Przedmioty 1 klasa liceum. Jakie są przedmioty szkolne w 1 klasie liceum? Ile ich jest?

2023-07-17 12:38

Przedmioty w 1 klasie liceum różnią się od tych, które uczniowie znają ze szkoły podstawowej. Jakie są przedmioty szkolne w 1 klasie liceum i na jakie zmiany muszą przygotować się uczniowie?

Przedmioty w 1 klasie liceum
Autor: Getty Images W pierwszej klasie liceum uczniowie obowiązkowo uczą się 14 przedmiotów.

Spis treści

 1. Jakie są przedmioty w 1 klasie liceum?
 2. Przedmioty w 1 klasie liceum — poziom podstawowy
 3. Przedmioty w 1 klasie liceum — poziom rozszerzony
 4. Nieobowiązkowe przedmioty w pierwszej klasie liceum
 5. Ile godzin lekcyjnych w 1 klasie liceum?
 6. Jakie przedmioty odchodzą w 1 liceum po 8 klasie podstawówki?

Przedmioty w 1 klasie liceum dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe, w zależności od profilu klasy. Uczniowie mogą realizować program z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, a dodatkowe przedmioty pojawiają się tylko w klasach o wybranych profilach. Jak wygląda program w 1 klasie liceum i czego trzeba się uczyć?

Lektury szkolne - filmy. Ekranizacje książek, które pomogą w nauce

Jakie są przedmioty w 1 klasie liceum?

1 klasa liceum to dla ucznia spore wyzwanie. Nie tylko dlatego że trzeba odnaleźć się w nowej szkole i poznać rówieśników, ale również ze względu na sam system nauczania. W szkole średniej jest dużo więcej nauki niż w szkole podstawowej, inny jest także system oceniania. Pierwsze dni to zazwyczaj dość duże zaskoczenie dla uczniów pierwszych klas, ale z dnia na dzień jest coraz łatwiej. 

Listę przedmiotów w liceum określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W 1 klasie liceum uczniowie muszą uczyć się 14 przedmiotów:

 • język polski 
 • język angielski 
 • drugi język obcy
 • historia
 • historia i teraźniejszość
 • biologia 
 • geografia
 • chemia 
 • fizyka 
 • informatyka 
 • matematyka 
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne 
 • zajęcia z wychowawcą

Mogą uczęszczać również na lekcje religii lub etyki.

Czytaj: Jakie przedmioty są w 2 klasie liceum?

Przedmioty w 1 klasie liceum — poziom podstawowy

Podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkową naukę poniższych przedmiotów na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • drugi język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • wiedza o kulturze
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka,
 • informatyka,
 • biznes i zarządzanie,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • wychowanie fizyczne

Czytaj: Historia i teraźniejszość. Co to za przedmiot?

Przedmioty w 1 klasie liceum — poziom rozszerzony

Liczba przedmiotów rozszerzonych w 1 klasie liceum jest uzależniona od tego, do jakiej klasy chodzi uczeń. I tak rozszerzone mogą być poniższe przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • łacina
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Nieobowiązkowe przedmioty w pierwszej klasie liceum

Dodatkowo, dyrektor szkoły ustala jeden przedmiot, którego uczniowie będą uczyć się przez godzinę w tygodniu. Dyrektor placówki wybiera spośród poniższych przedmiotów:

 • plastyka
 • muzyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • filozofia

Ile godzin lekcyjnych w 1 klasie liceum?

W 1 klasie szkoły średniej ogólnokształcącej uczniowie mają 31 godzin lekcyjnych tygodniowo. Reguluje to ust. 10 w zał. nr 7 do rozporządzenia z 7 lutego 2012 r.

Jakie przedmioty odchodzą w 1 liceum po 8 klasie podstawówki?

Nauka w szkole ponadpodstawowej różni się od nauki w szkole podstawowej. Na początku więcej przedmiotów dochodzi uczniom niż odchodzi — muszą opanować m.in. zagadnienia z biznesu i zarządzania. W kolejnych latach nauki liczba przedmiotów się zmniejsza, część odchodzi, a część dochodzi, co jest związane z danym profilem klasy.

Czytaj: Przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej. Lista przedmiotów