Co potrafią komórki macierzyste?

2019-07-03 12:27

Zawarte w krwi pępowinowej komórki macierzyste ze względu na swoje niezwykłe właściwości mogą być wykorzystane do leczenia wielu chorób. Zobacz, jakich dokładnie.

komórki macierzyste
Autor: Getty images

Spis treści

  1. Nowotwory i choroby krwi
  2. Naprawa uszkodzonych narządów
  3. Terapia wcześniaków
  4. Lista chorób leczonych komórkami macierzystymi

Komórki macierzyste to wyjątkowe komórki, które mają zdolność zdolność podziału i rozwoju. Dlatego mogą zastąpić wiele komórek, które są uszkodzone lub obumarły. Dlatego można je wykorzystać do leczenia wielu chorób.

Nowotwory i choroby krwi

Najczęściej komórki macierzyste wykorzystywane są do leczenia chorób hematologicznych, nowotworowych oraz immunologicznych. Najczęściej są one używane jako materiał do przeszczepu po radioterapii lub chemioterapii, w wyniku których oprócz komórek nowotworowych niszczone są także zdrowe komórki.

Oprócz chorób nowotworowych leczy się również dziedziczne choroby krwi i układu immunologicznego, a także genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne. Można tu wymienić takie schorzenia, jak: anemie o różnej, choroby układu chłonnego, choroby związane z zaburzeniami funkcji enzymów i zespoły mieloproliferacyjne.

Naprawa uszkodzonych narządów

Ogromne nadzieje wiąże się też z wykorzystaniem komórek macierzystych do odbudowy i zastępowania chorych, uszkodzonych tkanek i organów. Mają one bowiem zdolność przeobrażania się w inne typy komórek, np. komórki nerwowe, mięśnia sercowego, kości, chrząstki, wątroby czy trzustki.

Dzięki metodzie „hodowania organów” naukowcy potrafią „wytwarzać” narządy, takie jak, tchawica, pęcherz moczowy, skórę, kości, zastawkę serca, cewkę moczową, rogówkę. Dotychczasowe badania wykazały, że leczenie blizn pozawałowych komórkami macierzystymi jest możliwe, a nawet może prowadzić do poprawy utraconych funkcji serca.

Specjaliści mają nadzieję, że regenerując w taki sposób chore tkanki nerwowe, będzie można leczyć również tak poważne i nieuleczalne dotąd choroby, jak: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Parkinsona i Alzheimera, zanik mięśni, dziecięce porażenie mózgowe.

Terapia wcześniaków

Polscy lekarze ze Szczecina stosują też terapię komórkami macierzystymi u wcześniaków. Dziecko przedwcześnie urodzone jest narażone na wystąpienie wielu powikłań.

Okazuje się jednak, że wszczepienie dziecku – kilka dni po narodzinach – komórek macierzystych z jego własnej krwi pępowinowej aż trzykrotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań wcześniaczych.

Lista chorób leczonych komórkami macierzystymi

Ostre białaczki ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) ostra białaczka szpikowa (AML) ostra białaczka bifenotypowa ostra białaczka małozróżnicowana Białaczki przewlekłe przewlekła białaczka szpikowa (CML) przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa (JCML) młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (białaczka Naegelego) (JMML) Zespół mielodysplastyczny niedokrwistość oporna na leczenie (RA) niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (RARS) niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB) niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji (RAEB-T) przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML) Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej niedokrwistość aplastyczna (ciężka) niedokrwistość Fanconiego nocna napadowa hemoglobinuria (PNH) Zespoły mieloproliferacyjne ostra mielofibroza mielofibroza czerwienica prawdziwa samoistna nadpłytkowość Zespoły rozrostowe układu chłonnego chłoniak nieziarniczy ziarnica złośliwa białaczka prolimfocytowa Choroby fagocytów zespół Chediaka-Higashi´ego przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD) niedobór aktyny neutrofilowej dysgeneza retikularna Choroby związane z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów mukopolisacharydoza (MPS) zespół Hurler (MPS-IH) zespół Scheie´a (MPS-IS) zespół Huntera (MPS-II) zespół Sanfilippo (MPS-III) zespół Morquio (MPS-IV) zespół Maroteaux-Lamy'ego (MPS-VI) zespół podkradania, niedobór beta-glukuronidazy (MPS-VII) adrenoleukodystrofia mukolipidoza II choroba Krabbego choroba Gauchera choroba Niemanna-Picka choroba Wolmana metachromatyczna leukodystrofia Choroby histiocytów rodzinna limfohistiocytoza z erytrofagocytozą histiocytoza-X hemofagocytoza Dziedziczne anomalie krwinek czerwonych talasemia beta aplazja czysto czerwonokrwinkowa niedokrwistość sierpowatokrwinkowa Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego ataksja-telangiektazja zespół Kostmanna zaburzenia adhezji leukocytów zespół DiGeorge'a zespół nagich limfocytów zespół Omenna ciężka złożona niewydolność układu odpornościowego (SCID) SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej SCID z brakiem limfocytów T i B SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B zwykła zmienna niewydolność układu odpornościowego zespół Wiskotta Aldricha zaburzenie proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X Inne choroby dziedziczne zespół Lesch´a-Nyhana hipoplazja chrząstek i włosów trombastenia Glanzmanna osteopetroza (marmurkowatość kości) Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość) Choroby komórek plazmatycznych szpiczak mnogi białaczka plazmocytowa makroglobulinemia Waldenströma