Becikowe na dziecko: co zrobić, żeby dostać becikowe?

2014-04-29 15:39

Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.

Becikowe na dziecko
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Becikowe na dziecko: opieka medyczna
 2. Becikowe na dziecko: dochody
 3. Becikowe na dziecko: potrzebne dokumenty
 4. Becikowe na dziecko: jak obliczyć dochód
 5. Becikowe na dziecko: drugie i trzecie becikowe

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi wypłacanej przez państwo z tytułu przyjścia na świat dziecka. Przysługuje matce, ojcu lub innemu prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość becikowego na dziecko jest taka sama od lat: 1000 zł. Ale warunki, jakie trzeba spełnić, by je otrzymać, zmieniły się diametralnie. Kilka lat temu wystarczyło wypełnić wniosek i zgłosić się do urzędu z dowodem osobistym i aktem urodzenia dziecka. Dziś zaś wygląda to jak droga przez mękę. Ale trzeba ją przejść – jeśli zależy ci na tym tysiącu złotych. Warto już na początku wyliczyć – nawet w przybliżeniu – dochody swojej rodziny, bo obecnie becikowe na dziecko dostają tylko rodziny mniej zamożne. Zajrzyj więc do PIT-u za 2012 rok i sprawdź, jaki mieliście wtedy dochód (ty i pozostali członkowie rodziny). I tak: jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie przekracza 1922 zł, to becikowe wam nie przysługuje (jako członka rodziny liczy się też nowo narodzone dziecko). Pociesz się, że nie będziesz musiała załatwiać tych wszystkich formalności. A jest ich niemało.

Becikowe na dziecko: opieka medyczna

To pierwszy warunek otrzymania becikowego. Kobieta, która nie pozostaje w ciąży pod opieką lekarza lub położnej, nie dostanie tej zapomogi. I trzeba o tym pomyśleć już na początku ciąży, bo liczy się czas: do lekarza musisz się zgłosić najpóźniej w 10. tygodniu ciąży. Jeśli pierwsza wizyta przypadnie po 10. tygodniu, becikowego nie dostaniesz. Musisz o tym pamiętać, by nie przegapić tego terminu. Zaświadczenie od lekarza jest jednym z dokumentów niezbędnych do otrzymania becikowego na dziecko (są wyliczone w ramce obok). Musi zawierać informację, że byłaś objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży, a ponadto w każdym z trzech trymestrów zostało ci udzielone przynajmniej jedno świadczenie zdrowotne (z podaniem dat). O takie zaświadczenie najlepiej poproś lekarza podczas wizyty pod koniec ciąży.

>> 500 zł na dziecko, becikowe i inne przywileje, na jakie mogą liczyć samotne matki

Becikowe na dziecko: dochody

O zapomogę można wystąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia go opieką prawną lub przysposobienia. Najpierw dziecko musi mieć jednak swój numer PESEL – otrzymuje go zwykle po ok. dwóch tygodniach od zgłoszenia narodzin w USC. Wniosek o becikowe – wraz z załącznikami – składa się w urzędzie zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych w danej gminie (mieście). Może to być wydział spraw społecznych w urzędzie miasta (lub gminy) albo miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Gdy już tam traficie (fizycznie lub wirtualnie), dowiecie się, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku. I tu zaczynają się problemy, bo gminni urzędnicy często bywają nadgorliwi. Na stronie internetowej jednego z urzędów lista dokumentów wymaganych do becikowego obejmuje... 27 pozycji! Najwięcej z nich dotyczy najróżniejszych zaświadczeń o dochodach rodziny. Urzędy domagają się bezwzględnego dostarczania zaświadczeń o dochodach z urzędów skarbowych, kopii PIT-ów i ich oryginałów (do wglądu), zaświadczeń od pracodawców, kopii umów o pracę czy zaświadczeń ze szkoły starszego dziecka o wysokości otrzymywanego stypendium, a tymczasem w ustawie jest napisane – i potwierdza to biuro prasowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – że dane o dochodach można przedstawić także w formie oświadczenia i gmina ma obowiązek je honorować. Oprócz dokumentów o dochodach wymagane są też zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia rodzica o wysokości wpłaconych składek zdrowotnych. Takie oświadczenia pisze samodzielnie rodzic lub opiekun prawny dziecka występujący o becikowe na dziecko (wzory oświadczeń i zaświadczeń są dostępne w urzędach i na ich stronach internetowych). Oświadczenia są składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, więc muszą być prawdziwe – dane należy spisać z PIT-ów. Podpowiadamy, że o takie zaświadczenia – z urzędu skarbowego i z ZUS – można wystąpić już w ciąży, ponieważ rzecz dotyczy danych za 2012 rok – dzięki temu potem będzie mniej biegania po urzędach. Macie więc dwa wyjścia: albo przynieść zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, albo wykazać się asertywnością i złożyć tylko oświadczenia, powołując się na ustawę. Niestety, gdy dane z oświadczenia rodzica nie zgadzają się co do grosza z danymi pochodzącymi z urzędów, załatwianie sprawy się wydłuża. Resort pracy zapewnia, że pracuje nad systemem informatycznym, który ma uprościć formalności, ale kiedy to nastąpi – nie wiadomo.

>> Zobacz także: Zasiłki dla samotnej mamy >>

Dobrze wiedzieć

Becikowe na dziecko: potrzebne dokumenty

To trzeba dołączyć do wniosku:

 • Dokument tożsamości: osoby ubiegającej się o becikowe na dziecko (kopia plus oryginał do wglądu);
 • Zaświadczenie od lekarza: lub położnej o opiece medycznej w ciąży;
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka: lub inny dokument stwierdzający wiek malca (kopia plus oryginał do wglądu);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka: w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2012 rok: (jeśli wniosek zostanie złożony przed 31.10.2014), a więc zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie rodziny – tych dokumentów może być wiele, w zależności od sytuacji rodzinnej i liczby źródeł dochodu (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, alimenty, gospodarstwo rolne); w przypadku zmiany wysokości dochodów w stosunku do roku 2012 też należy te zmiany udokumentować;
 • Zaświadczenie z ZUS: lub oświadczenie rodzica o składkach zdrowotnych odprowadzonych w roku 2012.

Becikowe na dziecko: jak obliczyć dochód

Do obliczania średniego dochodu na osobę brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy trwa zaś od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. To oznacza, że rodziny, które wniosek o becikowe na dziecko złożą do 31 października 2014 r., powinny dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach za rok 2012. A gdy będziecie starać się o becikowe po 31 października br., wtedy już trzeba brać pod uwagę dochody z 2013 roku. Sumuje się dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku (zarobki z umów o pracę, umów-zleceń, stypendia, dochody z działalności gospodarczej, rolniczej, wynajmu itd.), a następnie dzieli się otrzymaną sumę przez liczbę członków rodziny, uwzględniając nowo narodzone dziecko. Jeśli więc będzie to wasze pierwsze dziecko, dzielicie swój dochód przez liczbę trzy. W przypadku gdy od 2012 roku dochody rodziny się zmieniły, zostanie to uwzględnione w obliczeniach, np. jeśli twój mąż (załóżmy, że jest jedynym żywicielem rodziny) w roku 2012 osiągał dochód w wysokości 2000 zł miesięcznie, ale od kwietnia 2013 podjął nową pracę i teraz zarabia 4000 zł, to pod uwagę zostanie wzięty dochód w wysokości 4000 zł. Mnoży się go przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany (czyli przez 9) i dzieli przez 12 – uzyskany dochód miesięczny to zatem 3000 zł.

>> Zobacz także: Ile wynosi zasiłek na dziecko niepełnosprawne? >>

Becikowe na dziecko: drugie i trzecie becikowe

Dodatkowe świadczenie – także w wysokości 1000 zł – dostają rodziny najuboższe, czyli uprawnione do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód na osobę (w roku poprzedzającym okres zasiłkowy) nie przekracza kwoty 539 zł, a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 623 zł. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatkowego becikowego bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – jednym z nich jest właśnie dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jeszcze jedno, trzecie becikowe na dziecko, otrzymają mieszkańcy tych miast i gmin, w których samorządy wypłacają takie świadczenie, np. w Rzeszowie jest to aż 1500 zł (przy dochodzie do 550 zł na osobę), a w Krakowie – 1000 zł (maksymalny dochód na osobę w rodzinie: 850 zł).

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Rodzice, których nie stać na wysłanie dzieci na zimowy wypoczynek, mogą otrzymać dofinansowanie. Jest ono całkiem spore, ponieważ wynosi aż 900 złotych. Co trzeba zrobić, by otrzymać dopłatę do ferii zimowych?
W internecie pojawiły się informacje dotyczące wyrównania wysokości świadczenia. Czy jest w nich ziarno prawdy? Sprawdzamy.
Nawet nieco ponad 1900 zł na dofinansowanie wczasów lub kolonii dla dziecka. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może być dużym wsparciem dla rodziców. Czy każdy pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi wczasów pod gruszą? Sprawdzamy, kto może liczyć na dofinansowanie.
1 listopada 2023 rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy. To oznacza, że trzeba ponownie złożyć wnioski o zasiłki rodzinne.
Becikowe to dodatkowy 1000 zł, który z pewnością przyda się po narodzinach dziecka, kiedy wydatków jest bardzo dużo. Jednak wielu rodziców zapomina o tej zapomodze lub popełnia jeden kluczowy błąd. Zobacz, jak go uniknąć.
Dodatkowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych nazywane jest potocznie kosiniakowym. Co to za świadczenie? Co to jest kosiniakowe i komu się należy? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby otrzymać 1000 zł na dziecko? Czy świadczenie rodzicielskie otrzymują tylko matki, czy mogą je dostać też ojcowie? Wyjaśniamy, co świeżo upieczeni rodzicie powinni wiedzieć o tym świadczeniu.
Zasiłek losowy to wsparcie dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych lub którzy doznali z tego powodu strat zarówno materialnych, jak i psychicznych. W ramach takiej pomocy dzieci mogą otrzymać fundusze na cele edukacyjne i wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Kto może ubiegać się o zasiłek losowy?
Od 200 do 1000 złotych - tyle dodatkowych pieniędzy w ramach "wczasów pod gruszą" możesz dostać w tym roku na wakacje z dzieckiem. Jest jednak kilka warunków, które musisz spełniać zarówno ty, jak i twój pracodawca. Zobacz, komu przysługuje ten dodatek socjalny.
Karta Dużej Rodziny ma już 5 lat i służy milionom Polaków. W tym roku do listy punków oferujących zniżki dla rodziców przynajmniej z trójką dzieci dołączyły nowe firmy i instytucje. Zobacz, gdzie dostaniesz zniżkę na KDR w wakacje 2023.
800 plus to nowe, zwaloryzowane świadczenie dla rodziców - obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Świadczenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, ale opozycja proponuje, by nie tylko stało się to szybciej, ale i nie objęło wszystkich. Komu miałoby przysługiwać nowe 800 plus?
Zasiłek macierzyński dłuższy o 9 tygodni i wyższy niż przed nowelizacją Kodeksu pracy — to tylko część korzystnych przepisów dla mam, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku po nowelizacji przepisów. Co zmieniło się w zakresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jakie wnioski należy złożyć, by otrzymać wyższe świadczenie?
500 plus, zdaniem ekspertów, nie będzie nigdy skasowane, ale brak waloryzacji tego świadczenia jest celowy. To sposób na jego stopniowe wygaszanie, bez konieczności oficjalnego wycofania się PIS-u ze sztandarowego programu.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza