Żłobek publiczny: jakie trzeba spełnić warunki, żeby dziecko dostało się do żłobka?

2013-07-22 13:00

Żłobek publiczny to dobre wyjście dla pracujących rodziców, których nie stać na opiekunkę i nie mogą liczyć na to, że dzieckiem zajmie się babcia. Niestety żłobków publicznych brakuje i mimo zapisania dziecka tuż po urodzeniu nie ma pewności, że pociecha zostanie przyjęta do żłobka. Jakie kryteria trzeba spełnić, by dziecko dostało się do żłobka publicznego?

Zlobek publiczny kryteria
Autor: _photos.com|photos.com ŻŁOBEK PUBLICZNY: jakie trzeba spełnić warunki, żeby dziecko dostało się do żłobka?

Do żłobków publicznych przyjmowane są dzieci od 20. tygodnia życia do 3. roku życia. Jednak niektóre żłobki nie mają grup niemowlęcych i przyjmują tylko dzieci, które ukończyły rok. Podstawą ubiegania się o przyjęcia dziecka do żłobka publicznego jest prawidłowo wypełniony w formie elektronicznej wniosek. Trzeba go złożyć, gdy dziecko ma nadany numer PESEL (jedynie w przypadku, gdy numer nie został nadany, potrzebny jest dokument potwierdzający narodziny dziecka oraz numer PESEL matki lub w przypadku samotnego ojca – PESEL ojca). Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę wyznaczone kryteria, za które jest określona liczba punktów. Kryteria różnią się w zależności od miasta – niektóre czynniki nie mają znaczenia w określonych miastach.

>>Przeczytaj również, jakie kryteria formalne powinien spełniać żłobek>>

Rekrutacja do żłobka – kryteria

 • miejsce zamieszkania rodziców i dziecka
 • miejsce odprowadzania podatku dochodowego
 • rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie), bądź prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą
 • niepełnosprawność lub całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem
 • dziecko wychowywane przez jednego rodzica lub jednego opiekuna prawnego
 • posiadanie rodzeństwa przez dziecko
 • posiadanie przez dziecko rodzeństwa ubiegającego się o miejsce w żłobku lub uczęszczającego do żłobka
 • posiadanie przez dziecko rodzeństwa z orzeczoną niepełnosprawnością
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (powyżej dwojga dzieci)
 • dziecko w rodzinie zastępczej
 • rodzina dziecka objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny
M jak mama - Jak powinna wyglądać adaptacja dziecka w żłobku?

www.dlarodzinki.pl