Przedszkola Warszawa Wola - lista przedszkoli publicznych

2020-02-03 14:09 Małgorzata Wójcik
Przedszkole Wola
Autor: Getty images

Dzielnica Wola nie może narzekać na brak placówek – lista przedszkoli w tej dzielnicy liczy blisko 30 przedszkoli publicznych. Sprawdź, gdzie są położone i jaką ofertę edukacyjną proponują najmłodszym mieszkańcom Woli.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat”

ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa, tel. 22 632 11 31

Historia placówki sięga aż 1952 roku, a nowy rozdział tej historii rozpoczął się dokładnie 50 lat od powstania. Bo od 2002 roku nadano tej instytucji status przedszkola publicznego z oddziałami integracyjnymi. Obecnie jest to przedszkole pięciooddziałowe, w tym trzy z nich to oddziały integracyjne. Misją placówki niezmiennie pozostaje likwidowanie barier społecznych i psychologicznych między ludźmi w pełni zdrowymi i niepełnosprawnymi.. Przedszkole uczy więc empatii, akceptacji i harmonijnego współistnienia. Szeroka oferta dydaktyczna, dodatkowo wzbogacona zajęciami terapeutycznymi, jak gimnastyka korekcyjna czy artterapia.

Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"

ul. Krochmalna 1, 00-864 Warszawa, tel.  22 620 90 50

Przedszkole 47 (wcześniej jako nr 17) istnieje od 1955 roku. Od zawsze miało ambicję poszukiwać w dzieciach talentów, a od 2009 r. Zostało to podkreślone przez nadanie nazwy „Mali artyści”. Licząca 17 osób kadra nauczycielska pracuje według metod i technik wykorzystujących muzykę i ruch. Na stronie przedszkola przeczytać możemy m.in. o metodzie Carla Orffa czy metodzie gimnastyki twórczej. Łączą one sztukę tańca, muzyki i gry na instrumentach. Na terenie przedszkola odbywają są zajęcia z dziećmi potrzebującymi wsparcia prowadzone przez pedagoga specjalnego.

Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego

ul. Batalionu AK "Pięść" 4, 01-406 Warszawa, tel. 22 836 45 13

Przedszkole mieści się w parterowym budynku otoczony dużym, zmodernizowanym w ostatnich latach ogrodem. Otoczenie  placówki to spokojne, niezbyt głośne ulice Koła, a nieopodal znajdują się także parki, z których przedszkolaki często korzystają. Sam budynek posiada pięć funkcjonalnie urządzonych sal, w których uczy się w tej chwili 125 dzieci. Kuchnia przedszkolna poddana została niedawno gruntownemu remontowi. Z uwagi na obecność w placówce dzieci chorych na cukrzycę typu 1, dyrekcja zatrudniła dietetyka, który wspomaga pracowników kuchni przy ustalaniu specjalnego menu.

Przedszkole nr 62

ul. Szarych Szeregów 6, 01-212 Warszawa, tel. 22 632 28 92

Sześciooddziałowe przedszkole położone w spokojnej okolicy na terenie osiedla Kolonia Kasprzaka. Piętrowy budynek mieści w sobie bardzo jasne, przestronne sale, doskonale wyposażoną salę gimnastyczną, salę plastyczną oraz gabinet logopedy i psychologa. Wieloletnia historia tego miejsca sprawia, że społeczność stała się czymś na podobieństwo rodziny, gdyż absolwenci placówki przyprowadzają w tej chwili swoje dzieci, mając pełne zaufanie do kadry nauczycielskiej. Nowoczesne metody nauczania, połączone z osobistą wrażliwością wychowawców sprawia, że placówka ta jest lubiana i często wybierana przez okolicznych mieszkańców.

Przedszkole Specjalne nr 68 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER”,

ul. Ożarowska 75A, 01-444 Warszawa, tel. 22 877 02 04

Wyjątkowa placówka przedszkolna mieszcząca się w oddziale szpitalnym w Centrum Rehabilitacji im. M. Weissa w Warszawie. W przedszkolu przebywają na turnusach dzieci z całej Polski. Oprócz zwykłych zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z oficjalną podstawą programową, placówka świadczy wczesną, wielospecjalistyczną kompleksową pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup a dzieci podzielone są wg stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"

ul. Wolska 79, 01-229 Warszawa, tel. 22 632 23 57

Piętrowy budynek z ogromny, zadrzewionym ogrodem, to siedziba przedszkola. Czterooddziałowa placówka oferuje edukację, dużych, słonecznych salach z funkcjonalnym wyposażeniem. Do dyspozycji dzieci pozostaje także sala gimnastyczna ze sprzętem do ćwiczeń. Przedszkole oferuje nowoczesny program edukacyjny z całą gamą zajęć dodatkowych (gimnastyka sportowa z elementami sztuki cyrkowej, zabawy dramowe, zabawy z literaturą, mini aerobik oraz umuzykalnienie). Naczelną zasadą działania wszystkich pracowników, jest uznanie dziecka za niepowtarzalną osobowość mającą prawo do szacunku, miłości i rozwoju.

Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"

ul. Jana Brożka 5, 01-451 Warszawa, tel. 22 836 15 84

Jedna z najstarszych placówek przedszkolnych w dzielnicy. Działa od 1955 roku. Mieści się w budynku przypominającym architekturę starych dworków, stąd też nazwa przedszkola. Tradycyjna, jakby zabytkowa bryła budynku kryje nowocześnie wyposażone, kolorowe wnętrza. Funkcjonalne, jasne sale wyposażone w najnowszej generacji urządzenia (np. tablice multimedialne) pomagają tworzyć atmosferę dobrej zabawy i nauki jednocześnie. Nawiązanie do baśni nie jest tylko nazwą. Absolwenci, którzy przyprowadzają do placówki swoje dzieci, a nawet wnuki powtarzają często, że jest w tym miejscu coś magicznego, ciepła, rodzinna atmosfera i nastrój jak z bajkowej opowieści.

Przedszkole nr 116

ul. Okopowa 31, 01-059 Warszawa, tel. 22 632 06 15

Jedno z najstarszych przedszkoli w tej części Warszawy. Jego historia sięga 1954 roku i od zawsze postrzegane jest jako miejsce przyjazne dzieciom, pełne otwartości na potrzeby maluchów, bezpieczne i sprzyjające rozwojowi. Przedszkole posiada 4 sale dziecięce z zapleczem sanitarnym oraz duży ogród z wypielęgnowaną zielenią. Kuchnia przygotowuje pyszne, domowe posiłki, a kadra pracuje zgodnie z nowoczesnymi metodami, opracowuje i wdraża autorskie programy.

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A, 01-002 Warszawa, tel. 22 838 49 35

To najstarsze przedszkole Muranowa, do 2010 roku funkcjonowało jako typowo miejska placówka. W 2010 r. stworzono pierwszy oddział integracyjny. Obecnie funkcjonują tu 4 grupy integracyjne. Placówka ma doskonałe warunki lokalowe, duże, funkcjonalnie wyposażone sale zajęć, salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy a także salę przeznaczoną do ćwiczeń wspierających integrację sensoryczną. Kadra nauczycielska ma wysokie kwalifikacje oraz wrażliwość potrzebną do pracy z dziećmi. Miły i serdeczny stosunek do dzieci oraz ich rodziców ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa i optymalne warunki rozwoju.

Przedszkole nr 124

ul. Dzielna 15B, 01-029 Warszawa, tel. 22 838 36 34

Dziecko na pierwszym miejscu, dziecko jako wspólne dobro rodziców i przedszkola, to główna idea i wizja placówki. Kadra wraz z dyrekcją stawiają sobie zadanie stworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. Chcą traktować dzieci indywidualnie i podmiotowo, by rozwijać w nich poczucie wartości. Dzieci podzielone są na 5 grup, wśród kadry spotkamy kilku panów, co jest rzadkością wśród personelu przedszkolnego. Nadają oni pewien specyficzny charakter prowadzonym przez siebie grupom.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej

ul. Nowolipki 21A, 01-006 Warszawa, tel. 22 838 21 91

Przedszkole integracyjne, które za cel postawiło sobie harmonijne współistnienie w przedszkolnej społeczności dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Mają uczyć się od siebie tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, empatii i akceptacji. Dzieci podzielone są na 4 grupy integracyjne. Specyficzna społeczność wymaga specyficznej opieki, dlatego też placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej, pedagogów wspomagających w tym tyflopedagoga w profesjonalnie doposażonych gabinetach sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7A, 01-063 Warszawa, tel. 22 632 03 16

Przedszkole położone jest na terenie pięknego ogrodu o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Są tam drzewa, zieleńce, ale również wydzielony taras i ścieżka zdrowia. Dzieci podzielone są na pięć 25-osobowych grup. Sale w przedszkolu są przestronne i dobrze wyposażone. Dodatkowo przedszkole posiada specjalną salę zabaw, wspólną dla wszystkich grup, oferującą sprzęt sportowy, gry, zabawki, a także pianino i inne instrumenty muzyczne. Kadra pedagogiczna zapewnia, że w przedszkolu panuje niecodzienna atmosfera ciepła i przyjaźni.

Przedszkole nr 134

ul. Leszno 24/26A, 01-192 Warszawa, tel. 22 632 10 16

Nowoczesne przedszkole wyposażone w nowe, funkcjonalne meble. Dzieci mogą korzystać z licznych kącików tematycznych, m.in. badawczego, plastycznego czy komputerowego. Kadra dokłada starań, by dzieci były bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone. Dzieci podzielono na 5 grup, do każdej przydzielono dwie nauczycielki oraz pomocniczo jedną osobę z obsługi. Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje, które starają się podnosić przez korzystanie z najnowszych metod edukacyjnych.

Przedszkole nr 135

ul. Emanuela Ringelbluma 1, 01-410 Warszawa, tel. 22 836 37 22

Niewielkie przedszkole z domową, rodzinną atmosferą. Znajduje się w pobliżu parku Moczydło, ma piękny, zielony ogród. Jest przedszkolem trzyoddziałowym, zaprasza dzieci od 3 do 5 lat. Zadbany ogród umożliwia dzieciom bliski kontakt z przyrodą, co wykorzystują nauczyciele, by już tak małe dzieci uczyć uwrażliwiania na otaczający je świat i stawiać pierwsze kroki w ekologii.

Przedszkole nr 136

ul. Antoniego Dobiszewskiego 3A, 01-405 Warszawa, tel. 22 836 34 82

Przedszkole położone przy cichej ulicy, zapewnia spokój i umożliwia efektywną pracę z dziećmi. Posiada duży ogród z placem zabaw. Oferuje wspieranie dzieci w rozwoju, indywidualne podejście do każdego z podopiecznych oraz opiekę specjalistyczną, w tym logopedy i psychologa. Wśród zajęć dodatkowych, język angielski, rytmika, taniec towarzyski, religia i judo.

Przedszkole nr 172

im. Danuty Wawiłow, ul. Żytnia 71, 01-149 Warszawa, tel. 22 632 63 63

Patronką przedszkola jest znana poetka dziecięca, autorka przepięknych wierszy. Tradycją przedszkola jest nadawanie grupom nazw zaczerpniętych z jej utworów. Tak jak w poezji Danuty Wawiłow, tak w życiu placówki pełno jest miłości do dzieci, kolorów, zabawy i ciepła. Przedszkole oferuje 125 miejsc, w 5 grupach. Opiekę sprawuje 10 nauczycielek, logopeda i kilkanaście osób z obsługi.

Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"

 ul. Deotymy 52, 01-409 Warszawa, tel. 22 836 40 73

Bliskość parku Moczydło sprawia, że lokalizacja przedszkola jest wyjątkowo atrakcyjna. Dzieci często wychodzą tam na spacery. Sama placówka posiada piękny ogród, 3 sale wyposażone w pomoce do zajęć prowadzonych metodą Marii Montessori oraz salę gimnastyczną z podgrzewaną podłogą. Gabinety specjalistyczne pozwalają wspomagać rehabilitację ruchową, psychologiczną czy logopedyczną. Wszystkie grupy składają się z dzieci w pełni zdrowych oraz pięciu z różnym rodzajem niepełnosprawności. W każdej grupie pracuje jednocześnie nauczyciel i pedagog specjalny.

Przedszkole nr 234

ul. Ożarowska 59, 01-416 Warszawa, tel. 22 836 35 12

Przedszkole na Kole, tak mówi się o tej placówce, z uwagi na umiejscowienie. Jest to niewielkie, trzyoddziałowe przedszkole oferujące szeroki program edukacyjny wzbogacony o nieodpłatne zajęcia dodatkowe, rytmikę, język angielski, plastykę, a dla starszych dzieci także zajęcia z przedsiębiorczości oraz zajęcia teatralne. Zaprasza dzieci w godz.7:00 – 17:15.

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

ul. Eustachego Tyszkiewicza 33, 01-172 Warszawa, tel. 22 632 80 19

Jest to jedna z największych placówek przedszkolnych na Woli. Oprócz budynku przy Tyszkiewicza posiada Oddział Zamiejscowy przy Leonarda 6/8. Na mapie Warszawy istnieje od 1965 roku, wychowało wiele pokoleń i przeszło w tym czasie wiele przemian. Stosuje nowoczesne metody nauczania, by zapewnić wszechstronny rozwój dzieci i przygotować je do rozpoczęcia edukacji w szkole. Starając się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, bierze udział w wielu międzynarodowych projektach.

Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk

ul. Monte Cassino 5, 01-121 Warszawa, tel. 22 836 48 42

Położone w atrakcyjnej okolicy, w pobliżu wolskich parków, przedszkole 238 mieści się w parterowym budynku otoczonym dużym, nowocześnie urządzonym ogrodem. Dzieci podzielono na pięć 25-osobowych grup. Sale są nowocześnie urządzone, m.in. w komputery, a jedna z nich posiada także tablicę multimedialną. Na terenie placówki działa Teatrzyk Bajeczka, współtworzony przez nauczycieli i rodziców.

Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"

ul. Antka Rozpylacza 2, 01-107 Warszawa, tel. 22 836 79 13

Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przedszkolnym. Istnieje od 1965 roku, a 10 lat temu, pod patronatem p. Piotra Fronczewskiego nadano mu imię „Akademii Pana Kleksa”. Kadrę placówki stanowi 10 nauczycielek, wysoko wykwalifikowanych pedagogów, nieustannie starających się dokształcanie i poznawanie nowych metod edukacji. Przedszkole współpracuje też z logopedą i poradnią psychologiczną.

Przedszkole nr 263

ul. Miła 39, 01-050 Warszawa, tel. 22 838 37 15

Duże, widne, nowocześnie urządzone sale, piękny, zmodernizowany w ostatnich latach ogród, wszystko to zachęca rodziców do zapisywania dzieci właśnie tu. Jest to pięcioodziałowe przedszkole, oferujące ciekawy program edukacyjny z ofertą bezpłatnych zajęć dodatkowych. W ich skład wchodzą: język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz umuzykalnienie. Oprócz kadry nauczycielskiej z placówką współpracuje logopeda i psycholog.

Przedszkole nr 269

ul. Smocza 22, 01-034 Warszawa, tel. 22 838 80 13

Jest to sześcioddziałowe przedszkole położone w spokojnej części dzielnicy. Korzysta z nowoczesnych programów nauczania, do nauki czytania i pisania, pierwszych spotkań z matematyką, a także językiem angielskim. Oferuje pomoc logopedyczną i psychologiczną. W ofercie ma także zajęcia dodatkowe. W ich skład wchodzą: język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz umuzykalnienie.

Przedszkole nr 273

ul. Jana Olbrachta 28, 01-111 Warszawa, tel. 22 836 89 13

Duże przedszkole, do którego uczęszcza 150 dzieci podzielonych na sześć oddziałów. Mieści się w wolno stojącym budynku z nowocześnie urządzonym ogrodem. Wnętrza sal są kolorowe i bezpiecznie wyposażone. Oprócz sal zajęć, placówka posiada też salę gimnastyczną oraz specjalnie przygotowaną salę zabaw, gdzie dzieci spędzają czas w przypadku deszczowej aury. Mimo sporej ilości podopiecznych kadra robi wszystko, by każde dziecko czuło się zauważone i ciepło przyjęte.

Czytaj: Lista przedszkoli publicznych w Śródmieściu

Lista przedszkoli publicznych na Ochocie

Przedszkole nr 289

ul. Twarda 60 A, 00-818 Warszawa, tel. 22 620 47 96

Przedszkole obchodziło niedawno 45-lecie istnienia. Mieści się w dużym gmachu otoczonym pięknym ogrodem pełnym atrakcyjnych urządzeń. Wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska zapewnia dzieciom dobry start, wykorzystując w zajęciach nowoczesne programy edukacyjne. Każde dziecko jest tu przyjmowane z wielką radością, nauczyciele są otwarci na potrzeby małych podopiecznych, a atmosferę można śmiało określić jako rodzinną.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310

 ul. Jana Brożka 17, 01-451 Warszawa, tel. 22 836 46 65

Przedszkole sprawuje opiekę na d sześcioma grupami dzieci, w tym dwie z nich to grupy integracyjne. Placówka pracuje wg nowoczesnych metod edukacyjnych, bierze czynny udział w projektach aktywizujących społeczności przedszkolne, m.in. projekty okolicznościowe, jak „Niepodległa” (związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości), ekologiczne (jak np. program „Czyste powietrze wokół nas”) lub prostu dydaktyczne (np. Dwujęzyczne dzieci – program mający na celu wprowadzanie do codziennego życia przedszkolaków języka angielskiego, by w sposób naturalny rozwijały się jako dzieci dwujęzyczne). Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, reprezentowanymi przez aktywnie działającą Radą Rodziców.

Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"

ul. Wieluńska 12, 01-240 Warszawa, tel. 22 836 30 41

Przedszkole mieści się tuż przy pięknym parku Szymańskiego. Jest to budynek parterowy z kolorowymi, świetnie wyposażonymi salami zajęć. Jest tu miejsce dla setki dzieci, podzielonych na 4 grupy. Każdą z grup opiekują się po dwie nauczycielki wspomagane przez pracowników obsługi. Kadra stara się prowadzić dzieci zgodnie z nowoczesnymi metodami, we współpracy z rodzicami. W misji przedszkola zawarto między innymi wolę tworzenia społeczności na zasadach tolerancji i poszanowania każdej odmienności.

Sprawdź: Lista przedszkoli w Ursusie

Przedszkola publiczne Warszawa Włochy

Przedszkole nr 403

ul. Góralska 1, 01-112 Warszawa, tel. 22 837 17 05

Mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku. Otacza je bardzo duży, ładnie zagospodarowany ogród. Obecnie w przedszkolu znajduje się pięć oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat. Każdą z grup opiekują się dwie nauczycielki, dodatkowo 3-latki wspomagane są przez pomoc nauczycielską. Przedszkole posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną. Nacisk kładzie się tu na promocję zdrowia i edukację informacyjną.

Przedszkole nr 426

ul. Boguszewska 4, 01-250 Warszawa, tel. 22 665 05 63

Nowoczesne przedszkole mieści się we wspaniałym budynku z 2016 roku. Sale są duże, przestronne, wyposażone w drewniane meble. Każda z sal ma jedną ze ścian całkowicie przeszkloną, otwartą na naturalne światło. Wyposażenie sal jest nowoczesne. Część z nich posiada tablice multimedialne, w innej znajduje się ścianka wspinaczkowa. Do przedszkola uczęszcza obecnie aż 11 grup. Pomimo ogromnej ilości osób, kadra kładzie nacisk na indywidualne podejście do podopiecznych. Są empatyczni, przyjaźni i cierpliwi. Głównym celem stawianym przed nauczycielami jest wszechstronny rozwój każdego dziecka i należyte przygotowanie do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych – czytaj już za 3 zł!

Sprawdź
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE