DARMOWY PODRĘCZNIK do pierwszej klasy – na jakich zasadach następuje wymiana?

2014-07-22 17:22

Wydatki rodziców na szkolną wyprawkę dla dziecka bardzo obciążają domowy budżet. W roku szkolnym 2013-2014 przeciętna rodzina wydała na ten cel 1199 zł według badań CBOS. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło projekt, mający na celu udostępnienie uczniom darmowych podręczników.

darmowy-podrecznik-do-pierwszej-klasy-na-jakich-zasadach-nastepuje-wymiana
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło projekt, mający na celu udostępnienie uczniom darmowych podręczników.

Z roku na rok wydatki na wyprawkę dla ucznia wciąż rosły. Rodzice narzekali na nieustannie wprowadzane zmiany do podręczników oraz umieszczanie w podręcznikach ćwiczeń do wypełniania – przez to książek nie można było przekazać młodszym dzieciom. Kwota potrzebna do zapewnienia dziecku podręczników i innych niezbędnych elementów wyprawki była równa pensji netto wielu rodziców. W takiej sytuacji 14 proc. rodziców z trójką lub większą liczbą dzieci nie miała możliwości zapewnienia dzieciom podręczników. Dlatego Ministerstwo Edukacji zaplanowało niezbędne zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów darmowych podręczników.

Darmowy podręcznik – zasady

Zmiany są wprowadzane stopniowo. Od roku szkolnego 2014/2015 darmowy podręcznik dotyczy uczniów pierwszej klasy. Szkoła musi zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych. Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym. Podręczniki mają służyć co najmniej trzem rocznikom dzieci. Zasady dotyczące ewentualnych kar za zniszczenie podręcznika będą określane przez dyrektorów szkół.

Od tego roku rodzice będą mieli wpływ na wybór podręczników pierwszoklasistów, a szkolny zestaw podręczników pierwszoklasistów będzie obejmować po jednym podręczniku do danych zajęć, nie będzie można też sprzedawać podręczników wyłącznie w pakietach. Od 2015 roku nie będzie można zamieszczać w podręcznikach ćwiczeń do wypełniania, nie będzie też można odsyłać do dodatkowych materiałów edukacyjnych. Wszystko to sprawi, że podręczniki będą wieloletnie, a wydatki na wyprawkę znacznie spadną.