Zasiłek pielęgnacyjny – zasady przyznawania

2016-09-06 13:58 Anna Kuliberda
Zasiłek pielegnacyjny
Autor: thinkstockphotos.com Kto jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i na jakich zasadach przyznaje się to świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem na rzecz osoby niepełnosprawnej lub osoby starszej. W założeniu ustawodawcy, zasiłek powinien pokryć częściowe koszty pielęgnacji i opieki nad taką osobą, bo ta jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Kto jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i na jakich zasadach przyznaje się to świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny – czym jest ?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie opiekuńcze wypłacane w formie pieniężnej na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami). To niewielka kwota (obecnie 215,84 zł miesięcznie), która ma częściowo pokryć wydatki związane z opieką nad osobą niepełnosprawną lub osobą starszą niezdolną do samodzielnego egzystowania.

Zobacz także:

Zasiłek rodzinny – co musisz o nim wiedzieć?

Zasiłek macierzyński a umowa-zlecenie

Zasiłek macierzyński a prowadzenie działalności gospodarczej

Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przysługującym osobom, które:

  • nie ukończyły 16. roku życia i mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • ukończyły 16. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko jeśli tę niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 21 lat,
  • ukończyły 75. rok życia.

Przeciwwskazaniem do otrzymania zasiłku jest:

  • pobyt osoby powyżej 75. roku życia w placówce opiekuńczo-leczniczej lub takiej, która zapewnia tej osobie całodobową opiekę
  • pobieranie przez osobę wnioskującą dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny – jaka procedura?

By otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, osoba do niego uprawniona lub jej opiekun (jeśli osoba nie ukończyła 18 lat) powinna złożyć specjalny wniosek wraz z załącznikami (m.in. orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności lub jej stopniu, oświadczenie dotyczące formy wypłaty zasiłku) w placówce do tego uprawnionej (np. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Urzędzie Miasta). Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną poprzez internetowy serwis rządowy Emp@tia. Złożenie wniosku w każdej formie jest bezpłatne.

Po otrzymaniu wniosku przez właściwy organ, jest on rozpatrywany. W przypadku pozytywnej decyzji prawo do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas nieokreślony. Chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności jest tymczasowe – wówczas prawo do zasiłku będzie obowiązywać do ostatniego dnia miesiąca, w którym wygasa orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest z początkiem miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że wniosek o zasiłek został złożony nie później niż trzy miesiące od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli na skutek wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności wygasło prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, po otrzymaniu kolejnego orzeczenia kontynuującego należy złożyć ponownie wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli nie minął miesiąc od wygaśnięcia poprzedniego orzeczenia, przyznany zasiłek będzie stanowił naturalną ciągłość świadczenia.

>> Jakie zasiłki przysługują nieletniej matce?

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią?

Zasiłek, świadczenie i dodatek, choć wszystkie łączy określenie "pielęgnacyjny", nie są pojęciami tożsamymi. Świadczenia te charakteryzuje różny poziom finansowy, ale też warunki ich przyznawania. Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wypłacane są na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dodatek pielęgnacyjny podlega przepisom regulującym zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najmniejszą wartość pieniężną ma zasiłek pielęgnacyjny, bo jego wysokość wynosi 215,84 zł na miesiąc. Świadczenie pielęgnacyjne to kwota 1583 zł miesięcznie, zaś wartość dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie (2020) 229,91 zł miesięcznie. Nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego. Przyznanie danej osobie dodatku pielęgnacyjnego pozbawia ją szans na uzyskanie prawa do zasiłku.

>> Bliźniaki: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, inne świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom prawnym, którzy musieli zrezygnować z pracy zarobkowej, aby zająć się swoimi podopiecznymi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, także emerytom i rencistom niezdolnym do samodzielnego życia oraz wszystkim osobom powyżej 75. roku życia, które nie przebywają w placówkach zapewniających im całodobową opiekę. *

*Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 153, poz. 1227.)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Nowy numer magazynu Dziecko Zakupy i My już w sprzedaży! A w nim ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży a także inspiracje i porady dla całej rodziny! 164 strony za 4,99 zł.

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE