Test szóstoklasisty przed przejściem do gimnazjum. Jak przebiega egzamin szóstoklasisty?

2012-01-26 15:14

Test szóstoklasisty to sprawdzian wiedzy i umiejętności, jaką uczeń posiadł w czasie nauki w szkole podstawowej. W kwietniu każdy szóstoklasista będzie zdawał ten pierwszy tak ważny egzamin w swoim życiu. Sprawdź, jak będzie przebiegał test szóstoklasisty.

Test szóstoklasisty przed przejściem do gimnazjum. Jak przebiega egzamin szóstoklasisty?
Autor: _photos.com|photos.com Jak przebiega egzamin szóstoklasisty?

Spis treści

  1. Jak przebiega test szóstoklasisty?
  2. Test szóstoklasisty jest obowiązkowy!

Test szóstoklasisty sprawdza przed pójściem do gimnazjum opanowanie umiejętności niezbędnych na kolejnym etapie nauki (gimnazjum) oraz po prostu przydatnych w życiu. Wynik testu nie decyduje o przyjęciu ucznia do gimnazjum rejonowego, a jedynie może być brany pod uwagę, jeśli startuje on do innej szkoły, do której jest dużo chętnych. Wyniki znane są najczęściej tuż przed zakończeniem roku szkolnego, wiec nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Wynik egzaminu spełnia więc inne zadanie. Jest porównywany do ocen szkolnych, co pozwala na postawienie pełniejszej diagnozy osiągnięć ucznia i umożliwia opracowanie odpowiednich zaleceń do dalszej edukacji. Ten egzamin, mimo że kosztuje dziecko wiele stresu, jest naprawdę tego wart. To pierwszy taki sprawdzian, a wkrótce będzie ich więcej. Dobrze już na tym etapie wiedzieć, w czym należy dziecku pomóc, by podczas kolejnych egzaminów wypał jeszcze lepiej.

Jak przebiega test szóstoklasisty?

To nie jest zwykła klasówka, lecz ogólnopolski sprawdzian na mocy Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, którego zasady regulują rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Nie jest to także egzamin z konkretnych dziedzin nauki, lecz test umiejętności ponadprzedmiotowych, kształtowanych w ramach różnych zajęć, które się wzajemnie uzupełniają i przenikają. Podczas egzaminu sprawdza się, czy uczeń opanował umiejętności, tj.:

  • czytanie;
  • pisanie;
  • rozumowanie;
  • korzystanie z informacji;
  • wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Test szóstoklasisty jest obowiązkowy!

Test szóstoklasisty jest obowiązkowy, więc musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista (wyjątkiem dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim; zaś uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie mają sprawdzian dostosowany do ich możliwości). Jeśli dziecko z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu, będzie miał drugą szansę w terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej. Nie przystąpienie ucznia do egzaminu w dodatkowym terminie oznacza powtórzenie ostatniej klasy podstawówki i przystąpienie do egzaminu w kolejnym roku.WAŻNE! Egzamin sprawdza wiedzę dziecka z zakresu treści zawartej w "Podstawie programowej kształcenia ogólnego".W tym roku egzamin szóstoklasistów odbędzie się 4 kwietnia.