Jak odrabiać lekcje z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

2018-11-14 14:06

Rozpoczęcie nauki w klasie integracyjnej lub w szkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to wielkie wyzwanie zarówno dla dzieci jak i rodziców. Szkoła, terapia, rehabilitacja -   przez cały okres edukacji dziecko będzie wymagało naszej opieki i codziennego wsparcia w pokonywaniu długiej drogi ku samodzielności. 

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem z dysfunkcjami
Autor: Getty images

Spis treści

 1. 5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w trakcie odrabiania lekcji
 2. Odrabianie lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
 3. Odrabianie lekcji z dziećmi z dysfunkcjami
 4. Jak wzmocnić koncentrację u dziecka? Wideo

Sprostaniu wszystkim obowiązkom sprzyja ustalony rytm dnia. Najlepiej podzielmy ten dzień na: naukę w szkole, posiłek i wypoczynek, odrabianie pracy domowej, terapię i czas wolny.

Proporcje czasowe zależą zawsze od indywidualnych możliwości dziecka. Jeżeli dziecko kontynuuje terapię, postarajmy się, by lekcje odrobiło przed kolejnymi zajęciami, wieczorem jego wydolność jest na ogół mniejsza.

Nie zapominajmy, iż dla dzieci zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ruchową, odpowiednia dawka wypoczynku jest czynnikiem warunkującym dobre funkcjonowanie całego organizmu. Po szkole polecana jest krótka drzemka lub spacer, na pewno nie może to być czas spędzony przed komputerem czy telewizorem. 

Dobrze wiedzieć

5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w trakcie odrabiania lekcji

 • Razem z dzieckiem zadbajmy o miejsce nauki tak, by nic nie rozpraszało jego uwagi. Pokój powinien być przewietrzony, telewizor wyłączony, a na biurku pozostają tylko potrzebne zeszyty, książki i przybory szkolne. 
 • Należy upewnić się, na ile dziecko zrozumiało temat lekcji i czy jest to wiedza wystarczająca do odrobienia pracy domowej. Jeśli nie, spróbujmy jeszcze raz wszystko po kolei wytłumaczyć. 
 • Podczas odrabiania pracy domowej zawsze sprawdzamy, czy dziecko rozumie polecenie i wie, co ma zrobić. 
 • W trakcie nauki uwzględniamy indywidualne tempo pracy i możliwości dziecka. 
 • Nie rezygnujemy z wymagań lub zasad, na przykład zawsze kończymy zadanie, pamiętajmy jednak, że cel musi być dla dziecka osiągalny. 

Odrabianie lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Zakres pomocy przy odrabianiu lekcji powinien być dostosowany do głębokości i rodzaju niepełnosprawności. Niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą na ogół:

 • deficyty pamięci i koncentracji
 • dominuje uwaga mimowolna
 • dzieci te często nie zauważają popełnionych przez siebie błędów
 • trudność sprawia im myślenie abstrakcyjne i przyczynowo-skutkowe
 • szybko zniechęcają się
 • bardzo źle znoszą porażki

Odrabianie pracy domowej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnymi wymaga od nas nie tylko cierpliwości, ale i innego podejścia. 

Pamiętajmy, jak ważną rolę odgrywa motywowanie dziecka do pracy. Doceniajmy każdy, nawet najdrobniejszy wysiłek. Podobnie nauczyciele w szkole ocenią indywidualny wkład pracy i zaangażowanie, a nie tylko poziom wiadomości i umiejętności.

Odrabianie lekcji z dziećmi z dysfunkcjami

Rola rodzica przy odrabianiu pracy domowej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest szczególna, gdyż jest on bacznym obserwatorem postępów i trudności dziecka. Warto je notować! Są one ważnym wskaźnikiem aktualnego rozwoju psychoruchowego, a nawet stanu zdrowia.

Jak wzmocnić koncentrację u dziecka? Wideo

5 pomysłów na wzmocnienie koncentracji u dziecka
Dobrze wiedzieć

Sukcesy i popełnione błędy są wartościową wskazówką dla specjalistów, gdyż wytyczają kierunki terapii. Natomiast idealnie odrobione prace domowe z widoczną ingerencją rodzica nie wnoszą żadnych wskazówek terapeutycznych, maskują tylko deficyty dziecka. Pamiętajmy o tym. 

Odrabiajmy prace domowe z dzieckiem, ale nigdy za dziecko, naszą rolą jest naprowadzanie na właściwy tok myślenia, tłumaczenie, a gdy pojawia się problem, ale przede wszystkim motywowanie do pracy, budowanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa. Małymi krokami, można osiągnąć wielkie cele.

Czy twoje dziecko ma problemy z nauką?

Pytanie 1 z 10
Czy dziecko z własnej inicjatywy rozpoczyna odrabianie lekcji?
Zdjęcie