500 plus na pierwsze dziecko - kiedy przysługuje, jak uzyskać, kryterium dochodowe

2019-01-09 16:26 Adrianna Łuczak, prawnik
500+ na pierwsze dziecko
Autor: thinkstockphotos.com Świadczenie z programu 500+ można dostać również na pierwsze dziecko

Komu należy się 500 plus na pierwsze dziecko? Świadczenie wychowawcze, potocznie zwane 500 plus funkcjonuje już od ponad roku (wprowadzone zostało ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz.195). Przypominamy o warunkach nabywania uprawnień do niego.

Świadczenie wychowawcze czyli Rodzina 500 plus przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przysługuje ono w wysokości 500 zł na dziecko w rodzinie, jednakże z pewnymi ograniczeniami.

Bez żadnych obwarowań dostaniemy je na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko. Natomiast aby uzyskać uprawnienie do otrzymywania świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko (należy przez to rozumieć jedyne albo najstarsze dziecko w rodzinie) konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego.

Czytaj:

500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie może liczyć samotna matka

Becikowe 2019 - komu przysługuje, wniosek, dokumenty do becikowego

Dobrze wiedzieć

500 plus na pierwsze dziecko - kryterium dochodowe

Świadczenie wychowawcze 500 plus na pierwsze dziecko  przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. A gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200,00zł.

500 plus na pierwsze dziecko - wniosek

Aby otrzymywać 500 plus na pierwsze dziecko należy złożyć odpowiedni wniosek, składa się go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wymienić w nim trzeba dane osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym:

 • imię i nazwisko
 • adres miejsca zamieszkania
 • stan cywilny
 • obywatelstwo
 • płeć
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej

Dane dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej, w tym:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • stan cywilny
 • obywatelstwo
 • płeć
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Czytaj:

500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na które może liczyć samotna mama

500 plus na pierwsze dziecko - zaświadczenie o dochodach

Ponadto, jeżeli wniosek o 500 plus jest składany na pierwsze dziecko należy dołączyć do wniosku zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące dochodów członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Dochód w tym przypadku oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, czyli jest tak samo ustalany jak w przypadku np. zasiłku rodzinnego (chodzi tu o przeciętny miesięczny dochód członka rodziny). Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. Tak więc składając wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko na rok zasiłkowy 2018/2019 będą brane pod uwagę dochody z roku 2017. Jeżeli w międzyczasie doszło do utraty lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Komu należy się becikowe? Wideo

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W nowym M jak Mama o tym, co jeść w ciąży, by nie mieć anemii i jakie nazwisko może nosić nowo narodzone dziecko. Przeczytaj również o tym, jak uniknąć błędów przy karmieniu piersią i dowiedz się, co czuje rodzący się maluch

Kup dostęp od 2,50 zł
okladka m jak mama 1/20
KOMENTARZE