Nowe świadczenie dla rodziców pracujących? Ma dotyczyć nawet dzieci z rocznika 2017

2023-05-24 10:20

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniosła nowe, korzystne zmiany dla rodziców pracujących. I choć w założeniu miały one dotyczyć tylko rodziców nowo narodzonych dzieci, to w praktyce mogą z nich skorzystać również rodzice kilkulatków.

No świadczenia dla rodziców pracujących
Autor: Getty Images Dodatkowy urlop rodzicielski dla ojców

Rodzice w Polsce mogą korzystać z wielu świadczeń na dzieci, m.in. 500 plus czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wiosną doszło do tego jeszcze jedno nowe świadczenie, z którego będą mogli skorzystać rodzice pracujący.

Nowe świadczenie dla rodziców pracujących

Nowelizacja Kodeksu Pracy, przeprowadzona 26 kwietnia 2023 roku, wprowadziła nowe zmiany dla rodziców pracujących. Dotyczą one nie tylko dłuższego o 3 miesiące zasiłku macierzyńskiego, ale i dodatkowych dni wolnych na dziecko, a także urlopu rodzicielskiego. Po zmianach w Kodeksie Pracy jeden z rodziców ma prawo skorzystać z dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Świadczenie to będzie płatne w wysokości 70 procent podstawy wynagrodzenia.

Dodatkowy urlop rodzicielski

Dodatkowy, 9-tygodniowy urlop rodzicielski, ma przysługiwać rodzicom nowo narodzonych dzieci. W praktyce jednak będą mogli z niego skorzystać rodzice dzieci, które urodziły się nawet kilka lat temu. W jaki sposób?

"Prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 9 tygodni nabyli wszyscy ci, którzy teraz są na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i byli na nim 26 kwietnia, ale również wszyscy ci, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 do 26 kwietnia 2023 roku przebywali na urlopie rodzicielskim, on "wisiał" im lub skończył się w tym czasie" - powiedziała w "Rodziconomii" prawniczka Katarzyna Łodygowska.

To znaczy, że z dodatkowego świadczenia mogą skorzystać rodzice dzieci urodzonych w minionych latach, aż do roku 2017.

Jak skorzystać z dodatkowego urlopu rodzicielskiego?

Dodatkowy urlop rodzicielski przysługuje jednemu z rodziców — ojcu dziecka. Może on wnioskować u pracodawcy o udzielenie go w całości, może również podzielić go na maksymalnie 5 części, do czasu aż dziecko ukończy maksymalnie 6. rok życia. Ojciec nie może zbyć prawa do tego świadczenia na rzecz matki dziecka.

Zmiany w Kodeksie Pracy zostały przeprowadzone na podstawie tzw. "dyrektywy work-life balance". Jest to Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. (nowelizacja kodeksu pracy) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Czytaj: Od nowego roku 800 plus zamiast 500 plus i darmowe leki dla dzieci