W 2022 roku duże zmiany w egzaminach ósmoklasisty

2022-05-23 9:24

W 2022 roku zmieni się nie tylko data egzaminu ósmoklasisty - zamiast w kwietniu, uczniowie podejdą do egzaminu w maju. Do tej pory egzamin ósmoklasisty składał się z 4 przedmiotów. Jak będzie teraz?

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty
Autor: Getty images Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Spis treści

  1. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunięty na maj
  2. Mniej przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty
  3. Zmiany w egzaminach maturalnych

Termin egzaminu ósmoklasisty przesunięty na maj

Już w 2021 roku egzamin ósmoklasisty uczniowie wyjątkowo pisali w maju. Od kolejnego roku szkolnego 2021/2022 stanie się to normą. Zgodnie z projektem opublikowanym dziś w Rządowym Centrum Legislacji, egzamin ósmoklasisty już zawsze będzie przeprowadzany w maju.

Wszystko przez zdalne nauczanie, które zdaniem ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki, sprawiło, że uczniom trudniej było opanować wymagany zakres materiału. Skróceniu ulec mają także ustawowe terminy rekrutacyjne. Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, praca komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły, ma zostać usprawniona, a uczniowie na czas dowiedzą się o przyjęciu do placówki.

Jednak zmieni się nie tylko termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, lecz także liczba przedmiotów, a co za tym idzie - zakres materiału konieczny do opanowania.

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Mniej przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty

Wyłączając rok szkolny 2020/2021, test pisemny kończący szkołę podstawową składał się z 4 przedmiotów: 

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego,
  • wybranego przedmiotu (geografia, historia, biologia, chemia lub fizyka).

Od 2020 roku to się zmieni, ponieważ zrezygnowano z czwartego przedmiotu. Uczniowie będą musieli napisać test z 3 przedmiotów (j. polskiego, obcego nowożytnego i matematyki).

Jak wyjaśniono, rezygnacja z dodatkowego, czwartego przedmiotu, podyktowana jest tym, że uczniowie nie mogą właściwie skupić się na nauce do trzech pozostałych przedmiotów. Ma się to odbywać kosztem właśnie tych trzech przedmiotów.

Zmiany w egzaminach maturalnych

Także w egzaminach maturalnych szykują się spore zmiany. W całości egzamin ten będzie przeprowadzany w formie pisemnej. Aby zdać maturę, z trzech obowiązkowych przedmiotów trzeba będzie uzyskać minimum 30% punktów oraz przystąpić do czwartego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Większość zmian ma wejść w życie 1 września 2021 roku. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji, które potrwają 3 tygodnie.

Czy znasz te lektury szkolne?

Pytanie 1 z 8
To zabawny dramat Aleksandra Fredry, opowiadający historię dwóhc zwaśnionych sąsiadów.