do hipermarketu przywieziono 2400kg kawy w opakowaniach po 25kg w każdym. Ile opakowań kawy przywieziono do hipermarketu?

a) 86                   b) 96                   c)  92                  d) 90

f) Pospieszny autobus z Poznania do Warszawy wyjeżdża o 7.55 i jedzie do Warszawy przez 4h i 50 minut. O której godzinie przyjedzie do stolicy? Która odpowiedź błędnie podaje czas przejazdu?

a) kwadrans przed 13.00           b) o 12.35            c)  o 12.45           d) trzy kwadranse po 12.00

4. Oblicz wartość wyrażenia:

a) 36+45+54+15=

b)5x12x2=

c)5²-51:3+69=

d) 27+35+33+15=

e) 5x14x2=

f) )6²-54:3+49=

5.Wykonaj działania na ułamkach:

   4     3       1

1 - +   - + 2  - =

   5     5       5

     2

5-1- =

     5

  4      2

5-  - 2-  =

  5     5

  1      3

4-  - 1 - =

  5      5

   3     3       1

2 - +   - + 1  - =

   5     5       5

     3

5-2- =

     5

  4      2

6-  - 2-  =

  5     5

  1      4

7-  -  3 - =

  5      5

6. W zadaniach zaznacz prawidłową odpowiedź, lub postępuj zgodnie ze wskazówkami:

a) Prostokąt ma boki długości 8cm i 4cm. Oblicz jego obwód i pole, a następnie narysuj ten prostokąt w skali 1:4.

b) Suma długości krawędzi sześcianu jest równa 84cm. Pole powierzchni tego sześcianu jest równe:

a) 384cm²                   b) 216 cm²                            c)  256 cm²                          d) 294 cm²

7*. Za 5 melonów i 3 kiwi zapłacono 74zł. Za 5 takich samych melonów i 4 kiwi zapłacono 77zł. Ile kosztuje melon a ile kiwi?