Nowa ulga podatkowa dla rodzin już obowiązuje. Komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

2022-10-12 12:45

Jednym z rozwiązań, jakie weszły w życie w tym roku wraz z Polskim Ładem, jest ulga dla pracowników posiadających duże rodziny. Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, by z niej skorzystać i ile można na niej zaoszczędzić.

Ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. Komu przysługuje i jak z niej skorzystać?
Autor: Getty images Ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. Komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje pracownikom, którzy posiadają przynajmniej czwórkę dzieci. Mają oni prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego dla przychodów do 85.528 zł rocznie. Z ulgi mogą skorzystać nie tylko rodzice, ale także rodzice zastępczy i opiekunowie prawni dziecka bez względu na stan cywilny.

Przeczytaj także: 500+ przez całą ciążę i więcej pieniędzy na kolejne dzieci? Rząd rozważa takie rozwiązanie

M jak mama - Formalności po porodzie, które trzeba załatwić

Ulga dla rodzin 4+. Jakie warunki należy jeszcze spełnić?

Oprócz warunku o posiadaniu co najmniej czwórki dzieci, pracownik musi także spełniać inne kryteria. Zwolnieniu z podatku ulegają trzy rodzaje przychodów (o łącznej wartości do 85.528 zł):

  • z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia realizowanych przez osoby prywatnie tj. nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej - na rzecz przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19%, korzystających z ulgi IP BOX (5% podatku) lub rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych na jakie dzieci?

Z ulgi mogą skorzystać pracownicy, którzy posiadają:

  • dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia,
  • dzieci pełnoletnie do 25. roku życia, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub nadal się uczą.

Co ważne w stosunki do dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę nie określono limitu ich dochodów. W stosunku jednak do dzieci uczących się, obowiązuje ograniczenie dochodów w wysokości 3089 zł rocznie.

Polecamy: Co z macierzyńskim, gdy kończy się umowa o pracę? Wyjaśniamy, co zrobić, gdy umowa wygasa przed porodem

Co jeśli czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku kalendarzowego?

Ulga dla rodzin 4+ przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się ją na okresy, w których pełni się rolę rodzica czwartego dziecka w danym roku. To oznacza, że aby skorzystać z pełnej kwoty zwolnienia, czwarte dziecko musi urodzić się do końca danego roku kalendarzowego.

Ulga dla rodzin 4+ a ulga na dzieci. Czy trzeba wybierać?

Warto podkreślić, że korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci. Kwota ulgi na dzieci nie może jednak przekroczyć kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przeczytaj: Ulga na dziecko w 2022 roku: zasady odliczania ulgi prorodzinnej