Urlop tacierzyński: ile trwa urlop tacierzyński i kto może z niego skorzystać?

2018-11-06 13:53

Tata, który chce opiekować się dzieckiem może skorzystać z przywileju, jakim jest urlop tacierzyński. Zależy on jednak od ilości wykorzystanych dni urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Ile trwa urlop tacierzyński i kto może z niego skorzystać?

urlop tacierzyński
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Spis treści:

Czym jest urlop tacierzeński?

Ile wynosi urlop tacierzyński?

Jakie są różnice między urlopem tacierzyńskim a urlopem ojcowskim?

Na jakich zasadach przyznaje się urlop tacierzyński?

Czym jest urlop tacierzyński?

Pojęcie urlopu tacierzyńskiego nie funkcjonuje pod tą nazwą w Kodeksie Pracy, gdyż jest on niewykorzystaną częścią urlopu macierzyńskiego, z którego może skorzystać tata, gdy mama zdecyduje się wcześniej wrócić do pracy. 

Ile wynosi urlop tacierzyński?

Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od decyzji matki czy wykorzysta wszystkie przysługujące jej dni urlopu macierzyńskiego czy część pozostawi ojcu dziecka.

Liczba dni urlopu macierzyńskiego jest zróżnicowana w zależności od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu:

  • w przypadku urodzenia jednego dziecka - 20 tygodni,
  • przy urodzeniu dwójki dzieci - 31 tygodniu,
  • po urodzeniu trojaczków - 33 tygodnie,
  • po urodzeniu czworaczków - 37 tygodni,
  • w przypadku urodzeniu pięciu lub więcej dzieci - 39 tygodni.

Bez względu na to, czy matka urodziła jedno czy więcej dzieci, Kodeks Pracy nakazuje wykorzystać jej co najmniej 14 tygodni urlopu. Pozostałą część może oddać ojcu.

Czytaj:

Zwolnienie lekarskie w ciąży. Komu się należy i jaka jest wysokość zasiłku chorobowego w ciąży?

L4 NA DZIECKO: kiedy jest przyznawane zwolnienie lekarskie na dziecko?

Urlop macierzyński przed porodem - czy przed urodzeniem dziecka przysługuje macierzyński?

Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

Jak ubiegać się o urlop tacierzyński?

Aby otrzymać urlop tacierzyński należy złożyć wniosek. Młody tata składa go u pracodawcy nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. We wniosku należy wskazać:

  • okres planowanego urlopu,
  • ilość dni wykorzystanych przez matkę z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego,
  • kserokopię oświadczenia złożonego przez matke w jej zakładzie pracy o rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Jakie są różnice między urlopem tacierzyńskim a urlopem ojcowskim?

Omawiając kwestię urlopu tacierzyńskiego, warto wspomnieć, czym różni się on od urlopu ojcowskiego i na jakich zasadach przyznawany jest ten drugi. Urlop ojcowski to 14-dniowe świadczenie, przysługujące każdemu pracownikowi i niezależne od świadczeń, z których korzysta matka.

Inaczej jest z urlopem tacierzyńskim. Pod tym terminem kryje się ojcowskie prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego. 

Na jakich zasadach przyznaje się urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński, podobnie jak urlop ojcowski, przyznawany jest pracownikom-mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Podobnie jak w przypadku matki dziecka, ojcu przebywającemu na urlopie tacierzyńskim pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, a gdy ten wróci już do pracy, musi otrzymać to samo lub równorzędne stanowisko.

Warto dodać, że w przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego, urlop tacierzyński nie jest niezależny od świadczeń, z których korzysta matka dziecka.

Jeśli więc z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego postanowiła skorzystać kobieta, mężczyzna nie może się na niego wybrać - wybiera go albo jeden rodzic, albo drugi.

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Komu przysługuje i w jakim wymiarze? WIDEO

Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje i w jakim wymiarze
Sonda
Czy w ciągu roku wykorzystujesz całe 26 dni urlopu?