Przedszkola profilowane, artystyczne, językowe, ekologiczne... Które z nich wybrać?

2008-06-06 12:22

Społeczne lub prywatne. Integracyjne, językowe ekologiczne, steinerowskie, montessori... Wybór jest duży. Decyzja zależy od tego, w jakim duchu chcesz wychowywać swoje dziecko i jak zasobny masz portfel. Przedszkola publiczne wcale nie są złe. Ofertą często nie odbiegają od przedszkoli prywatnych czy społecznych i mają tę zaletę, że zazwyczaj są od nich tańsze. Jednak wielu rodziców wybiera te drugie. Uważają, że dzięki temu będą mieli większy wpływ na to, co dzieje się z ich dzieckiem i zapewnią mu lepszy start.

Inne niż publiczne
Autor: Jupiterimages

Spis treści

  1. Przedszkola steinerowskie
  2. Przedszkola montessori
  3. Przedszkola ekologiczne
  4. Przedszkola integracyjne
  5. Przedszkola językowe
  6. Przedszkola wyznaniowe
  7. Przedszkola mniejszości narodowych
  8. Przedszkola artystyczne
  9. Przedszkola sportowe
  10. Przedszkola dla dzieci z problemami zdrowotnymi

Obecnie możemy znaleźć wiele przedszkoli profilowanych (artystyczne, sportowe, ekologiczne, językowe), są wśród nich także przedszkola wyznaniowe i narodowe. Istnieją również przedszkola droższe, i nie ukrywajmy, modne. Zdarza się więc, że dziecko trafia do nich nie tyle ze względu na racjonalne względy a raczej ze snobizmu rodziców. Wybór jest duży, my prezentujemy te przedszkola, które cieszą się największą popularnością.

>> Czytaj także: Jak wybrać najlepsze przedszkole dla dziecka? >>

Przedszkola steinerowskie

Są nazywane również waldorfskimi od niemieckiej miejscowości, w której pierwszą tego typu placówkę założył Rudolf Steiner, twórca antropozofii. Swą szkołę pedagogiczną oparł na założeniu, że nasza indywidualność kształtuje się do 5-6 roku życia. Założył więc, że dziecku w tym okresie najbardziej potrzebna jest niczym nieskrępowana zabawa, która pobudza ich rozwój fizyczny i emocjonalny a nie ćwiczenie szkolnych umiejętności, duże obciążenia intelektualne i współzawodnictwo. Dlatego w przedszkolach steinerowskich nie ma podziału na grupy wiekowe ani ścisłego rozkładu zajęć oraz nacisku na indywidualne wyniki i osiągnięcia. Nie ma gotowych, "kupnych" zabawek - zamiast nich są "półprodukty": papier, drewienka, kasztany, szyszki itp. Dzieci, bawiąc się nimi i przekształcając je ćwiczą wyobraźnię i rozwijają zdolności nie tylko manualne. W przedszkolach steinerowskich nie ma telewizora, wideo czy komputera. nie ma też lekcji angielskiego. Przeciwnicy tych placówek uważają, że ich wychowankowie trafiają do szkół niedostatecznie przygotowani pod względem wiedzy i nie potrafią podjąć rywalizacji.

Przedszkola montessori

Powstały na początku XX z inicjatywy Marii Montessori, wychowują w duchu chrześcijańskim. Kładzie się w nich nacisk na wszechstronny i indywidualny rozwój, wspiera jego twórczą aktywność. Grupy składają się z dzieci w różnym wieku, by starsze uczyły się odpowiedzialności a młodsze miały kogo naśladować. Maluch pracuje we własnym tempie, samo decyduje kiedy i jak pracuje, a zadaniem wychowawcy jest stworzenie mu odpowiednich warunków. Dzięki temu dziecko uczy się szanować odmienność innych, a samo uczy się, jak rozsądnie korzystać z należnej mu wolności. Dzieci mają do dyspozycji specjalne zestawy zabawek - ramki do zapinania guzików, specjalne sznurówki, kolorowe wody w dzbanuszkach, które można przelewać. Uczą się podstaw matematyki, czytania i pisania. Rodzice raz na semestr dostają sprawozdanie z postępów pociechy.  W przeciwieństwie do przedszkola steinerowskiego, tu kładzie się nacisk na rozwój intelektu i wiedzy a nie intuicji. Tym co łączy obie metody jest to, że wszystko odbywa się w trakcie zabawy w sposób naturalny i niewymuszony. Przeciwnicy tych placówek uważają, że dzieci tracą radość dzieciństwa, bo pracują zamiast się bawić.

>> Dowiedz się więcej: Metoda Montessori: na czym to polega? >>

Przedszkola ekologiczne

Są w nich zazwyczaj wszystkie te zajęcia co w "normalnych" przedszkolach, ale rozszerzone o naukę podstaw ekologi. Maluchy uczą się jak szanować przyrodę, jak dbać o nią i żyć z nią w zgodzie.  Dowiadują się jakie znaczenie mają dla ludzi lasy i dzikie zwierzęta, dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci i oszczędzanie energii i  wody. Mają możliwość uprawiania roślinek, za®owno na parepecie jak i w ogródku oraz opiekowania się zwierzątkami. Często chodzą nai jeżdżą na wycieczki, by obejrzeć z bliska np. las. Obchodzą ekologiczne święta - Dzień Ziemi, Święto lasu, sprzątają świat. uczą się także jak zdrowo żyć - dlaczego warto uprawiać sport i na czym polega zdrowa dieta.

Przedszkola integracyjne

Ideą tych placówek jest nauka tolerancji i empatii oraz umożliwienie dzieciom chorym kontaktów z ich zdrowymi rówieśnikami i danie im szansy na zdobycie umiejętności społecznych i szybszej nauki. Grupy w nich są mniej liczne, do 15 dzieci, z czego tylko pięcioro może mieć jakieś kłopoty zdrowotne. Każda grupa ma wśród zwykłych opiekunów także pedagoga specjalnego oraz rehabilitantów, logopedów, psychologów, fizykoterapeutów czy oligofrenopedagogów (to zależy od potrzeb danej grupy).  Maluchy prócz podstawowych, tradycyjnych zajęć spotykają się z tymi specjalistami, co pozwala nim łatwo zaakceptować odmienność kolegów i uczy, że niepełnosprawność nie przeszkadza w przyjaźni.

Przedszkola językowe

Wykorzystują otwartość dzieci i ich naturalną chłonność umysłu. Każda grupa ma dwóch wychowawców - jeden mówi po polsku, drugi tylko w obcym języku, dzięki czemu dzieci codziennie mają kontakt z wybranym językiem - najczęściej angielskim, francuskim lub niemieckim. To sprawia, że dzieci szybko i bez kłopotu, w zasadzie bezwiednie, uczą się nowych słów i konstrukcji, ucząc się tych samych rzeczy w dwóch językach jednocześnie. Poznają też kulturę  i zwyczaje innych narodów, uczą się tolerancji dla innych.

Przedszkola wyznaniowe

W Polsce najczęściej katolickie, prowadzone przez siostry zakonne lub stowarzyszenie katolickie, ale są też innych wyznań, m.in. ewangelicko-augsburskie, prawosławne czy wyznania mojżeszowego. Poza standardowym programem dziecimają dodatkowe zajęcia związane z nauką religii i są wychowywane w duchu wiary i poszanowania tradycji.

>> Czytaj także: Przedszkole katolickie, czyli jakie? Obalamy mity o placówkach chrześcijańskich >>

Przedszkola mniejszości narodowych

Prócz standardowych zajęć dzieci poznają historię i kulturę oraz język narodu swoich przodków. W regionach, gdzie mieszka wiele osób należących do mniejszości narodowych istnieją placówki dwujęzyczne, np. w Białymstoku - białoruskie, w Puńsku - litewskie a w Przemyślu - ukraińskie.

Przedszkola artystyczne

Standardowy program jest w nich rozszerzony o dodatkowe zajęcia artystyczne, Ich zadaniem jest rozwinięcie w maluchach poczucia estetyki i piękna, wrażliwości na sztukę. Dzieci uczą się technik plastycznych, tańca, uczestniczą w zajęciach teatralnych, poznają też historię sztuki - oczywiście na poziomie stosownym do wieku. Nie tylko mają szansę rozwijać swoje talenty, ale uczą się także wyrażać siebie poprzez sztukę oraz oswajają się z publicznością.

Przedszkola sportowe

Ich program jest rozszerzony o dodatkowe zajęcia ruchowe. Może to być np. jazda konna, pływanie, tenis. Mają też dodatkowe zajęcia ruchowe - gry, zabawy, taniec, rytmika. Często wyruszają na wycieczki. Zwiększona dawka ruchu pozwala dzieciom wyładować ich niespożyte pokłady energii, uczy zdrowej rywalizacji i zasad fair play.

Przedszkola dla dzieci z problemami zdrowotnymi

Mają specjalny sprzęt, umożliwiający dzieciom, mimo kłopotów ze zdrowiem, właściwy rozwój (np. placówki dla dzieci z wadami wzroku mają odpowiedni sprzęt do jego rehaabilitacji, zatrudniają również odpowiednich specjalistów). Są też przedszkola, uwzględniające np. konieczność stosowania przez dziecko specjalnej diety - dla dzieci z cukrzycą, celiakią, alergiami czy dla wegetarian.