Przedszkole: czy warto posyłać dziecko do przedszkola?

2012-11-29 13:03

Posłać dziecko do przedszkola czy nie? To wciąż dylemat wielu rodziców. Jednak psychologowie twierdzą zgodnie: pobyt dziecka w przedszkolu ma bardzo korzystny wpływ na jego rozwój – pomaga bez stresu doskonalić różne umiejętności, uczy samodzielności, wpływa korzystnie na jego rozwój emocjonalny, a także sprzyja poznawaniu i rozumieniu świata.

Czy posyłać dziecxko do przedszkola
Autor: sxc.hu

Spis treści

  1. Przedszkole wpływa na szybszy rozwój dziecka
  2. Co robią dzieci w przedszkolu? Wideo
  3. Przedszkole ma wpływ na budowanie więzi między dziećmi
  4. Przedszkole pomaga bez stresu doskonalić umiejętności

Twierdzenie to poparte jest dogłębnymi badaniami i analizami. Psycholodzy doszli na ich podstawie do wniosku, że przedszkole to dla dziecka naturalne i jednocześnie profesjonalnie przygotowane środowisko. Sprzyja ono poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie, a także prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu.

Przedszkole wpływa na szybszy rozwój dziecka

Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość, aby uczęszczać do przedszkolajuż w wieku 3 lat. W domu rodzice czy też inni opiekunowie chętnie wyręczają dzieci w wykonywaniu codziennych czynności. Robią to z miłości lub nie doceniając możliwości dziecka, a także ze zniecierpliwienia, chęci uniknięcia bałaganu. Co więcej, wśród dzieci szkolnych zauważono znaczne różnice pomiędzy tymi, które chodziły do przedszkola i tymi, które nie miały z nim styczności. Zazwyczaj te pierwsze są o wiele bardziej zaawansowane w rozwoju. Różnica może wynosić nawet dwa lata.

Czym więc jest wysłanie dziecka do przedszkola? To przede wszystkim pierwszy krok do jego samodzielności. Aby dziecko było przyjęte do przedszkola, musi już posiadać pewne umiejętności. Musi się pożegnać z noszeniem pieluch, samo jeść oraz „z grubsza” samo się ubrać. To pierwszy krok. Już na miejscu w przedszkolu dziecko uczy się kolejnych rzeczy. Dodatkową motywacją jest przebywanie wśród rówieśników, którzy już pewne czynności potrafią wykonywać lub również się ich uczą.

Co robią dzieci w przedszkolu? Wideo

Przedszkole ma wpływ na budowanie więzi między dziećmi

Przedszkole to także pierwsza kuźnia przyszłych obywateli. W gronie innych dzieci maluchy uczą się przebywać w grupie i z nią współdziałać. Następuje naturalna, samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku rówieśników. 

Nie można zapominać także o tym, że w przedszkolu dzieci zdobywają niezbędne przygotowanie do swojej przyszłej roli ucznia. Można tu wymienić próby czytania i pisania, ćwiczenia koncentracji podczas zajęć czy umiejętność reagowania na polecenia. Programy edukacyjne realizowane w przedszkolach stwarzają możliwości zdobywania różnorodnych doświadczeń, uczestniczenia w zróżnicowanych i ciekawych zajęciach. Rozwijają także sprawność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie. Pomagają w poznawaniu otoczenia, rozwijaniu odczuć zmysłowych, kształtowaniu systemu wartości. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w grupie, szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna.

Przedszkole pomaga bez stresu doskonalić umiejętności

Przedszkole, w przeciwieństwie do szkoły, jest miejscem, w którym jest czas i są warunki do wyrównywania poziomu, doświadczeń i umiejętności. Dzieci robią to bezstresowo, ponieważ w przedszkolu nie mogą być za swoje umiejętności oceniane i porównywane. Same też nie potrafią jeszcze oceniać swoich możliwości.

Dlatego też specjaliści zalecają wysyłanie dzieci do przedszkola. Miejsce to posiada cechy edukacyjne, a także jest czymś w rodzaju drugiego domu, w którym dzieci mogą się jednocześnie bawić i rozwijać.

Super Ekspress