"Nowe" becikowe

2009-05-26 17:39

Czy to prawda, że aby otrzymać tzw. becikowe, nie wystarczy już odpis aktu urodzenia dziecka?

Nowe becikowe
Autor: archiwum redakcji

Od 1 listopada 2009 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym otrzymanie becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, będzie możliwe jedynie po przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego przebywanie pod opieką lekarską przez cały okres trwania ciąży (nie później niż od 10. tygodnia ciąży).
Kobiety będące w ciąży powinny już teraz poprosić lekarza prowadzącego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego opiekę lekarską.
Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka).
Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

miesięcznik "M jak mama"