Zasiłek pielęgnacyjny – wysokość i zasady przyznawania w 2022

2022-01-11 15:18

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem na rzecz osoby niepełnosprawnej lub osoby starszej. W założeniu ustawodawcy, zasiłek powinien pokryć częściowe koszty pielęgnacji i opieki nad osobą, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Kto jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i na jakich zasadach przyznaje się to świadczenie?

Zasiłek pielegnacyjny
Autor: thinkstockphotos.com Kto jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i na jakich zasadach przyznaje się to świadczenie?

Spis treści

 1. Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i ile wynosi?
 2. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
 3. Zasiłek pielęgnacyjny – procedura otrzymania
 4. Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią?

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i ile wynosi?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie opiekuńcze wypłacane w formie pieniężnej na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

To niewielka kwota (obecnie 215,84 zł miesięcznie), która ma częściowo pokryć wydatki związane z opieką nad osobą niepełnosprawną lub osobą starszą niezdolną do samodzielnego egzystowania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje weryfikację kwoty zasiłku pielęgnacyjnego na 2021 rok, która obowiązywać będzie od 1 listopada 2021 r.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przysługującym osobom, które:

 • nie ukończyły 16. roku życia i mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ukończyły 16. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko jeśli tę niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 21 lat,
 • ukończyły 75. rok życia.

Przeciwwskazaniem do otrzymania zasiłku jest:

 • pobyt osoby powyżej 75. roku życia w placówce opiekuńczo-leczniczej lub takiej, która zapewnia tej osobie całodobową opiekę
 • pobieranie przez osobę wnioskującą dodatku pielęgnacyjnego
 • pobieranie przez członków rodziny za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zobacz także:

Zasiłek rodzinny – co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

Zasiłek pielęgnacyjny – procedura otrzymania

By otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, osoba do niego uprawniona lub jej opiekun (jeśli osoba nie ukończyła 18 lat) powinna złożyć specjalny wniosek wraz z załącznikami (m.in. orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności lub jej stopniu, oświadczenie dotyczące formy wypłaty zasiłku) w placówce do tego uprawnionej (np. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Urzędzie Miasta).

Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną poprzez internetowy serwis rządowy Emp@tia. Złożenie wniosku w każdej formie jest bezpłatne.

Po otrzymaniu wniosku przez właściwy organ, jest on rozpatrywany. W przypadku pozytywnej decyzji prawo do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas nieokreślony. Chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności jest tymczasowe – wówczas prawo do zasiłku będzie obowiązywać do ostatniego dnia miesiąca, w którym wygasa orzeczenie o niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest z początkiem miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że wniosek o zasiłek został złożony nie później niż trzy miesiące od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli na skutek wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności wygasło prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, po otrzymaniu kolejnego orzeczenia kontynuującego należy złożyć ponownie wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli nie minął miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, przyznany zasiłek będzie stanowił naturalną ciągłość świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią?

Zasiłek, świadczenie i dodatek, choć wszystkie łączy określenie "pielęgnacyjny", nie są pojęciami tożsamymi. Świadczenia te charakteryzuje różny poziom finansowy, ale też warunki ich przyznawania.

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dodatek pielęgnacyjny podlega przepisom regulującym zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Zasiłek pielęgnacyjny ma najmniejszą wartość pieniężną: jego wysokość wynosi 215,84 zł na miesiąc.
 • Świadczenie pielęgnacyjne to kwota 1971 zł miesięcznie (od 1 stycznia 2021).
 • Wartość dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 229,91 zł miesięcznie.

Nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego. Przyznanie danej osobie dodatku pielęgnacyjnego pozbawia ją szans na uzyskanie prawa do zasiłku.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom prawnym, którzy musieli zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zająć się swoimi podopiecznymi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, także emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnego życia oraz wszystkim osobom powyżej 75. roku życia, które nie przebywają w placówkach zapewniających im całodobową opiekę. *

*Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 153, poz. 1227.)

Czytaj również: Nieletnia matka - jakie zasiłki przysługują niepełnoletniej matce

Bliźniaki: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, inne świadczenia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Dodatkowe świadczenie w wysokości 320 złotych przysługuje uczniom szkół podstawowych. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić jednak kryteria programu. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?
Już od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego zeznania podatkowe za 2023 rok. Jak co roku, rodzice mający na utrzymaniu dzieci, mogą skorzystać z dość dużej ulgi. Oto najważniejsze informacje o rozliczeniu ulgi prorodzinnej w tym roku.
Ile może zarobić pełnoletnie dziecko, by rodzice nie stracili na nie ulgi prorodzinnej? Okazuje się, że w tej kwestii obowiązują konkretne limity, które warto poznać przed rozliczeniem podatku.
Od 15 lutego 2024 roku wszyscy podatnicy będą mogli łatwo i szybko rozliczyć się dzięki usłudze Twój e-PIT. Zeznanie podatkowe będzie dostępne na platformie podatki.gov.pl. Wystarczy je dokładnie sprawdzić i w razie konieczności nanieść niezbędne zmiany. Część rodziców musi jednak pamiętać o ważnych zmianach.
W 2024 roku wciąż można złożyć wniosek o względnie nowy zasiłek na drugie i kolejne dziecko - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rząd uwzględnił w budżecie państwa na 2024 rok niezbędne środki na ten cel. Komu przysługuje 12000 zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek na dziecko?
W 2024 roku rodzice mogą wciąż ubiegać się o dodatkowe świadczenie dla dzieci. Starając się o 400 plus nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego. Nie każdy jednak może starać się o ten dodatek. Komu przysługuje 400 plus na dziecko?
Czy dziadkowie mogą pobierać zasiłek opiekuńczy na swoje wnuki? Okazuje się, że rodzice mogą podzielić się opieką nad chorymi dziećmi z babcią i z dziadkiem. Istnieją jednak pewne warunki.
Rząd wprowadził zmiany w programie Karta Dużej Rodziny, którego celem jest ułatwienie funkcjonowania rodzin wielodzietnych. Czego dotyczą i co oznaczają dla rodziców?
Od stycznia polscy rodzice pobierają świadczenie pieniężne w wysokości 800 złotych na każde dziecko. Niektórzy mogą jednak liczyć na wyższą kwotę w wysokości 1100 złotych na każde dziecko. Co trzeba zrobić, by otrzymać takie świadczenie?
Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o wypłatę świadczenia 800 plus dla rodziców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał już konkretną datę rozpoczęcia naboru, a także poinformował, że dokumenty będzie można składać tylko w jeden sposób.
Rządowy program cieszący się ogromnym zainteresowaniem najprawdopodobniej zostanie zakończony. Eksperci twierdzą, że zamiast pomagać dzieciom, szkodzi.
Od stycznia 2024 roku świadczenie 500+ zmienia się w 800+. Kiedy przyjdzie przelew i co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie w nowej, podwyższonej kwocie? Najważniejsze to: uważać na oszustów.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza