Nie zgadzasz się z wynikiem? Sprawdź, jak napisać odwołanie od wyników matur

2024-07-09 11:01

Młodzież poznała już wyniki matur, od których w dużej mierze zależeć będzie ich dalsza przyszłość. Im więcej punktów tym większa szansa przyjęcia na wymarzone studia. A co jeśli wynik jest niższy niż oczekiwano? Jeśli masz wątpliwosci co do prawidłowej oceny - możesz napisać odwołanie. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Egzamin
Autor: fot. Canva/Getty Images Signature

Zanim się odwołasz, sprawdź punktację. Jak złożyć wniosek o wgląd do matury?

Dokładnie 9 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur — jednego z najważniejszych egzaminów w życiu młodych ludzi. Wcześniej młodzież mogła porównać udzielone przez siebie odpowiedzi z oficjalnym kluczem udostępnionym przez CKE, by wiedzieć jakiego wyniku (mniej-więcej) można się spodziewać. A co jeśli otrzymana punktacja dalece odbiega od oczekiwań?

W takim wypadku można zgłosić wniosek o wgląd do swojej pracy maturalnej. Warto to zrobić, by upewnić się, że punktacja w żaden sposób nie została zaniżona — w końcu egzaminator też człowiek i zawsze może się pomylić. Odpowiedni wniosek należy złożyć do dyrektora OKE odpowiadającego za ocenę egzaminu w danym regionie, w terminie do 6 miesięcy od otrzymania wyniku. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. Jeśli maturzysta, który otrzymał wgląd do pracy, zauważy błędy w naliczeniu punktów lub też nie zgodzi się z oceną egzaminatora w przypadku zadań opisowych, wówczas może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów.

Jak napisać odwołanie od matury?

Odwołanie od matury jest dokładnie tym samym co złożenie wniosku o weryfikację sumy punktów. Gdy uczeń nie zgadza się z uzyskanym wynikiem, może wnioskować o ponowne przeliczenie przyznanej mu punktacji. Wniosek ten można złożyć najpóźniej do 2 dni od daty wglądu do pracy maturalnej. Dokument również powinien trafić do dyrektora OKE właściwego dla matur w danym regionie.

CKE udostępnia ogólny wzór wniosku, w którym należy szczegółowo podać numery zadań wymagających ponownej weryfikacji wraz z dokładnym uzasadnieniem swoich wątpliwości. Sam wniosek nie jest zbyt obszerny, dlatego w razie konieczności można do niego dołączyć odpowiednie załączniki.

Następnie, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, komisja egzaminacyjna przeprowadza ponowną weryfikację przyznanej punktacji i w ciągu najpóźniej 14 dni podaje ją do wiadomości wnioskodawcy. Jeżeli komisja zdecyduje się doliczyć dodatkowe punkty, wówczas OKE wydaje nowe świadectwo maturalne lub aneks. Jeśli natomiast weryfikacja przebiegnie negatywnie, a komisja nie doliczy punktów, wówczas można jeszcze próbować złożyć wniosek odwoławczy do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (dotyczy to jednak jedynie zadań otwartych). W innym wypadku lepiej szykować się na poprawkę.

Terminy poprawkowe matury 2024

Maturzyści, którym nie poszło tak dobrze jak zakładali, nie muszą wpadać w panikę. Warto jeszcze raz przypomnieć sobie materiał z danego przedmiotu i ponownie podejść do matury w terminie poprawkowym.

Terminy poprawkowe matur 2024:

  • 20 sierpnia 2024 godzina 9:00 - matura pisemna
  • 21 sierpnia 2024 - matura ustna

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, należy złożyć deklarację przystąpienia do poprawki — jest na to czas do 16 lipca. Wyniki matur poprawkowych zostaną podane do wiadomości 10 września 2024.

Zobacz też: Zegary do nauki snu dla kilkulatków, które nie znają cyfr

W tym quizie matematycznym komplet zdobędą nieliczni. Poradzisz sobie?

Pytanie 1 z 11
Prawidłowy wynik to:
Zadanie matematyczne