Dzieci karmione piersią łatwiejsze w wychowywaniu? Wystarczy tylko kilka tygodni

2023-04-12 10:39

Karmienie piersią wpływa na to, jakie będzie dziecko w przyszłości. Tak przynajmniej wynika z najnowszych badań naukowych. I nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne. Karmienie piersią, nawet mieszane i w krótkim okresie początkowego życia dziecka, może wpływać na różne zdolności.

karmienie piersią
Autor: Getty Images Karmienie piersią wpływa na to jakie będzie dziecko w przysżłości?

WHO zaleca wyłączne karmienie piersią przez sześć miesięcy, ale wyniki tego badania sugerują, że nawet karmienie mieszane i to przez o wiele krótszy czas może przynieść ogromne korzyści dla rozwoju dziecka i wpływać na jego zdolności edukacyjne, zachowania społeczno-emocjonalne i komunikacyjne.

Naukowcy z University of Glasgow przeanalizowali dane dotyczące zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, a także wyników w edukacji ponad 190 tys. dzieci urodzonych w Szkocji od 2004 roku. Dane te połączyli z informacjami na temat karmienia piersią tych samych dzieci i młodzieży w okresie ich niemowlęctwa. 

Co ciekawe, autorzy badania nie uwzględnili dzieci z tzw. grup uprzywilejowanych - urodzonych w prywatnych szpitalach, prywatnie kształconych lub uczących się w domu. W badanej grupie nie brano pod uwagę takich czynników, jak wykształcenie matki, a jedynie sposób karmienia dziecka.

Dowiedz się: 4 kroki do udanego karmienia piersią, czyli jak dobrze zacząć karmienie

Kamila Kamińska o swoim macierzyństwie: Karmienie piersią to dar

Przeczytaj: Butelka na zmianę z piersią - co o karmieniu mieszanym sądzą psycholog, pediatra i położna?

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Plos Medicine dowiodło, że dzieci karmione piersią lub w sposób mieszany co najmniej przez pierwsze sześć tygodni życia są mniej narażone na problemy behawioralne lub wystąpienie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Spośród dzieci objętych badaniem, przez pierwsze sześć do ośmiu tygodni życia 66,2% było karmionych mieszanką, 25,3% karmiono piersią, a 8,5% karmiono w sposób łączący te dwie metody.

Badanie wykazało, że zarówno karmienie mieszane, jak i wyłącznie karmienie piersią były powiązane ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju problemów behawioralnych i edukacyjnych u dzieci. Karmienie mieszane zmniejszało ryzyko o 10 proc., a karmienie wyłącznie piersią - aż o 20 proc..

Dzieci karmione w okresie niemowlęcym wyłącznie piersią miały mniejsze ryzyko problemów z komunikacją, trudnościami społeczno-emocjonalnymi i behawioralnymi, upośledzeniami sensorycznymi, fizycznymi upośledzeniami ruchowymi i ogólnymi problemami ze zdrowiem fizycznym.

- Wiemy, że wiele kobiet ma trudności z karmieniem wyłącznie piersią przez pełne sześć miesięcy zalecane przez WHO, jednak nasze badanie dostarczają dowodów na to, że krótszy czas niewyłącznego karmienia piersią może mimo wszystko być korzystny w odniesieniu do rozwoju uczenia się dziecka i jego nabywania umiejętności społecznych – powiedział w oświadczeniu dr Michael Fleming, kierujący badaniami.

Sprawdź: Masz wrażenie, że tylko karmisz i karmisz? Oto 10 rzeczy, które możesz robić w przerwach między ssaniem