Klub malucha - na jakiej zasadzie działają kluby dla dzieci?

2015-02-23 12:26

Zasady zakładania i działania klubów malucha bardzo dokładnie określają przepisy. Czy klub malucha to ciekawa alternatywa dla żłobka i czego rodzice mogą oczekiwać od tego rodzaju placówki? Przeczytajcie, czym jest klub malucha i na jakich zasadach funkcjonuje.

Klub malucha
Autor: _photos.com|photos.com Żłobek dla dzieci to placówka, przy wyborze której trzeba przeprowadzić dokładne poszukiwania.

Spis treści

  1. Klub malucha: dla kogo i na jak długo?
  2. Klub malucha: opieka nad dziećmi
  3. Klub malucha: formalności
  4. Klub malucha a żłobek: podobieństwa i różnice 

Kluby malucha przyjmują tylko dzieci w odpowiednim wieku i na konkretną liczbę godzin. Osoba, która chce taki klub zarejestrować, musi przedstawić szereg dokumentów i spełnić konkretne warunki. Prowadzenie klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dn. 2 kipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Przeczytaj, na czym polega funkcjonowanie klubu malucha. Może wybierzesz właśnie klub dla dzieci zamiast żłobka

Klub malucha: dla kogo i na jak długo?

Do klubu malucha, podobnie jak do przedszkola, przyjmowane są dzieci do ukończenia 3. roku życia, wyjątkowo do lat 4. Aby zostać przyjętym do klubu dziecięcego niemowlę musi mieć co najmniej 12 miesięcy. W klubie malucha dziecko może spędzać do 5 godzin dziennie.

>>Babcia czy żłobek - bliska osoba czy instytucja do opieki nad dzieckiem?>>

Klub malucha: opieka nad dziećmi

klubie malucha jeden opiekun moża zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki - pięciorgiem. Kluby malucha mają swojego kierownika. Może nim zostać osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Funkcję opiekuna sprawuje w tego rodzaju placówce osoba posiadająca kwalifikacje: położnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, opiekunki dziecięcej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Opiekunem w klubie malucha może też zostać osoba z wyształceniem średnim, która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w opiece nad dziećmi do lat trzech. Jeśli go nie ma, musi odbyć 280-godzinne szkolenie. 80 godzin to zajęcia praktyczne - zajmowanie się dziećmi pod kontrolą doświadczonej w tej dziedzinie osoby. Każdy klub malucha ma swój wewnętrzny regulamin, według zasad którego musi działać.

>> Na co zwracać uwagę, wybierając żłobek? >>

Klub malucha: formalności

Osoba chcąca założyć klub malucha musi również wypełnić niezbędne dokumenty oraz zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Dla 3-5 dzieci trzeba przeznaczyć pomieszczenie o powierzchni co najmniej 16 metrów kwadratowych. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 20 stopni Celsjusza, a podłoga i ściany mają być wykonane tak, żeby można było łatwo je wyczyścić. To tylko niektóre z wymogów koniecznych do spełnienia, gdy chce się otworzyć klub malucha. Wykaz wszystkich znaleźć można na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast na stronie empatia.mpips.gov.pl dostępny jest wniosek online, za pomocą którego można zarejestrować placówkę przez Internet.

Klub malucha a żłobek: podobieństwa i różnice 

Działanie klubu malucha jest bardzo podobne do działalności żłobków. Różnic jest niewiele. Przede wszystkim - koszta. Żłobki są zobowiązane do zapewniania dzieciom 10-godzinnej opieki, kluby malucha - 5-godzinnej. Oczywiście, tych godzin może być więcej, ale tyle wynosi minimum. Wysłanie dziecka do klubiku będzie więc tańsze. Jak wspomniano, do klubu malucha dzieci mogą uczęszczać od ukończenia 12. miesiąca życia, nie, jak w przypadku żłobków - od 4. Co więcej, żłobki muszą zapewnić najmłodszym jedzenie, kluby malucha - nie. Więc to rodzice przygotowują posiłki, jakie ich dzieci spożywają w klubikach. Ponadto, rodzice dzieci posyłanych do żłobka nie mogą uczestniczyć w oferowanych przez placówkę zajęciach. Inaczej jest w przypadku klubów malucha - mama i tata mogą się włączać w zajęcia. 

Wielu właścicieli klubów malucha opisuje swoje placówki, używając zamiennie słowa "żłobek". Nie jest to uprawnione, jednak różnic między placówkami rzeczywiście nie ma wiele. Żłobek czy klub malucha - wybór pozostaje w gestii rodziców.

>> Porozmawiaj z innymi mamami o plusach i minusach, wynikających z posyłania dzieci do klubów malucha >>