Test z przyrody po klasie 6: zadania z przyrody klasa 6 do druku [PDF]

2017-10-18 12:32

Test z przyrody po klasie 6 - materiał do testu z przyrody z szóstej klasy obejmuje zadania z dziedzin geografii, biologii, fizyki i chemii. Skorzystajcie z naszego testu i sprawdźcie, czy potraficie rozwiązać wszystkie zadania. Test z przyrody po klasie 6 pobierzecie bezpłatnie w formie PDF-a.

Test z przyrody po klasie 6
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Co zatem powinien wiedzieć uczeń klasy 6 według podstawy programowej obowiązującej na danym etapie nauczania? Jakie umiejętności zdobywa z zakresu przyrody w klasie 6? Przeczytajcie poradnik, rozwiążcie test z przyrody i pobierzcie arkusz odpowiedzi.

  • zna potrzebę segregacji odpadów, zna działanie recyklingu, wymienia źródła zanieczyszczeń środowiska i sposoby ich przeciwdziałania, omawia sposoby ochrony przyrody,
  • opisuje właściwości ciał stałych i ich mieszanin, omawia zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów,
    wymienia czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji, określa objętość i gęstość substancji,
  • opisuje zjawisko ruchu w przyrodzie, wyjaśnia znaczenie przewodnictwa cieplnego, zna zasadę działania ciśnienia atmosferycznego, opisuje zjawiska elektryczne i magnetyczne występujące w przyrodzie,
  • buduje proste obwody elektryczne, zna bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi, zna sposoby oszczędzania energii elektrycznej,
  • wyjaśnia zasadę działania kompasu,
  • wymienia planety Układu Słonecznego, wyjaśnia założenia teorii Mikołaja Kopernika, określa położenie geograficzne punktów na kuli ziemskiej, zna następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi,
  • zna strefy klimatyczne świata, opisuje środowisko przyrodnicze Europy,
  • zna korzyści z przynależności Polski do Unii Europejskiej, potrafi pokazać na mapie największe miasta Europy, opisuje krajobraz śródziemnomorski i alpejski, opisuje warunki środowiska przyrodniczego stref: wilgotnego lasu równikowego, sawanny, pustyni, stepu, tajgi i tundry.

Test z przyrody po klasie 6:

Odpowiedź na poszczególne pytania uważnie, zaznaczając poprawną odpowiedź:

1. Wzorowy użytkownik lasu:
a) rozpala ognisko tylko w wyznaczonym do tego miejscu nie bliżej niż 100 m od ściany lasu
b) wchodzi na uprawy leśne i do młodników niższych niż 4 m
c) zrywa w dowolnej ilości różnego rodzaju „dary lasu” – np. jagody, bo to samo zdrowie

2. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ukształtował się krajobraz:
a) pojezierny
b) krasowy
c) wydmowy

3. Żmija zygzakowata charakteryzuje się:
a) spłaszczoną głową, poziomymi źrenicami, zygzakowatą, kolorową pręgą
b) owalną głową, małymi źrenicami, zygzakowatą, jasną pręgą
c) trójkątną głową, pionowymi źrenicami, zygzakowatą, ciemną pręgą

4. Nad jaką rzeką usytuowany jest Poznań?
a) Wartą
b) Wisłą
c) Notecią

5. Funkcją łodygi nie jest:
a) gromadzenie wody, funkcja ochronna roślin
b) przewodzenie produktów fotosyntezy, funkcja stabilizacyjna dla roślin
c) utrzymywanie rośliny w glebie, funkcja podporowa dla rośliny

6. Funkcję kontrolną w naszym organizmie pełni jaki układ, oprócz układu mięśniowego i szkieletowego?
a) nerwowy
b) krwionośny
c) rozrodczy

7. Choroby zakaźne to:
a) pokrzywka, ospa wietrzna, choroba Bostońska
b) świnka, odra, różyczka
c) grypa, angina, półpasiec

8. Ten drapieżnik charakteryzuje się tym, że ma cętkowaną sierść, która maskuje go między gałęziami drzew, jest samotnikiem, ma znakomity wzrok i słuch, wspina się po drzewach. Jest to:
a) wiewiórka
b) lis
c) ryś

9. Procesy, które mają miejsce za dnia u roślin, to:
a) produkcja substancji odżywczych, wytwarzanie tlenu
b) wzrost roślin, wydalanie dwutlenku węgla
c) wydalanie substancji gnilnych, wytwarzanie dwutlenku węgla

10. Astronomiczne pory roku trwają po około:
a) 90 dni
b) 60 dni
c) 75 dni

11. Jaka jest guma do żucia:
a) jest ciałem ciekłym, jest biodegradowalna tylko częściowo, chroni zęby przed próchnicą
b) jest ciałem stałym, nie jest biodegradowalna, nie przewodzi prądu elektrycznego
c) jest ciałem stałym, jest biodegradowalna, jest dobrym rozpuszczalnikiem

12. Ukwiały to organizmy:
a) cudzożywne, roślinożerne
b) samożywne, pasożytnicze
c) cudzożywne, drapieżne

13. Zwierzęta chronione w Polsce to:
a) wilk, norka, suseł, mysz
b) jeż, kret, żubr, ryś
c) kozica, łasica, foka, szczur

14. Wskaż łańcuch pokarmowy z błędem:
a) leszczyna (orzech) – wiewiórka - kuna
b) dąb (żołędzie) – mysz – lis - wilk
c) trawa – ryś - sarna

15. Jak nazywa się obszar niezmieniony przez człowieka, a stworzony przez siły przyrody:
a) krajobraz sztuczny
b) krajobraz naturalny
c) krajobraz nienaruszony

16. Prędkość i siłę wiatru nad morzem określa się w skali Beauforta, ilu stopniowej:
a) 15
b) 10
c) 12

17. Chusteczka higieniczna porzucona np. w lesie ulega całkowitemu rozkładowi po upłynięciu jakiego czasu?
a) około 5 lat
b) około 4 miesiące
c) około 20 dni

18. Najdłuższa i najmocniejsza kość ludzka to:
a) kość obojczykowa
b) kość ramieniowa
c) kość udowa

19. Jaki kolor flagi mówi o bezwzględnym zakazie kąpieli w morzu na plaży strzeżonej:
a) czerwony
b) czarny
c) biały

20. Ostatnią planetą układu słonecznego jest:
a) Jowisz
b) Neptun
c) Mars

21. W którym wieku żył Mikołaj Kopernik i gdzie zmarł:
a) żył w XVII wieku, zmarł w Toruniu
b) żył w XVI wieku, zmarł we Fromborku
c) żył w XVIII wieku, zmarł na obczyźnie

22. Gotująca się woda wylewa się z garnka, ponieważ:
a) drobiny gwałtownie ruszają się
b) drobiny zwiększają dwukrotnie swoją objętość
c) drobin przybywa w zastraszającym tempie

23. Do kompostownika nadają się:
a) drobne elementy plastikowe, gumowe lub metalowe
b) przeterminowana śmietana, mleko, olej
c) obierki po różnego rodzaju warzywach

24. Występowanie pór roku jest spowodowane:
a) ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca
b) ruchem obrotowym Ziemi wokół Słońca
c) ruchem skokowym Ziemi wokół Słońca

25. Jaki składnik gromadzi się pod skórą i jest materiałem zapasowym?
a) woda
b) tłuszcze
c) metale ciężkie

26. Jak nazywa się narząd w ciele człowieka łączący gardło z żołądkiem?
a) dwunastnica
b) okrężnica
c) przełyk

27. Okres godowy ryb to:
a) rykowisko
b) tarło
c) żer

28. Jakie miasto nadmorskie jest znane z „Mąciaka” - dużego drewnianego molo, Opery Leśnej i jest uzdrowiskiem?
a) Sopot
b) Gdańsk i Gdynia
c) Kołobrzeg

29. Brama Brandenburska to symbol stolicy jakiego sąsiadującego z Polską kraju:
a) Rosji
b) Niemiec
c) Ukrainy

30. Ile w Polsce występuje klimatycznych pór roku?
a) 4
b) 16
c) 6 

Pobierz bezpłatnie TEST Z PRZYRODY po klasie 6 w formie PDF

Pobierz bezpłatnie ARKUSZ ODPOWIEDZI w formie PDF

Joanna Święcicka