Nie tylko 300 zł na wyprawkę szkolną. Ten dodatek przysługuje rodzicom uczniów

2024-04-07 9:48

300 plus to standardowe świadczenie wypłacane na każdego ucznia, które pozwala na opłacenie wyprawki do szkoły. Nie wszyscy wiedzą o innym świadczeniu, o które niektórzy rodzice mogą wnioskować. Chodzi o dodatkowe pieniądze na ucznia.

Nie tylko 300 zł na wyprawkę szkolną. Ten dodatek przysługuje rodzicom uczniów
Autor: Getty Images Nie tylko 300 zł na wyprawkę szkolną. Ten dodatek przysługuje rodzicom uczniów

Od 2017 roku uczniowie szkół podstawowych (wcześniej także gimnazjów) korzystają z darmowych podręczników. Ich zakup zwykle mocno obciążał domowy budżet. Od 2018 roku rodzice otrzymują także pieniądze z programu "Dobry Start". To 300 zł wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Nie wszyscy wiedzą, że na ucznia można otrzymać też dodatkowe pieniądze.

Spis treści

  1. 300 zł na wyprawkę szkolną
  2. Dla kogo dodatkowe 100 zł na ucznia?
Wyprawka szkolna to horror! Ceny artykułów szaleją

300 zł na wyprawkę szkolną

Wnioski o pieniądze z programu "Dobry Start" na nowy rok szkolny trzeba złożyć do 30 listopada. 300 zł jest wypłacane na każdego ucznia aż do ukończenia przez niego 20. roku życia (w przypadku niepełnosprawnych dzieci uczących się w szkole świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 24. roku życia).

Ci, którzy internetowo złożą wniosek do końca wakacji, na wypłatę mogą liczyć jeszcze we wrześniu, a w niektórych przypadkach nawet przed 1 września. Jednak w roku szkolnym 2024/2025 można otrzymać więcej niż 300 zł na ucznia. Niektórym rodzinom będzie przysługiwał także specjalny dodatek.

Dla kogo dodatkowe 100 zł na ucznia?

Chodzi o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Co to za świadczenie? W przeciwieństwie do pieniędzy z programu Dobry Start, dodatek ten przysługuje także na dzieci sześcioletnie, a więc te uczęszczające do zerówki.

Wsparcie w wysokości 100 zł raz w roku przysługuje rodzicom, którzy pobierają zasiłek rodzinny (obowiązuje kryterium dochodowe).  Potrzebny jest wniosek, który składa się w najbliższym urzędzie gminy lub miasta do 31 października.

"Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków" - czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj też: 12 tysięcy nie tylko na drugie dziecko? Premier zapowiada zmiany

Pieniądze na dzieci można otrzymać z różnych programów. Oprócz tych wyżej wymienionych, które przysługują na dzieci uczące się, pobierać można również świadczenia z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (w sumie nawet 12 tysięcy złotych na dziecko) czy 800 plus. Już wkrótce ma ruszyć także tzw. "babciowe". To 1500 zł, które będzie można przeznaczyć na opłacenie niani, przy czym założenie jest takie, że może być nią także babcia czy dziadek dziecka.

Jeśli chcesz nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+, musisz ponownie złożyć wniosek. 500+ gwarantuje regularne wsparcie rodzicom wychowującym dzieci. Już można składać wnioski, nowością jest możliwość złożenia ich w rormie elektronicznej.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznawany jest do zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowe świadczenie rodzinne nadawane na wniosek rodziny - wynosi ono 100 zł, na każde uczące się dziecko. Kto i na jakich zasadach może domagać się przyznawania finansowego wsparcia w postaci dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?
Zasiłek macierzyński 2016 budzi wśród przyszłych matek, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, wiele obaw. Na czym będą polegać wprowadzone zmiany i jaką kwotę będzie można otrzymać w ramach zasiłku macierzynskiego 2016?
Komu  przysługuje becikowe, ile wynosi i w jaki sposób można je otrzymać? Od 2016 roku wypłacane jest nowe świadczenie w związku z urodzeniem dziecka.
Świadczenia rodzinne w Polsce nijak się mają do tych za granicą. Zasiłki opiekuńcze w Norwegii czy Wielkiej Brytanii są wysokie i należą się wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodu. Jest to jedna z przyczyn, dla których Polacy za granicą decydują się na zakładanie rodzin.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o zwiększeniu ulg na dzieci. Wyższe ulgi będą dotyczyły osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. O ile się zwiększą?
Po urodzeniu dziecka trzeba odwiedzić kilka urzędów, by załatwić formalności. Są one niezbędne, by twój maluszek zyskał należne mu prawa. Trzeba zarejestrować noworodka w USC, zameldować go, uzyskać PESEL i ewentualnie becikowe.
Dobra wiadomość dla wielodzietnych rodzin - rząd zwiększy ulgi o 20 proc. na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł.
Dawniej było prosto i bezproblemowo: becikowe na dziecko dostawali rodzice każdego nowo narodzonego dziecka. Teraz jest inaczej – trzeba spełniać kryterium dochodowe i dostarczyć wiele dokumentów. Zobacz, co trzeba zrobić, by otrzymać becikowe.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych w marcu domagali się od rządu podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. 4 kwietnia Sejm przyjął ustawę, na mocy której zasiłek na dziecko niepełnosprawne będzie stopniowo rósł. Płacy minimalnej jednak teraz nie osiągnie. Kiedy to nastąpi i ile obecnie wynosi świadczenie dla niepełnosprawnych dzieci?
Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców, ale co wtedy, gdy matka jest niepełnoletnia? Czy NIeletnia matka może dostać zasiłek na dziecko? Kto występuje o zasiłek na dziecko w takiej sytuacji? Ile pieniędzy można otrzymać?
Wypełniając deklarację podatkową, możesz skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Ulgę na dziecko odliczamy w tym roku po raz ostatni w takim kształcie. Dowiedz się, jak dokonać odliczenia ulgi na dziecko i ile możesz w ten sposób zyskać.