Przedmioty 4 klasa liceum. Jakie są przedmioty szkolne w 4 klasie liceum? Ile ich jest?

2023-07-18 11:49

Zakres przedmiotów w 4 klasie liceum ulega zasadniczej zmianie. Wiele przedmiotów odchodzi, zostają jedynie te, które przygotowują uczniów do matury. Jakie są przedmioty w 4 klasie liceum?

Przedmioty w 4 klasie liceum
Autor: Getty Images W 4 klasie liceum uczniowie kontynuują naukę przedmiotów, które zdają na egzaminie maturalnym.

Spis treści

 1. Jakie są przedmioty w 4 klasie liceum?
 2. Przedmioty w 4 klasie liceum — poziom podstawowy
 3. Przedmioty w 4 klasie liceum — poziom rozszerzony
 4. Nieobowiązkowe przedmioty w czwartej klasie liceum
 5. Ile godzin lekcyjnych w 4 klasie liceum?
 6. Jakie przedmioty odchodzą w 4 klasie liceum?

Przedmioty w 4 klasie liceum ulegają znacznemu okrojeniu. Uczniowie kontynuują naukę na poziomie rozszerzonym jedynie tych przedmiotów w liceum, z których będą zdawali egzamin maturalny. Ile jest przedmiotów w 4 klasie liceum i jakie one są?

Lektury szkolne - filmy. Ekranizacje książek, które pomogą w nauce

Jakie są przedmioty w 4 klasie liceum?

4 klasa liceum to ostatnia klasa w szkole ponadpodstawowej. Nauka kończy się egzaminem maturalnym, do którego uczniowie intensywnie przygotowują się w trakcie roku szkolnego. W 4 klasie liceum kontynuują naukę przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. W pierwszym semestrze mają jednak również lekcje przedmiotów podstawowych, których część kończy się w styczniu.

Jakie są przedmioty w 4 klasie liceum?

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny
 • matematyka
 • historia (kończy się w styczniu)
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia z wychowawcą

Czytaj: Jakie są przedmioty w 1 klasie liceum?

Przedmioty w 4 klasie liceum — poziom podstawowy

W ostatniej klasie liceum uczniowie realizują program na poziomie podstawowym z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego
 • drugiego języka obcego nowożytnego
 • matematyki
 • historii

Przedmioty w 4 klasie liceum — poziom rozszerzony

W ostatniej klasie liceum na poziomie rozszerzonym czwartoklasiści realizują program nauczania z poniższych przedmiotów:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • matematyki
 • historii
 • filozofii
 • wiedzy o społeczeństwie
 • geografii
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • informatyki

Czytaj: Jakie są przedmioty w 2 klasie liceum?

Nieobowiązkowe przedmioty w czwartej klasie liceum

W czwartej klasie liceum uczniowie uczęszczają przede wszystkim na zajęcia z przedmiotów, które mają zdawać na egzaminie maturalnym. W jednej klasie mogą więc uczniowie realizować różne przedmioty, w zależności od tego, z czego będą zdawać maturę. Są to tzw. przedmioty fakultatywne i od nauczycieli zależy, jak wyglądają zajęcia. Najczęściej zbierają grupę chętnych uczniów z różnych klas i przygotowują ich do zdawania egzaminu z danego przedmiotu.

Ile godzin lekcyjnych w 4 klasie liceum?

W ostatniej klasie liceum zmienia się liczba godzin z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie realizują przedmioty podstawowe, a także rozszerzone, które przygotowują ich do egzaminu dojrzałości. Łącznie tygodniowo uczniowie realizują 25 godzin zajęć tygodniowo. Mogą do tego dojść dodatkowe fakultety ustalane przez nauczycieli.

Jakie przedmioty odchodzą w 4 klasie liceum?

W 4 klasie liceum w drugim semestrze uczniowie nie kontynuują nauki przedmiotów, których nie zdają na egzaminie maturalnym. Kończą się zatem historia, wos, geografia, biologia, chemia, fizyka i inne przedmioty - chyba że muszą z nich zdać egzamin maturalny pod kątem rekrutacji na wybrane przez siebie studia wyższe.

Czytaj: Biznes i zarządzanie. Co to za przedmiot?